prof. ThDr. Jan Štefan

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 512

Tel.: 221 988 317
e-mail: stefan[at]etf.cuni.cz

Konzultační hodiny: St 17,00 - 18,00

Pastorační hodina: St 15,00 - 16,00


  • Vědecká rada : interní člen VR
  • Katedra systematické teologie : vedoucí katedry
  • Katedra systematické teologie : profesor
  • Studentský farář