Mgr. Ing. Ondřej Fischer

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 503

Tel.: 221 988 321
e-mail: fischer[at]jabok.cz

Konzultační hodiny: Čt 16,00 - 18,00


  • Akademický senát : člen učitelské komory
  • Katedra teologické etiky : asistent