doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
4. poschodí, č. dv. 413

Tel.: 221 988 413; Fax: 221 988 215
e-mail: mrazek[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: Čt 11,00 - 12,00


  • děkan
  • Vědecká rada : předseda
  • Katedra Nového zákona : vedoucí katedry
  • Katedra Nového zákona : docent