Studijní oddělení ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

e-mail: studijni[at]etf.cuni.cz

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-263.html


  • vedoucí a referentka pro st. obor: Pastorační a sociální práce: Bc. Romana Krčmářová
  • referentka pro st. obory: Evangelická teologie, Diakonika a Teologie-spiritualita-etika: MgA. Vladěna Ptáčková
  • referentka pro st. obor: Pastorační a sociální práce - starší akred., Jabok: Mgr. Klára Maturová
  • referentka pro st. obor: Teologie křesanských tradic: Ivana Bezděková
  • referentka pro doktorandské studium: Vladimíra Dubinová