Katedra praktické teologie ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům; Fax: 221 988 215

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFKPT-1.html


  • vedoucí katedry: doc. ThDr. Petr Macek, Ph.D.
  • odborný asistent: Ladislav Beneš, Dr.
  • vědecký pracovník: Tabita Landová, Th.D.