Katedra teologické etiky ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-241.html


  • vedoucí katedry: doc. Jindřich Halama, Dr.
  • docent: doc. Jindřich Halama, Dr.
  • odborný asistent: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
  • odborný asistent: Petr Gallus, Ph.D.
  • odborný asistent: Pavel Keřkovský, Dr.
  • odborný asistent: Jan Zámečník, Th.D.
  • asistent: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, Ph.D.
  • professor emeritus: prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan