prof. ThDr. Jan Štefan

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 512

Tel.: 221 988 317; Fax: 221 988 215
e-mail: stefan[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: Čt 14,00 - 15,00

Pastorační hodina: Čt 13,00 - 14,00


  • Vědecká rada : interní člen VR
  • Katedra systematické teologie : vedoucí katedry
  • Katedra systematické teologie : profesor
  • Studentský farář