Katedra Starého zákona ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-237.html


  • vedoucí katedry: prof. ThDr. Martin Prudký
  • profesor: prof. ThDr. Martin Prudký
  • docent: doc. Filip Čapek, Ph.D.
  • docent: doc. Petr Sláma, Ph.D.
  • odborný asistent: David Rafael Moulis, Ph.D.
  • vědecký pracovník: doc. Jan Dušek, Ph.D.