prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

Adresář
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Arne Nováka 1
, 660 88 Brno

Tel.: 541 121 381
e-mail: nechutova[at]phil.muni.cz


  • Vědecká rada : externí člen VR