Benjamin Roll

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy


e-mail: benjo.roll[at]gmail.com


  • Akademický senát : člen studentské komory
  • Akademický senát : člen Akademického senátu UK