prof. ThDr. Martin Prudký

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
4. poschodí, č. dv. 430

Tel.: 221 988 416
e-mail: prudky[at]etf.cuni.cz
Domácí stránka: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-715.html

rozvrh a konzultace


  • proděkan pro vědu a postgraduální studium
  • Vědecká rada : interní člen VR
  • Katedra Starého zákona : vedoucí katedry
  • Katedra Starého zákona : profesor
  • Centrum biblických studií : tajemník