doc. Petr Chalupa, Th.D.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22
, 771 00 Olomouc

Tel.: 585 637 123
e-mail: petr.chalupa[at]upol.cz


  • Vědecká rada : externí člen VR