PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 509

Tel.: 221 988 501; Fax: 221 988 215
e-mail: krizova[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: Čt 12,00 - 13,00


  • Akademický senát : člen učitelské komory
  • Katedra pastorační a sociální práce : odborný asistent