Vědecká rada ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům


 • předseda: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
 • interní člen VR: doc. Jindřich Halama, Dr.
 • interní člen VR: prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
 • interní člen VR: prof. Ivana Noble, PhD.
 • interní člen VR: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
 • interní člen VR: prof. ThDr. Martin Prudký
 • interní člen VR: prof. ThDr. Jan Štefan
 • interní člen VR: doc. ThDr. Martin Wernisch
 • externí člen VR: doc. Petr Chalupa, Th.D.
 • externí člen VR: prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
 • externí člen VR: RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
 • externí člen VR: prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.
 • čestný člen VR: prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan
 • zástupce studentů: Bc. Mirjam Marková