Studentský farář ETF UK

Adresář
Adresa: P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1

Tel.: 221 988 205

e-mail: chaplain[at]etf.cuni.cz

Domácí stránka: http://web.etf.cuni.cz/ETFN-280.html


  • prof. ThDr. Jan Štefan