Obor Křesťanská krizová a pastorační práce - Diakonika

úvodní text
novinky a akce
doporučená literatura
studijní plán, rozvrhy a další informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti,

vítáme Vás na stránkách moderního teologického oboru Diakonika - Křesťanská krizová a pastorační práce.

Diakonika má být oborem přemosťujícím a propojujícím, opírá se proto o mezioborová východiska teologická, etická, sociologická a psychologická, kulturně a sociálně antropologická.

Jako meziobor chce propojovat svět akademický se světem praxe, pomáhání s reflexí, prostředí církevní s prostředím obecním, lidi s lidmi. Chce přispívat společenstvím k odolnosti a duchovní zakotvenosti.

Diakonika jako navazující magisterské studium vznikla v souvislostech proměňující se společensko-historické situace v roce 2008. Připomeňme si, co se v současnosti kolem nás děje:

Diakonika usiluje o to, aby její absolventi - komunitní pastorační pracovníci - uměli v tomto světě vytvářet společenství a angažovat se pro pokoj, který "převyšuje všeliký rozum".

Prostřednictvím těchto stránek bychom Vás chtěli životem diakonického společenství na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze provázet.

Bohumila Baštecká
vyučující v oboru Diakonika

Praha, květen '14Novinky a akce:

21. listopadu 2014 proběhne již pátá mezioborová konference, tentokrát s tématem Oběti podle z/Zákona a cíli připomenout dvojí význam "oběti" - ve smyslu daru a ve smyslu zničení; seznámit se s přínosy a omezeními zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů; seznámit se s týmem "Oběť" a upozornit na lidi zasažené trestným činem, na které zákon nepamatuje.

Sledujte též Aktuality na domovské stránce ETF UK.Literatura, podněty ke studiu:

Výukový materiál: teoretická část z diplomové práce Jany Vondráčkové (2013) Hodnocení výsledků v globálním rozvojovém vzdělávání

Materiál pro představení Diakoniky, který vytvořili pro konferenci Hidden Europe (2012) vyučující Diakoniky: Společenství - diakonie žitá, poskytovaná, vyučovaná BUDE DOPLNĚNO

Časopis ETF UK Studie a texty 2012/1 s tématem Neštěstí a vina, odvaha a spolupráce