Centrum biblických studií ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: viz přímé linky k jednotlivcům

e-mail: cbs[at]etf.cuni.cz

Domácí stránka: http://cbs.etf.cuni.cz

Centrum biblických studií je společné pracoviště ETF UK a Ústavu pro klasická studia AV ČR, vzniklé smlouvou ze dne 14. 12. 1998 "pro zajištění pokročilého bádání a doktorského i postgraduálního studia v disciplínách biblických věd a bádání o rané církvi".


  • ředitel: Jan Roskovec, Ph.D.
  • tajemník: prof. ThDr. Martin Prudký

    Další pracovníci CBS jsou uvedeni na stránkách CBS.