PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.

Adresář

Evangelická teologická fakulta University Karlovy

P.O.Box 529, Černá 9, 115 55 Praha 1
5. poschodí, č. dv. 508

Tel.: 221 988 502; Fax: 221 988 215
e-mail: petr_vojtisek[at]centrum.cz


  • Akademický senát : člen Akademického senátu UK
  • Katedra pastorační a sociální práce : odborný asistent