Katedra systematické teologie ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-240.html


  • vedoucí katedry: prof. ThDr. Jan Štefan
  • profesor: prof. ThDr. Jan Štefan
  • docent: doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.
  • odborný asistent: Petr Gallus, Ph.D.
  • odborný asistent: Ondřej Kolář, Th.D.