Ondřej Kolář, Th.D.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 512

Tel.: 221 988 317
e-mail: kolar[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: Čt 10,00 - 11,00

Pastorační hodina: Čt 13,00 - 14,00


  • Katedra systematické teologie : odborný asistent