Katedra Nového zákona ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-238.html


  • vedoucí katedry: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
  • profesor: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
  • docent: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
  • odborný asistent: Jan Amos Dus, Th.D.
  • odborný asistent: Jan Roskovec, Ph.D.
  • lektorka klasických jazyků: PhDr. Milena Přecechtělová