Univerzita Karlova
Evangelická teologická fakulta


English
Adresa: p. schr. 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Telef.: 221 988 + číslo pobočky


Akademické orgány:

 • Děkan a proděkani
 • Akademický senát
 • Vědecká rada
 • Děkanát:

 • Tajemník
 • Ekonomické oddělení
 • Sekretariát děkana
 • Studijní oddělení
 • Zahraniční oddělení
 • Kanceláře bakalářských oborů
 • Oddělení vědy a grantů
 • Katedry:

 • Katedra Starého zákona
 • Katedra Nového zákona
 • Katedra církevních dějin
 • Katedra systematické teologie
 • Katedra teologické etiky
 • Katedra praktické teologie
 • Katedra filosofie
 • Katedra religionistiky
 • Lektorát cizích jazyků
 • Katedra pastorační a sociální práce
 • Instituty:

 • Ekumenický institut
 • Centrum biblických studií
 • Ostatní úseky:

 • Knihovna
 • Studentský farář
 • Oddělení pro styk s veřejností
 • Redakce a administrace časopisů
 • Správa počítačové sítě
 • Technická správa
 • Abecední seznam zaměstnanců a činitelů ETF UK