Ing. Eva Svobodová

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
2. poschodí, č. dv. 218

Tel.: 221 988 219
e-mail: tajemnice[at]etf.cuni.cz


  • člen děkanského kolegia
  • Tajemník