Kanceláře bakalářských oborů ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: 221 988 626


  • koordinátor pro bakalářský obor Teologie křesanských tradic: Petr Jandejsek, Th.D.