prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
4. poschodí, č. dv. 410

Tel.: 221 988 410
e-mail: pokorny[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: Čt 12,00 - 13,00


  • Vědecká rada : interní člen VR
  • Katedra Nového zákona : profesor