magisterský stud. program -- evangelická teologie


Pravidla postupu, povinné kurzy a kontroly studia stanoví studijní a zkušební řád a studijní plán.


Dotazy, připomínky či jiná sdělení můžete zaslat přímo odtud: Martinu Prudkému.

mp / poslední modifikace 15.2.2006

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat