Děkan a proděkani ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům


  • děkan: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
  • proděkan pro vědu a postgraduální studium: prof. ThDr. Martin Prudký
  • proděkan pro studijní záležitosti: Ladislav Beneš, Dr.
  • proděkan pro rozvoj: Petr Gallus, Ph.D.
  • proděkan pro zahraniční a ekumenické vztahy: Jan Roskovec, Ph.D.
  • člen děkanského kolegia: Ing. Eva Svobodová