Nicolai Ivaschiv

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy


e-mail: kolja.ivaskiv[at]gmail.com


  • Akademický senát : místopředseda