prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Adresář
Jihočeská univerzita, České Budějovice


e-mail: turecek[at]ff.jcu.cz


  • Vědecká rada : externí člen VR