Novinky v knihovně (222) - srpen 2014


Noble, Paul R.
The canonical approach : a critical reconstruction of the hermeneutics of Brevard S. Childs / by Paul R. Noble. -- Leiden ; New York ; Köln : Brill, 1995. -- vi, 381 s.. -- (Biblical interpretation series, ISSN 0928-0731 ; vol. 16)
ISBN 90-04-10151-9 (váz.)
Studies in the Greek Bible : essays in honor of Francis T. Gignac, S.J. / edited by Jeremy Corley and Vincent Skemp. -- Washington, DC : Catholic Biblical Association of America, 2008. -- xiv, 318 s. : fot. ; 23 cm. -- (The Catholic Biblical quarterly monograph series ; 44)
ISBN 0-915170-43-4 (brož.)
Diktatura versus naděje : pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 / [autorský tým Petr Koura ... [et al.] ; editorka Vladimíra Vaníčková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. -- 191 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., 1 erb ; 21 cm
ISBN 978-80-87912-00-3 (brož.)
Hora-Hořejš, Petr, 1938-
Evropan Jiří z Poděbrad : král do bouřlivých dob / Petr Hora-Hořejš. -- Praha : Galerie EfEf, 2014. -- 117 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm
ISBN 978-80-905787-0-8 (váz.)
Kinzig, Wolfram, 1960-
Tauffragen und Bekenntnis : Studien zur sogenannten "Traditio Apostolica" zu den "Interrogationes de fide" und zum "Römischen Glaubensbekenntnis" / Wolfram Kinzig, Christoph Markschies, Markus Vinzent. -- Berlin ; New York : de Gruyter, 1999. -- ix, 484 s. 23 cm. -- (Arbeiten zur Kirchengeschichte ; Bd. 74)
ISBN 3-11-016302-0 (váz.)
Krywalski, Diether, 1935-
Geschichte der deutschsprachigen Literatur des Mittelalters in den böhmischen Ländern / Diether Krywalski. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. -- 491 s. ; 21 cm. -- (Beiträge zur deutschmährischen Literatur ; Bd. 11) (Monografie)
ISBN 978-80-244-2113-1 (brož.)
Kundera, Ludvík, 1920-2010
Noc a sen a modro : literatura německého romantismu / Ludvík Kundera. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. -- 183 s. : il., portréty ; 21 cm. -- (Učebnice)
ISBN 80-244-0903-8 (brož.)
Lacombrade, Christian
Synésios de Cyrene : hellene et chrétien / par Christian Lacombrade. -- Paris : Société d'Édition Les Belles Lettres, 1951. -- 320 s. ; 25 cm
Loudovikos, Nikolaos
A Eucharistic ontology : Maximus the Confessor's eschatological ontology of being as dialogical reciprocity / Nicholas Loudovikos ; translated by Elizabeth Theokritoff. -- Brookline : Holy Cross Orthodox Press, c2010. -- x, 255 s. ; 23 cm
ISBN 978-1-935317-08-1 (brož.)
Lukeš, Igor, 1950-
Československo nad propastí : selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948 / Igor Lukeš ; [z anglického originálu ... ] přeložili Jan Jirák a Ladislav Köppl. -- V českém jazyce vyd. 1.. -- Praha : Prostor, 2014. -- 383 s. : portréty, fot. ; 24 cm. -- (Obzor)
ISBN 978-80-7260-292-6 (brož.)
Schenk, Richard
Die Gnade vollendeter Endlichkeit : zur transzendentaltheologischen Auslegung der thomanischen Anthropologie / Richard Schenk. -- Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder, 1989. -- 638 s.. -- (Freiburger theologische Studien ; Bd. 135)
ISBN 3-451-21153-X (brož.)
Schubert, Paul
Die Eschatologie des Posidonius / von Paul Schubert. -- Leipzig : Pfeiffer, 1927. -- 100 s.. -- (Veröffentlichungen des Forschungsinstitut für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Leipzig. II. Reihe ; H. 4)
Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs zwischen partei-staatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten = Public spheres in Soviet type societies : between the great show of the party-state and religious counter-cultures / herausgegeben von Gábor T. Rittersporn, Malte Rolf, Jan C. Behrends. -- Frankfurt am Main [u.a.] : Peter Lang, 2003. -- 457 s. ; 21 cm. -- (Komparatistische Bibliothek = Comparative studies series = Bibliotheque d' Etudes Comparatives ; 11)
ISBN 3-631-38327-4 (brož.)
Šandor, Vikentij, 1907-2003
Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi : (očima přímého účastníka událostí) / Vincent Shandor ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Nagy]. -- V Praze : Rybka Publishers, 2013. -- 311 s. ; 22 cm
ISBN 978-80-87067-06-2 (váz.)
The Book of the Elders : sayings of the Desert Fathers ; the systematic collection / translated by John Wortley ; foreword by Bernard Flusin. -- Collegeville : Liturgical Press, 2012. -- xxix, 386 s. ; 23 cm. -- (Cistercian studies series ; 240)
ISBN 978-0-87907-201-8 (váz.)
The lives of the Desert Fathers : the historia monachorum in Aegypto / translated by Norman Russell ; introduction by Benedicta Ward. -- Collegeville : Liturgical Press, c1980. -- viii, 181 s. : mp. ; 23 cm. -- (Cistercian studies series ; 34)
ISBN 978-087907-934-5 (brož.)
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
Otázky o ctnostech I : o ctnostech obecně / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2012. -- 257 s. ; 21 cm. -- (Aquinata ; sv. 17)
ISBN 978-80-87183-46-5 (brož.)
Überholte Verurteilungen? : die Gegensätze in der Lehre von Rechtfertigung, Abendmahl und Amt zwischen dem Konzil von Trient und der Reformation - damals und heute / herausgegeben von Dietz Lange für die Göttinger Theologische Fakultät. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1991. -- 136 s. ; 24 cm
ISBN 3-525-56830-4 (brož.)
Brázda, Radim, 1965-
Ethicum / Radim Brázda. -- 1. vyd.. -- Zlín : VeRBuM, 2010. -- 187 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-904273-9-6 (brož.)
Dolista, Josef, 1954-
Úvod do bioetického myšlení / Josef Dolista. -- Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. -- 111 s.
ISBN 978-80-261-0192-5 (brož.)
Efektivní regulace užívání marihuany : jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí / [Marnie Engelander ... et al. ; překlad Jiří Bareš] ; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. -- 1. vyd. v jazyce českém. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2010. -- 92 s. : il.. -- (Metodika ; N°8)
ISBN 978-80-7440-041-4 (brož.)
Koniar, Ivan
Tradícia spravodlivej vojny : teória alebo teórie? / Ivan Koniar. -- Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, 2011. -- 237 s.
ISBN 978-80-8084-746-3 (brož.)
Rodiče, děti a jejich problémy : sborník studií / [Ludmila Boková ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Sdružení Linka bezpečí, 2011. -- 126 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-904920-0-4 (brož.)
Sokol, Jan, 1936-
Etika a život : pokus o praktickou filosofii / Jan Sokol. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2010. -- 239 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7429-063-3 (brož.)
Šmajs, Josef, 1938-
Potřebujeme filosofii přežití? : úvahy o přírodě, kultuře, ekonomice, práci, poznání a popularizaci vědy / Josef Šmajs. -- 2., přeprac. a dopl. vyd.. -- Brno : Doplněk : Masarykova univerzita, 2011. -- 151 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7239-257-5 (Doplněk : brož.). -- ISBN 978-80-210-5475-2 (Masarykova univerzita : brož.)
Brenner, Michael, 1964-
Malé dějiny Židů / Michael Brenner ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová]. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2014. -- 351 s. : il., mp.
ISBN 978-80-7432-443-7 (brož.)
Fisk, Bruce Norman
Do you not remember? : scripture, story and exegesis in the rewritten Bible of Pseudo-Philo / Bruce Norman Fisk. -- Sheffield : Sheffield Academic Press, 2001. -- 375 s. : 24 cm. -- (Journal for the study of the Pseudepigrapha supplement series ; 37)
ISBN 1-84127-207-8 (váz.)
Limbeck, Meinrad, 1934-
Die Ordnung des Heils : Untersuchungen zum Gesetzesverständnis des Frühjudentums / Meinrad Limbeck. -- 1. Aufl.. -- Düsseldorf : Patmos-Verlag, 1971. -- 214 s.. -- (Kommentare und Beiträge zum Alten und Neuen Testament)
ISBN 3-491-00317-2 (váz.)
Najman, Hindy
Seconding Sinai : the development of Mosaic discourse in Second Temple Judaism / Hindy Najman. -- Atlanta : Society of Biblical Literature, 2009. -- xiv, 176 s. ; 23 cm. -- (Supplements to the Journal for the study of Judaism ; vol. 77)
ISBN 978-1-58983-424-8 (brož.)
Reif, Stefan C., 1944-
Judaism and Hebrew prayer : new perspectives on Jewish liturgical history / Stefan C. Reif. -- 1st paperback ed.. -- Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1995. -- xiii, 437 s. ; 22 cm
ISBN 0-521-44087-4 (váz.). -- ISBN 0-521-48341-7 (brož.)
Balz, Horst, 1937-
Methodische Probleme der neutestamentlichen Christologie / von Horst Robert Balz. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 1967. -- 310 s.. -- (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament ; 25)
Broek, Roelof van den, 1931-
Gnostic religion in antiquity / Roelof van den Broek. -- Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. -- ix, 255 s. ; 24 cm
ISBN 978-1-107-03137-1 (váz.)
Callaway, Phillip R.
The history of the Qumran community : an investigation / Phillip R. Callaway. -- Sheffield : JSOT Press, 1988. -- 270 s. ; 23 cm. -- (Journal for the study of the Pseudoepigrapha. Supplement series ; 3)
ISBN 1-85075-107-2 (váz.)
Droge, Arthur J.
A noble death : suicide and martyrdom among Christians and Jews in antiquity / Arthur J. Droge, James D. Tabor. -- 1st ed.. -- San Francisco : HarperSanFrancisco, 1992. -- xii, 203 s. ; 25 cm
ISBN 0-06-062095-1 (váz.)
Genesis in the New Testament / edited by Maarten J.J. Menken, Steve Moyise. -- 1st publ.. -- London : Bloomsbury, c2012. -- xii, 188 s.. -- (Library of New Testament studies ; 466)
ISBN 978-0-5675-6302-6 (váz.). -- ISBN 978-0-567-24698-1 (brož.)
Königsherrschaft Gottes und himmlischer Kult : im Judentum, Urchristentum und in der hellenistischen Welt / herausgegeben von Martin Hengel und Anna Maria Schwemer. -- Tübingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1991. -- 495 s.. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament ; 55)
ISBN 3-16-145667-X (váz.)
Magne, Jean
Logique des sacrements / Jean Magne ; avant-propos de Michel Tardieu. -- Paris : Magne, 1989. -- 247 s.. -- (Origines chrétiennes ; 3)
ISBN 2-901890-04-0
Peel, Malcolm Lee
The Epistle to Rheginos : a Valentinian letter on the Resurrection : introduction, translation, analysis and exposition / Malcolm Lee Peel. -- London : S.C.M. Press, 1969. -- xv, 208 s. ; 23 cm. -- (The New Testament library)
ISBN 0-334-00379-2 (váz.)
Resenhöfft, Wilhelm
Der Tag des Menschensohnes : die Geschichte Jesu im Wortlaut der Urquellen / Wilhelm Resenhöfft. -- Bern : Herbert Lang ; Frankfurt/M. : Peter Lang, 1975. -- 350 s.. -- (Europäische Hochschulschriften. Reihe XXIII, Theologie ; Bd. 40)
ISBN 3-261-01417-2 (brož.)
Theis, Joachim
Paulus als Weisheitslehrer : der Gekreuzigte und die Weisheit Gottes in 1 Kor 1-4 / Joachim Theis. -- Regensburg : Pustet, 1991. -- 575 s.. -- (Biblische Untersuchungen ; Bd. 22)
ISBN 3-7917-1276-4 (brož.)
The Scrolls and Biblical tradition : proceedings of the seventh meeting of the IOQS in Helsinki / edited by George J. Brooke ... [et al.]. -- Leiden : Brill, 2012. -- viii, 275 S.. -- (Studies on the texts of the Desert of Judah ; 103)
ISBN 978-90-04-23104-7
Ulonska, Herbert
Die Funktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen in den paulinischen Briefen / von Herbert Ulonska. -- [Münster : s. n.] , 1963. -- 231 s.
Zugänge zur Gnosis : Akten zur Tagung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft vom 02.-05.01.2011 in Berlin-Spandau / herausgegeben von Christoph Markschies und Johannes van Oort. -- Leuven : Peeters, 2013. -- xvii, 352 s. : il., faks., fot. ; 23 cm. -- (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft ; 12)
ISBN 978-90-429-2717-9 (brož.)
Arendt-Handbuch : Leben - Werk - Wirkung / herausgegeben von Wolfgang Heuer, Bernd Heiter und Stefanie Rosenmüller. -- Stuttgart : Metzler, 2011. -- x, 407 s.
ISBN 978-3-476-02255-4 (váz.)
Hauser, Michael, 1972-
Kapitalismus jako zombie, neboli, Proč žijeme ve světě přízraků / Michael Hauser. -- V Praze : Rybka, 2012. -- 362 s. ; 22 cm
ISBN 978-80-87067-62-8 (váz.)
Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781
Tři filosofická pojednání = Drei philosophische Schriften / Gotthold Ephraim Lessing ; z německého originálu přeložila a úvodní studií opatřila Ruth J. Weiniger. -- 1. vyd.. -- Praha : Trigon, 2014. -- 173 s.
ISBN 978-80-87908-00-6 (brož.)
Letz, Ján, 1936-
Kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. 3, Netomistické metafyziky realistické, spiritualistické, existencialistické, genuínno kresťanské a postmoderné / Ján Letz. -- 1. vyd.. -- Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009. -- 391 s. ; 25 cm
ISBN 978-80-8082-259-0 (váz.)
Altrichter, Michal, 1965-
Události pohledem víry : odpovědi k otázkám / Milan Altrichter. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. -- 334 s. ; 18 cm. -- (Současné otázky ; 43)
ISBN 978-80-7412-150-0 (Refugium Velehrad-Roma : brož.)
A solis ortu usque ad occasum : recenzovaný zborník s liturgickou tematikou / Štefan Hodža, Jana Petreková, Peter Caban (eds.). -- Praha : Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově, 2014. -- 151 s.
ISBN 978-80-88009-00-9 (brož.)
Haight, Roger
Spirituality seeking theology / Roger Haight. -- Maryknoll : Orbis, 2014. -- xiv, 194 s. ; 24 cm
ISBN 978-1-62698-077-8 (brož.)
Horňáček, Jozef
Konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918 / Jozef Horňáček. -- Vyd. 1.. -- Bratislava : Veda, 2011. -- 218 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-224-1214-8 (brož.)
Opatrný, Michal, 1978-
Teorie a praxe charitativní práce : uvedení do problematiky : praktická reflexe a aplikace / Michal Opatrný, Markus Lehner a kol. = Theorie und Praxis der karitativen Arbeit : Einführung in die Problematik praktische Reflexion und Anwendung / Michal Opatrný, Markus Lehner (Hg.). -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010. -- 90, 100 s. ; 25 cm. -- (Scientia ; sv. 5)
ISBN 978-80-7394-214-4 (Jihočeská univerzita : brož.). -- ISBN 978-3-200-01846-4 (Fachhochschule Oberösterreich : brož.)
Anz, Wilhelm, nar. 1904
Existenz und Sein : Karl Barth und die Marburger Theologie / Beiträge von Wilhelm Anz, Michael Wolter und Bernd Wildemann ; herausgegeben von Walter Schmithals. -- Tübingen : Mohr, 1989. -- iv, 75 s. ; 23 cm
ISBN 3-16-145479-0 (brož.)
Collins, Paul M.
Partaking in divine nature : deification and communion / Paul M. Collins. -- 1st ed. (pbk.). -- London : T&T Clark, 2012. -- 222 s.
ISBN 978-0-5670-3187-7 (váz.). -- ISBN 978-0-5672-6296-7 (brož.)
Gestrich, Christof, 1940-
Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt : die christliche Lehre von der Sünde und ihrer Vergebung in gegenwärtiger Verantwortung / von Christof Gestrich. -- Tübingen : Mohr, 1989. -- x, 394 s. ; 24 cm
ISBN 3-16-145492-8 (brož.). -- ISBN 3-16-145501-0 (váz.)
Gottes Zukunft - Zukunft der Welt : Festschrift für Jürgen Moltmann zum 60. Geburtstag / herausgegeben von Hermann Deuser ... [et al.]. -- München : Kaiser, 1986. -- ix, 581 s. ; 24 cm
ISBN 3-459-01632-9 (váz.)
Marquardt, Friedrich-Wilhelm
Die Gegenwart des Auferstandenen bei seinem Volk Israel : ein dogmatisches Experiment / Friedrich-Wilhelm Marquardt. -- München : Kaiser, 1983. -- 224 s. ; 22 cm. -- (Abhandlungen zum christlich-jüdischen Dialog ; Bd. 15)
ISBN 3-459-01484-9 (váz.)
Muksuris, Stelyios S.
Economia and Eschatology : liturgical mystagogy in the byzantine prothesis rite / Stelyios S. Muksuris. -- Brookline : Holy Cross Orthodox Press, c2013. -- xxvi, 253 s.
ISBN 978-1-935317-41-8 (brož.)
Müller-Goldkuhle, Peter
Die Eschatologie in der Dogmatik des 19. Jahrhunderts / Peter Müller-Goldkuhle. -- Essen : Ludgerus-Verlag Hubert Wingen, 1966. -- xv, 222 s.. -- (Beiträge zur neueren Geschichte der katholischen Theologie ; Bd. 10)
Oblau, Gotthard
Gotteszeit und Menschenzeit : Eschatologie in der kirchlichen Dogmatik von Karl Barth / Gotthard Oblau. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 1988. -- x, 319 s.. -- (Neukirchener Beiträge zur systematischen Theologie ; Bd. 6)
ISBN 3-7887-1234-1 (brož.)
Raske, Michael
Sakrament, Glaube, Liebe : Gerhard Ebelings Sakramentverständnis, eine Herausforderung an die katholische Theologie / Michael Raske. -- Essen : Ludgerus, 1973. -- 237 s. : 21 cm. -- (Koinonia ; Bd. 11)
ISBN 3-87497-102-3 (brož.)
Seiler, Christoph
Die theologische Entwicklung Martin Kählers bis 1869 / Christoph Seiler. -- 1. Aufl.. -- Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1966. -- 162 s.. -- (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie ; 51. Bd.)
Schütte, Hans Walter
Religion und Christentum in der Theologie Rudolf Ottos / von Hans-Walter Schütte. -- Berlin : de Gruyter, 1969. -- 160 s.. -- (Theologische Bibliothek Töpelmann ; Bd. 15)
Torrance, Thomas F. (Thomas Forsyth), 1913-2007
Kresťanská teológia a vedecká kultúra : teologické prednášky na Kráľovninej univerzite v Belfaste v roku 1980 / Thomas F. Torrance ; [z anglického originálu preložil Juraj Šebesta]. -- 1. vyd.. -- Bratislava : Kalligram, 2009. -- 127 s.. -- (Veda a náboženstvo)
ISBN 978-80-8101-273-0 (brož.)
Vergessene Theologen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts : Studien zur Theologiegeschichte / herausgegeben von Eilert Herms und Joachim Ringleben. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1984. -- 180 s. ; 25 cm. -- (Göttinger theologische Arbeiten ; Bd. 32)
ISBN 3-525-87385-9 (brož.)
Berlinerblau, Jacques
The vow and the 'popular religious groups' of ancient Israel : a philological and sociological inquiry / Jacques Berlinerblau. -- Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996. -- 219 s.. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series ; 210)
ISBN 1-85075-578-7 (váz.)
Bickerman, Elias Joseph, 1897-1981
The god of the Maccabees : studies on the meaning and origin of the Maccabean revolt / by Elias Bickerman ; translated by Horst R. Moehring. -- Leiden : Brill, 1979. -- xiii, 122 s.. -- (Studies in Judaism in late antiquity ; 30)
ISBN 90-04-05947-4 (váz.)
Campbell, Antony F., 1934-
Of prophets and kings : a late ninth century document (1 Samuel 1-2 Kings 10) / by Antony F. Campbell. -- Washington, DC : Catholic Biblical Association of America, 1986. -- vii, 240 s.. -- (The Catholic Biblical quarterly. Monograph series ; 17)
ISBN 0-915170-16-7 (brož.)
Cox, Claude E., 1947-
Aquila, Symmachus, and Theodotion in Armenia / by Claude E. Cox. -- Atlanta : Scholars Press, 1996. -- xxi, 472 s.. -- (Septuagint and cognate studies series / Society of biblical literature ; 42)
ISBN 0-7885-0262-X (váz.)
Eaton, J. H.
Psalms of the way and the kingdom : a conference with the commentators / J.H. Eaton. -- Sheffield: Sheffield Academic Press, c1995. -- 144 s.. -- (Journal for the study of the Old Testament ; 199)
ISBN 1-85075-552-3 (váz.)
Engnell, Ivan
The Call of Isaiah : an exegatical and comparative study / Ivan Engnell. -- Uppsala : [s.n.], 1949. -- 68 s.. -- (Uppsala universitets Arbskrift ; 1949. Bd. 1. [No.] 4)
Ernten, was man sät : Festschrift für Klaus Koch zu seinem 65. Geburtstag / herausgegeben von Dwight R. Daniels ... [et al.]. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 1991. -- xi, 595 s. : il.
ISBN 3-7887-1402-6 (váz.)
Fox, Michael V.
A time to tear down and a time to build up : a rereading of Ecclesiastes / Michael V. Fox. -- Grand Rapids ; Cambridge : William B. Eerdmans, 1999. -- xvii, 422 s. ; 24 cm
ISBN 0-8028-4292-5 (brož.)
Gitay, Yehoshua
Prophecy and persuasion : a study of Isaiah 40 - 48 / by Yehoshua Gitay. -- Bonn : Linguistica Biblica, 1981. -- xii, 242 s.. -- (Forum theologiae linguisticae ; 14)
ISBN 3-87797-024-9 (brož.)
Hartberger, Birgit
"An den Wassern von Babylon..." : Psalm 137 auf dem Hintergrund von Jeremia 51, der biblischen Edom-Traditionen und babylonischer Originalquellen / Birgit Hartberger. -- Frankfurt am Main : Peter Hanstein, c1986. -- ix, 305 s.. -- (Bonner biblische Beiträge ; Bd. 63)
ISBN 3-7756-1078-2 (váz.)
Houtman, Cornelis
Der Himmel im Alten Testament : Israels Weltbild und Weltanschauung / von Cornelis Houtman. -- Leiden ; New York ; Köln : Brill, 1993. -- xi, 401 s.. -- (Oudtestamentische Studiën, ISSN 0169-7226 ; 30)
ISBN 90-04-09690-6 (váz.)
Krašovec, Jože, 1944-
Antithetic structure in biblical Hebrew poetry / by Jože Krašovec. -- Leiden : E.J. Brill, 1984. -- xiv, 143 s.. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; vol. 35)
ISBN 90-04-07244-6 (váz.)
Lugt, Pieter van der
Rhetorical criticism and the poetry of the book of Job / by Pieter van der Lugt. -- Leiden ; New York ; Köln : Brill, 1995. -- xvi, 548 s.. -- (Oudtestamentische Studiën, ISSN 0169-7226 ; 32)
ISBN 90-04-10326-0 (váz.)
McKenzie, Steven L., 1953-
The chronicler's use of the Deuteronomistic history / Steven L. McKenzie. -- Atlanta : Scholars Press, 1985. -- 219 s.. -- (Harvard Semitic monographs ; 33)
ISBN 0-89130-828-8
Mobley, Gregory, 1957-
Samson and the liminal hero in the ancient Near East / Gregory Mobley. -- New York : T & T Clark, c2006. -- x, 134 s.. -- (T & T Clark library of biblical studies) (Library of Hebrew Bible. Old Testament studies ; 453)
ISBN 0-567-02842-9
Moor, Johannes C. de, 1935-
New year with Canaanites and Israelites. Part 1, Description / Johannes C. de Moor. -- Kampen : Uitgeversmaatschappij J. H. Kok, 1972. -- 35 s.. -- (Kamper cahiers ; No. 21)
ISBN 90-242-0640-5 (váz.)
Müller, Achim
Proverbien 1-9 : der Weisheit neue Kleider / Achim Müller. -- Berlin : De Gruyter, 2000. -- ix, 356 s.. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 291)
ISBN 3-11-016755-7 (váz.)
Müller, Hans-Peter, 1934-
Mensch-Umwelt-Eigenwelt : gesammelte Aufsätze zur Weisheit Israels / Hans-Peter Müller. -- Stuttgart : Kohlhammer, c1992. -- 243 s. ; 23 cm
ISBN 3-17-012200-2 (brož.)
Müller, Reinhard
Evidence of editing : growth and change of texts in the Hebrew Bible / by Reinhard Müller, Juha Pakkala, and Bas ter Haar Romeny. -- Atlanta, GA : Society of Biblical Literature, 2013. -- ix, 255 s.. -- (Society of Biblical Literature. Resources for Biblical Study ; n. 75)
ISBN 978-1-58983-747-8 (brož.). -- ISBN 978-1-58983-748-5 (e-book). -- ISBN 978-1-58983-883-3 (váz.)
Nentel, Jochen
Trägerschaft und Intentionen des deuteronomistischen Geschichtswerks : Untersuchungen zu den Reflexionsreden Jos 1;23;24; 1 Sam 12 und 1 Kön 8 / Jochen Nentel. -- Berlin : de Gruyter, 2000. -- xv, 338 s.. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft ; 297)
ISBN 3-11-016864-2 (váz.)
Schley, Donald G.
Shiloh : a biblical city in tradition and history / Donald G. Schley. -- Sheffield : JSOT Press, c1989. -- 256 s. ; 23 cm. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series, ISSN 0309-0787 ; 63)
ISBN 1-85075-161-7 (váz.)
Schriftprophetie : Festschrift für Jörg Jeremias zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Friedhelm Hartenstein, Jutta Krispenz und Aaron Schart. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 2004. -- xi, 516 s. : il. ; 22 cm
ISBN 3-7887-2061-1 (brož.)
Tengström, Sven, 1932-
Die Toledotformel und die literarische Struktur der priesterlichen Erweiterungsschicht im Pentateuch / Sven Tengström ; [deutsche Übersetzung von Hannelore Zeitler]. -- Lund : CWK Gleerup, c1981. -- 81 s. ; 22 cm. -- (Coniectanea biblica. Old Testament series ; 17)
ISBN 91-40-04805-5 (brož.)
The Aramaeans in ancient Syria / edited by Herbert Niehr. -- Leiden ; Boston : Brill, 2014. -- xxiv, 462 s., [44] s. obr. příl.. -- (Handbook of oriental studies = Handbuch der Orientalistik. Section 1, Ancient near east ; vol. 106)
ISBN 978-90-04-22845-0 (váz.). -- ISBN 978-90-04-22943-3 (e-book)
The Bible in Aramaic : based on old manuscripts and printed texts. Volume IV B, The Targum and the Hebrew Bible / edited by Alexander Sperber. -- Leiden : Brill, 1973. -- xv, 417 s.
ISBN 90-04-03749-7 (váz.)
The Peshitta of the Wisdom of Solomon / edited by J.A. Emerton. -- Leiden : Brill, 1959. -- cii, 38 s.. -- (Studia post-biblica ; 2)
The Prophets according to the Codex Reuchlinianus (in a critical analysis) / edited by Alexander Sperber. -- Leiden : E.J. Brill, 1969. -- 342 s.
Weippert, Manfred
The settlement of the Israelite tribes in Palestine : a critical survey of recent scholarly debate / Manfred Weippert. -- London : SCM Press, 1971. -- xx, 171 s. : mapy. -- (Studies in biblical theology. Second series ; 21)
ISBN 0-334-01567-7 (váz.)
Améry, Jean, 1912-1978
Bez viny a bez trestu : pokus o zvládnutí nezvládnutelného / Jean Améry ; přeložili Daniela Petříčková a Miroslav Petříček. -- V českém jazyce vyd. 2., v nakl. Prostor 1.. -- Praha : Prostor, 2011. -- 190 s. ; 19 cm. -- (Střed ; sv. 98)
ISBN 978-80-7260-248-3 (váz.) :
Biľak, Vasil, 1917-2014
Až po mé smrti / Vasil Biľak. -- 1. vyd.. -- Praha : BVD, 2014. -- 351 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm
ISBN 978-80-87090-81-7 (váz.)
Doleček, Jiří, 1933-
Popraviště, aneb, Zpověď volyňského Čecha / Jiří Doleček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Toužimský a Moravec, 2014. -- 162 s., [8] s. obr. příl.
ISBN 978-80-7264-148-2 (váz.)
Kralčák, Ľubomír, 1955-
Pôvod hlaholiky a Konštantínov kód / Ľubomír Kralčák. -- Martin : Matica slovenská, c2014. -- 207 s. : il., faks.
ISBN 978-80-8128-099-3 (váz.)
Prudký, Martin, 1960-
Cvičebnice biblické hebrejštiny / Martin Prudký. -- 2., rozš. a dopl. vyd.. -- Praha : Kalich, 2014. -- 407 s.
ISBN 978-80-7017-200-1 (brož.) :
Švejnoha, Josef, 1945-
Alice Masaryková - první předsedkyně Československého červeného kříže / Josef Švejnoha. -- Praha : Český červený kříž, 2003. -- 107 s. : il., portréty
Hebrew Bible and ancient Israel. -- Tübingen : Mohr Siebeck 2012-
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia philosophica. -- Praha : Universita Karlova, 1968-1999. -- sv.
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica. -- Praha : Universita Karlova, 1968-
Akademická příručka českého jazyka / Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 533 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-200-2327-8 (váz.)
Armstrong, Karen, 1944-
Velká transformace : svět v době Buddhy, Sokrata, Konfucia a Jeremjáše / Karen Armstrongová ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák]. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 2012. -- 483 s. : tab., mapky ; 25 cm. -- (Historie)
ISBN 978-80-200-2085-7 (váz.)
Asproulis, Nikolaos
Is s dialogue between orthodox theology and (post)modernity possible? The case of the russian and the neo-patristic "schools" / Nikolaos Asproulis
Augustin, svatý, 354-430
O nesmrtelnosti duše : latinsko-české vydání / Aurelius Augustinus ; úvod, překlad a komentář Lenka Karfíková. -- 1. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2013. -- 288 s.. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; 15)
ISBN 978-80-7298-493-0 (váz.)
Bahounek, Jiří, 1947-
Život Krista nové doby / Tomáš J. Bahounek. -- Brno : Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera, 2014. -- 287 s. ; 21 cm
ISBN (Brož.)
Bargár, Pavol, 1981-
Pavel Hošek, Židovská teologie křesťanství / Pavol Bargár
Bargár, Pavol, 1981-
Volker Küster (ed), Mission revisited : between mission history and intercultural theology / Pavol Bargár
Bauer, Kateřina, 1971-
Emigration as taking roots and giving wings : Sergei Bulgakov, Nikolai Berdyaev and Mother Maria Skobtsova / Kateřina Bauerová
Bauer, Kateřina, 1971-
Ivana Noble, Theological interpretation of culture in post-communist context : Central and East European search for roots / Kateřina Bauer
Bhabha, Homi K., 1949-
Postkoloniální myšlení. III, Místa kultury / Homi K. Bhabha ; [z anglického originálu přeložil Martin Ritter]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Helbich, 2012. -- 345 s.. -- (Navigace ; 0010)
ISBN 978-80-87259-16-0 (brož.)
Biografický slovník českých zemí / Historický ústav AV ČR. -- Vyd. 1.. -- Praha : Libri ; Academia ; Historický ústav AV ČR, 2004-. -- sv. ; 27 cm
ISBN 80-7277-214-7 (soubor : brož.). -- ISBN 80-7277-215-5 (1. sv. : brož.) :. -- ISBN 80-7277-252-X (2. sv. : brož.) :. -- ISBN 80-7277-287-2 (3. sv. : brož.) :. -- ISBN 80-7277-299-6 (4. sv. : brož.) :. -- ISBN 80-7277-309-7 (5. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-239-1 (6. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-248-3 (7. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-257-5 (8. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-366-4 (9. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-367-1 (10. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-368-8 (11. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-415-9 (12. sv. : brož.). -- ISBN 978-80-7277-416-6 (13. sv. : brož.) :. -- ISBN 978-80-7277-451-7 (14. sv. : brož.). -- ISBN 978-80-7277-504-0 (15. sv. : brož.). -- ISBN 978-80-7286-215-3 (16. sv. : Historický ústav AV ČR : brož.). -- ISBN 978-80-200-2292-9 (16. sv. : Academia : brož.)
Bláhová, Marie, 1944-
Velké dějiny zemí Koruny české / Marie Bláhová, Jan Frolík, Naďa Profantová. -- Vyd. 1.. -- Praha ; Paseka, 1999- Litomyšl :. -- sv. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 22 cm
ISBN 80-7185-264-3 (soubor : váz.). -- ISBN 80-7185-265-1 (sv. 1 : váz.). -- ISBN 80-7185-273-2 (sv. 2 : váz.). -- ISBN 80-7185-433-6 (sv. 3 : váz.). -- ISBN 80-7185-501-4 (sv. 4a : váz.). -- ISBN 80-7185-551-0 (sv. 4b : váz.). -- ISBN 80-7185-296-1 (sv. 5 : váz.). -- ISBN 978-80-7185-873-7 (sv. 6 : váz.). -- ISBN 80-7185-648-7 (sv. 7 : váz.). -- ISBN 978-80-7185-947-5 (sv. 8 : váz.). -- ISBN 978-80-7432-105-4 (sv. 9 : váz.). -- ISBN 80-7185-384-4 (sv. 10 : váz.). -- ISBN 978-80-7432-347-8 (sv. 11a : váz.). -- ISBN 978-80-7432-348-5 (sv. 11b : váz.). -- ISBN 978-80-7432-181-8 (12a : váz.). -- ISBN 978-80-7432-293-8 (12b : váz.). -- ISBN 80-7185-328-3 (sv. 13 : váz.). -- ISBN 80-7185-425-5 (sv. 14 : váz.). -- ISBN 80-7185-582-0 (sv. 15a : váz.) :. -- ISBN 978-80-7185-835-5 (sv. 15b : váz.) :
Cermanová, Pavlína, 1977-
Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby / Pavlína Cermanová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2013. -- 412 s., [16] s. obr. příl.. -- (Každodenní život ; sv. 59)
ISBN 978-80-257-1003-6 (váz.)
Co je fenomén? : Husserl a fenomenologie ve Francii / Karel Novotný (vyd.) ; [Edmund Husserl ... et al. ; přeložili Jakub Čapek ... et al.]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart ; Praha : OIKOYMENH, 2010. -- 427 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-87378-24-3 (Pavel Mervart : brož.). -- ISBN 978-80-7298-429-9 (Oikumené : brož.)
Descartes, René, 1596-1650
Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii / René Descartes ; přeložili a poznámkami opatřili Petr Glombíček a Tomáš Marvan. -- 2. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2010. -- 127 s.. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; Sv. 35)
ISBN 978-80-7298-427-5 (váz.)
Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates. VI, Terra - Ducatus - Marchionatus - Regio : die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen / herausgegeben von Lenka Bobková und Jana Fantysová-Matějková ; unter Mitarbeit von Petr Hrachovec und Jan Zdichynec ; [uvedené studie do německého jazyka přeložili Ulrike Bischof ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Casablanca, 2013. -- 519 s., [8] s. obr. příl. : il., faks., fot. ; 24 cm
ISBN 978-80-87292-25-9 (váz.) :
Eco, Umberto, 1932-
Lector in fabula : role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech / Umberto Eco ; [z italského originálu ... přeložil Zdeněk Frýbort]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2010. -- 290 s. ; 21 cm. -- (Možné světy ; sv. 3)
ISBN 978-80-200-1828-1 (brož.)
Eichler, Jan, 1952-
Od Sarajeva po Hirošimu : válka a mír v první polovině 20. století / Jan Eichler. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- 228 s. : mapy
ISBN 978-80-246-2179-1 (brož.)
Fejtová, Olga, 1962-
Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru / Olga Fejtová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2014. -- 207 s. : il., faksim. ; 22 cm. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; vol. 30)
ISBN 978-80-86852-56-0 (Archiv hl.m. Prahy : váz.). -- ISBN 978-80-7414-625-1 (Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem : váz.). -- ISBN 978-80-87271-93-3 (Scriptorium : váz.) :
Felíř, František Vácslav, 1700-1757
Letopis : 1723-1756 / František Vácslav Felíř ; [úvod Jan Vogeltanz]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2011. -- 471 s. : il.
ISBN 978-80-257-0469-1 (váz.)
Fenomenologie tělesnosti / Petr Urban (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2011. -- 221 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-350-6 (brož.)
Filipi, Pavel, 1936-
Das weltpolitische Dreieck in der Sicht Josef Lukl Hromádkas / Pavel Filipi
Filipi, Pavel, 1936-
Retelling Matthew / Pavel Filipi
Fitschen, Klaus
Von der Ostdenkschrift zu den Ostverträgen : Diskurse in der Evangelischen Kirche in Deutschland über die Entspannungspolitik Willy Brandts / Klaus Fitschen
Fudge, Thomas A.
Craig D. Atwood, The theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius / Thomas A. Fudge
Giddens, Anthony, 1938-
Sociologie / Anthony Giddens ; aktualizované a rozšířené vydání revidované Philipem W. Suttonem ; [přeložil kolektiv překladatelek ve složení Tereza Jiroutová Kynčlová ... et al.]. -- Vyd. 1., aktualizované a rozšířené. -- Praha : Argo, 2013. -- 1049 s. : il., mapy, grafy, fot.
ISBN 978-80-257-0807-1 (brož.)
Graduale Bohemorum : proprium sanctorum / introduction and edition by Jiří Žůrek. -- 1st ed.. -- Praha : Krystal OP, 2011. -- 702 s. : il., noty ; 25 cm
ISBN 978-80-87183-36-6 (váz.)
Grimme, Hubert, 1864-1942
Psalmenprobleme : Untersuchungen über Metrik, Strophik und Paseq des Psalmenbuches / von Hubert Grimme. -- Freiburg : Kommissionsverlag der Universitätsbuchhandlung, 1902. -- viii, 204 s.. -- (Collectanea Friburgensia. Neue Folge ; Fasc. 3) (Collectanea Friburgensia ; 12)
Heidegger, Martin, 1889-1976
Überlegungen II-VI : (Schwarze hefte 1931-1938) / Martin Heidegger ; [herausgegeben von Peter Trawny]. -- Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2013. -- 536 s.. -- (Gesamtausgabe. 4. Abteilung : Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 94)
ISBN 978-3-465-03814-6. -- ISBN 978-3-465-03815-3 (váz.)
Heidegger, Martin, 1889-1976
Überlegungen VII-XI : (Schwarze hefte 1938/39) / Martin Heidegger ; [herausgegeben von Peter Trawny]. -- Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014. -- 455 s.. -- (Gesamtausgabe. 4. Abteilung : Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 95)
ISBN 978-3-465-03832-0 (brož.). -- ISBN 978-3-465-03833-7 (váz.)
Heidegger, Martin, 1889-1976
Überlegungen XII-XV : (Schwarze hefte 1939-1941) / Martin Heidegger ; [herausgegeben von Peter Trawny]. -- Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2014. -- 285 s.. -- (Gesamtausgabe. 4. Abteilung : Hinweise und Aufzeichnungen ; Band 96)
ISBN 978-3-465-03838-2 (brož.). -- ISBN 978-3-465-03839-9 (váz.)
Hejzlar, Pavel
Christian truth-claims in contemporary epistemological setting / Pavel Hejzlar
Hoffmannová, Jaroslava, 1942-
Václav Novotný (1869-1932) : život a dílo univerzitního profesora českých dějin / Jaroslava Hoffmannová. -- Praha : Academia, 2014. -- 557 s., [40] s. obr. příl.. -- (Paměť ; sv. 75)
ISBN 978-80-200-2341-4 (váz.)
Hogebrink, Laurens
The ecumenical movement and Cold War, lessons and legacy/ Laurens Hogebrink
Hošek, Pavel, 1973-
Liberal Judaism and Jewish Christian relations / Pavel Hošek
Hošek, Pavel, 1973-
Towards a Jewish theology of Christianity / Pavel Hošek
Husserl, Edmund, 1859-1938
Filosofie jako přísná věda / Edmund Husserl ; přeložil a k vydání připravil Aleš Novák. -- Vyd. 1.. -- Praha : TOGGA, 2013. -- 83 s.. -- (Vita intellectiva)
ISBN 978-80-7476-035-8 (brož.)
Chomsky, Noam, 1928-
Disident Západu / Noam Chomsky ; [z anglických originálů uvedených v ediční poznámce vybrali a přeložili Jaroslav Fiala, Blanka Charvátová a Ondřej Slačálek ; doslov napsali Jaroslav Fiala a Ondřej Slačálek]. -- 1. vyd.. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 344 s.. -- (Politeia)
ISBN 978-80-246-2629-1 (brož.)
Jan Damascenský, svatý, 675-749
Řeči na obranu obrazů / Sv. Jan Damašský ; přeložil, úvodem a doslovem opatřil Tomáš Mikulka. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. -- 153 s. ; 22 cm. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 17)
ISBN 978-80-7465-017-8 (váz.)
Jandejsek, Petr, 1975-
A God who enrols Himself among the poor : assignment for the church today / Petr Jandejsek
Jordanes, 6. stol.
Gótské dějiny ; Římské dějiny / Jordanes ; [k vydání připravil, přeložil, poznámkami a předmluvou opatřil Stanislav Doležal]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2012. -- 330 s. : mapy, faksim. ; 21 cm. -- (Memoria medii aevi ; sv. 16)
ISBN 978-80-257-0744-9 (váz.)
Kadlec, Jaroslav, 1911-2004
Dějiny katolické církve / Jaroslav Kadlec. -- Vyd. 3., přeprac.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1993. -- 3 sv. (209, 301 s., s. 302-499) ; 30 cm
ISBN 80-7067-285-4 (brož.) :
Kant, Immanuel, 1724-1804
Úvod ke Kritice soudnosti : první verze / Immanuel Kant ; [z německého originálu ... přeložil Jindřich Karásek]. -- Vyd. 1.. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- 87 s.. -- (Edice Oikúmené. Malá řada ; sv. 10)
ISBN 978-80-7298-317-9 (brož.)
Karfíková, Lenka, 1963-
Ideje a slova : studie k Augustinovi, Plótínovi, Abélardovi, Dionysiu Areopagitovi a Anselmovi / Lenka Karfíková. -- 1. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2010. -- 227 s. ; 21 cm. -- (Oikúmené ; sv. 156)
ISBN 978-80-7298-436-7 (brož.)
Knittlová, Dagmar, 1929-
Překlad a překládání / Dagmar Knittlová a kolektiv [Bronislava Grygová, Jitka Zehnalová]. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. -- 291 s. ; 21 cm. -- (Monografie /Univerzita Palackého)
ISBN 978-80-244-2428-6 (brož.)
Kočí, Martin
Origins of the Second Vatican Council and Yves Congar / Martin Kočí
Kofránková, Václava, 1976-
Zlatý král a chudý hrabě : Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické tradici / Václava Kofránková. -- Praha : Lika klub, 2012. -- 158 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm
ISBN 978-80-86069-77-7 (váz.)
Korányi, András
Zwei Herren dienen? Auf Wegen der Unsicherheit vor und nach 1968 in Ungarn / András Korányi
Kružíková, Jana, 1972-
Heideggerovo pojetí vědy / Jana Kružíková. -- Vyd. 1.. -- Praha : Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010. -- 156 s. ; 19 cm. -- (Scholia)
ISBN 978-80-87258-49-1 (brož.)
Kůrka, Petr, 1949-
Spor o matematizaci světa / Petr Kůrka, Alexander Matoušek, Bedřich Velický a kol.. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, c2011. -- 305 s. : il.
ISBN 978-80-7465-012-3 (brož.)
Landa, Ivan
Die trinitarische Spekulation und göttliche Freiheit beim späten Schelling / Ivan Landa
Landová, Tabita
Ein fröhliches Mahl. Die Abendmahlsliturgie der Brüder-Unität in der Zeit von Lukas von Prag und ihr theologisches Profil / Tabita Landová
Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / redigoval Vladimír Forst ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1985-2008. -- 7 sv. ; 24 cm
ISBN 80-200-0708-3. -- ISBN 80-200-0797-0 (díl 1. : dotisk : váz.). -- ISBN 80-200-0345-2 (díl 2. : soubor). -- ISBN 80-200-0468-8 (díl 2., sv. I : váz.). -- ISBN 80-200-0469-6 (díl 2., sv. II : váz.). -- ISBN 80-200-0708-3 (díl 3., sv. I,II : váz.). -- ISBN 978-80-200-1572-3 (díl 4. : soubor). -- ISBN 978-80-200-1670-6 (díl 4., sv. I : váz.). -- ISBN 978-80-200-1671-3 (díl 4., sv. II : váz.)
Lisý, Štěpán, 1977-
Preliminary remarks for the comparative study of mysticism : mysticism is what "unio mystica" is... / Štěpán Lisý
Lopes, Fernao, ca 1380-ca 1459
Kronika vlády D. Pedra I. / Fernao Lopes ; [z portugalského originálu ... přeložila Marie Havlíková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Argo, 2009. -- 157 s. : barev. il., mapy, portréty, faksim., geneal. tabulky ; 21 cm. -- (Memoria medii aevi ; sv. 9)
ISBN 978-80-257-0231-4 (váz.)
Matějka, Ondřej, 1978-
A generation? A school? A fraternity? An army? Understanding the roots of Josef Lukl Hromádka's influence in the Czech Protestant milieu 1920-1948 / Ondřej Matějka
Medicína mezi jedinečným a univerzálním / Sylva Fischerová, Aleš Beran (vyd.). -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. -- 305 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7465-052-9 (brož.)
Meriläinen, Juha, 1977-
"Whose dollar, his religion" the WCC, the LWF and the reconstruction of European protestantism in the early cold war years, 1945-1948 / Juha Meriläinen
Merleau-Ponty, Maurice, 1908-1961
Založení a podstata / Maurice Merleau-Ponty ; sestavili Josef Fulka a Alena Tesková ; [z francouzských originálů přeložili Josef Fulka, Alena Tesková, Karel Novotný]. -- Vyd. 1.. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- 223 s. ; 22 cm. -- (Filosofické interpretace ; sv. 2)
ISBN 978-80-7298-458-9 (váz.)
Moltmann, Jürgen, 1926-
Sun of righteousness, arise! Die Freiheit eines Christenmenschen - damals und heute; für Täter und Opfer der Sünde / Jürgen Moltmann
Moree, Dana, 1974-
Učitelé na vlnách transformace : kultura školy před rokem 1989 a po něm / Dana Moree. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- 185 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2298-9 (brož.) :
Morée, Peter C. A., 1964-
Broken Man? Josef L. Hromádka in 1968 and 1969 / Peter Moreé
Morée, Peter C. A., 1964-
Protestants in the 20th century between faith, dreams, and power / Peter Morée
Němec, Ludvík, 1912-1988
František Dvorník - mistr historické syntézy / Ludvík Němec ; [z anglického rukopisu ... přeložila Marcela Koupilová]. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013. -- 557 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm. -- (Prameny spirituality ; 34)
ISBN 978-80-7412-146-3 (váz.) :
Nietzsche, Friedrich, 1844-1900
Rané texty o hudbě a řeči / Friedrich Nietzsche ; uspořádal, přeložil a úvodní studií opatřil Robert Roreitner. -- 1. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- 170 s.. -- (Oikúmené ; sv. 164)
ISBN 978-80-7298-419-0 (brož.)
Noble, Ivana, 1966-
"Your word is a lamp to my feet and a light to my path": critical work with pre-critical methods in the hermeneutics of John Breck / Ivana Noble
Noble, Ivana, 1966-
Bruce T. Morrill, Divine worship and human healing / Ivana Noble
Noble, Ivana, 1966-
The gift and the task of understanding / Ivana Noble
Noble, Ivana, 1966-
The Holy Spirit across the Eastern-Western borders : editorial / Ivana Noble
Noble, Tim, 1962-
Rights of the indigenous people and the orthodox mission to Alaska / Tim Noble
Norberg-Schulz, Christian, 1926-2000
Genius loci : krajina, místo, architektura / Christian Norberg-Schulz ; [z anglického originálu ... přeložili Petr Kratochvíl a Pavel Halík]. -- 2. vyd.. -- Praha : Dokořán, 2010. -- 219 s. : fot., mapy, plány ; 25 cm
ISBN 978-80-7363-303-5 (váz.) :
Novotný, Jaroslav, 1970-
Smysl a neskrytost : studie k mezím možností Heideggerovy fundamentální ontologie / Jaroslav Novotný. -- Vyd. 1.. -- Praha : Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Fakultou humanitních studií, 2013. -- 185 s. ; 19 cm. -- (Scholia)
ISBN 978-80-7476-044-0 (brož.)
Novotný, Karel, 1964-
O povaze jevů : úvod do současné fenomenologie ve Francii / Karel Novotný. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, c2010. -- 415 s. ; 20 cm. -- (Studie ; sv. 2)
ISBN 978-80-87378-64-9 (brož.)
Obrdlíková, Kristýna
Matthew C. Steenberg, Irenaeus on creation / Kristýna Obrdlíková
Paměť - národ - menšiny - marginalizace - identity I / Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík (eds.). -- 1. vyd.. -- Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013. -- 261 s. : il., mapy, faksim. ; 23 cm. -- (Urbánní studie ; sv. 6)
ISBN 978-80-87398-43-2 (brož.)
Panaitescu, Fr. Christofor
Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy and political theology / Fr. Christofor Panaitescu
Pangritz, Andreas
Zur theologischen Begründung der Ethik / Andreas Pangritz
Panhuis, Dirk, 1941-
Gramatika latiny / Dirk Panhuis ; přeložila Lucie Pultrová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Academia, 2014. -- 281 s.
ISBN 978-80-200-2335-3 (váz.)
Papathanasiou, Athanasios N.
If I cross the boundaries, you are there! an affirmation of God's action outside the canonical boundaries of the church / Athanasios N. Papathanasiou
Parušev, Paruš R.
Aristotle Papanikolaou, The mystical as political: democracy and non-radical orthodoxy / Parush Parushev
Pešek, Jiří, 1954-
Soudobé dějiny v pohybu : rakouský výzkum dějin 20. stol. / Jiří Pešek, Oliver Rathkolb a kolektiv ; [překlad z němčiny Tomáš Rataj]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- 169 s., [12] s. obr. příl.
ISBN 978-80-246-2524-9 (brož.)
Piškula, Jiří, 1978-
Zwischen Kirche und Staat, Spuren von Josef Lukl Hromádka / Jiří Piškula
Pool, Jeff B.
Toward spirituality of post-Christian disciples of Jesus / Jeff B. Pool
Postkoloniální myšlení II / [Anouar Abdel-Malek ... et al. ; editor Vít Havránek]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Tranzit, 2011. -- 259 s. ; 21 cm. -- (Navigace ; sv. 9)
ISBN 978-80-87259-14-6 (brož.)
Procházková, Ivana, 1971-
The Torah within the heart, in the feet, and on the tongue : law and freedom in Psalm 119 from the perspective of cognitive linguistics / Ivana Procházková
Pumprla, Václav, 1937-
Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.-18. století / Václav Pumprla. -- Praha : Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2010. -- xii, 1307 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-80-254-7790-8 (váz.)
Purves, Jim
Water, fire & wind : visiting the roots of Pentecostal pneumatology / Jim Purves
Putna, Martin C., 1968-
Václav Havel : duchovní portrét v rámu české kultury 20. století / Martin C. Putna. -- Praha : Knihovna Václava Havla, o. p. s., 2011. -- 383 s. : obr.. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; sv. 3)
ISBN 978-80-87490-07-5 (váz.)
Rak, Jiří, 1947-
Zachovej nám, Hospodine : Češi v Rakouském císařství 1804-1918 / Jiří Rak. -- 1. vyd.. -- Praha : Havran, 2013. -- 424 s., [38] s. barev. obr. příl. : il., portr.. -- (Krok ; sv. 7)
ISBN 978-80-87341-15-5 (váz.)
Reed, William L., 1912-
The Asherah in the Old Testament / by William L. Reed. -- Fort Worth : Texas Christian University Press, 1949. -- vi, 116 s. : il. ; 21 cm
Renesanční filosofie / James Hankins (vyd.) ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Pokorný]. -- Vyd. 1.. -- Praha : OIKOYMENH, 2011. -- 547 s.. -- (Dějiny filosofie ; sv. 7)
ISBN 978-80-7298-418-3 (váz.)
Richir, Marc, 1943-
Podstaty a "názor" podstat u pozdního Merleau-Pontyho / Marc Richir ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Fulka]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2011. -- 38 s.. -- (Parva philosophica ; sv. 18)
ISBN 978-80-7007-344-5 (brož.)
Römer, Thomas, 1955-
Abraham's righteousness and sacrifice: how to understand (and translate) Genesis 15 and 22 / Thomas Römer
Rossum, van Joost
The experience of the Holy Spirit in Greek patristic and Byzantine theology / Joost van Rossum
Ruthendorf-Przewoski, Cornelia von, 1979-
Die Kirchen in der DDR und die neue sozialistische Verfassung von 1968 / Cornelia von Ruthendorf-Przewoski
Řepa, Milan, 1970-
Moravané, Němci, Rakušané : vlasti moravských Němců v 19. století / Milan Řepa. -- Praha : Historický ústav, 2014. -- 261 s.. -- (Práce Historického ústavu AV ČR. Řada A, Monographia ; sv. 47)
ISBN 978-80-7286-226-9 (váz.) :
Říčan, Marek
D'Costa, Gavin. Christianity and the world religions. Disputed questions in the theology of religions / Marek Říčan
Říká se-- : sborník z odborné konference v Nečtinech 17.-19.3.2011 / Naděžda Morávková a kol.. -- 1. vyd.. -- Plzeň : Pro Středisko orální historie SOHI při Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni vydalo viaCentrum, 2011. -- 188 s. : il., portréty, plány ; 21 cm
ISBN 978-80-904384-9-1 (brož.)
S.C. Pepper: Setkávání metafyziky s estetikou : sestaveno z příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / Martin Kaplický, Miloš Ševčík a Ludmila Dostálová (eds.). -- Vyd. 1.. -- Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2012. -- 107 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-261-0159-8 (brož.)
Scruton, Roger, 1944-
O potřebnosti národů / Roger Scruton ; [z anglického originálu ... přeložili Eduard Bakalář a Pavel Pšeja]. -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. -- 87 s. ; 21 cm. -- (Quaestiones quodlibetales ; no. 16)
ISBN 978-80-7325-245-8 (brož.) :
Sehnal, David, 1964-
Kniha Laozi : překlad s filologickým komentářem / David Sehnal. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. -- 465 s. ; 21 cm. -- (Varia ; sv. 7)
ISBN 978-80-7308-456-1 (brož.)
Schmauch, W. Christoph
A homo politicus of Christian Background. Sketches a 70-year political autobiography on two continents / Werner-Christoph Schmaus
Sidorová, Elena
Walter Brueggemann, The Word that redescribes the world : the Bible and discipleship / Elena Sidorova
Sláma, Petr, 1967-
Notes from the coasts of Bohemia or Where have all the Bibles gone [editorial] / Petr Sláma
Spor o přirozený svět / Bedřich Velický, Kateřina Trlifajová, Pavel Kouba ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha: Filosofia, 2010. -- 331 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-317-9 (brož.)
Stefan, Oldřich, 1900-1969
Mluva pražské architektury / text Oldřich Stefan ; kresby Bohumír Kozák. -- 2. vyd.. -- Praha : Orbis, 1960. -- 138 s., 56 čb. a bar. obr.. -- (Pragensia)
Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina : sestaveno z příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni / Ludmila Dostálová a Radek Schuster (eds.). -- Praha : Filosofický časopis : Filosofia, 2010. -- 172 s. : il.
ISBN 978-80-7007-339-1 (brož.)
Studies in the philosophy of thought and action / British Academy lectures by Gilbert Ryle ... [et al.] ; selected and introduced by P.F. Strawson. -- London ; Oxford ; New York : Oxford university press, 1968. -- 230 s.. -- (Oxford paperbacks ; no. 155)
Svoboda, Bohumil, 1924-
Thomas More : světec a utopista / Bohumil Svoboda ; s předmluvou kardinála Dominika Duky. -- 1. vyd.. -- Praha : Triton, 2014. -- 188 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm
ISBN 978-80-7387-726-2 (váz.)
Šima, Karel, 1978-
Ztracený Humboldtův ráj : ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství / Karel Šima, Petr Pabian. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. -- 172 s.. -- (Studie ; 97. sv.)
ISBN 978-80-7419-156-5 (brož.)
Širka, Zdenko Š.
The role of "Theoria" in Gregory of Nyssa's "Vita Moysis" and in "Canticum Canticorum" / Zdenko Š. Širka
Thiselton, Anthony C., 1937-
The Holy Spirit in the Latin fathers with special reference to their use of 1 Corinthians 12 and this chapter in modern scholarship / Anthony Thiselton
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
Otázky o ctnostech III. Kardinální ctnosti / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula. -- Praha : Krystal OP, 2013. -- 113 s. ; 21 cm. -- (Aquinata ; sv. 18)
ISBN 978-80-87183-60-1 (brož.) :
Tomášek, Petr
Der masoretische Text als Zeuge einer mündlichen Überlieferung und Lernens der hebräischen Bibel in der rabbinischen Zeit / Petr Tomášek
Trojan, Jakub S., 1927-
Etické vztahy v ekonomice / Jakub S. Trojan. -- Praha : OIKOYMENH, 2012. -- 215 s. ; 22 cm. -- (Oikúmené ; sv. 173)
ISBN 978-80-7298-480-0 (váz.)
Veyne, Paul, 1930-
Jak se píšou dějiny / Paul Veyne ; [z francouzského originálu ... přeložil Čestmír Pelikán]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 444 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-87378-26-7 (brož.)
Vokoun, Jaroslav, 1956-
Um eine tschechoslowakische orthodoxe Kirche - der Kampf von Bischof Gorazd im Spiegel der Zeitschrift "Za Pravdou" (Der Wahrheit folgen) 1921-1926 / Jaroslav Vokoun
Wright, Georg Henrik von, 1916-2003
Vysvětlování a rozumění / Georg Henrik von Wright ; [z anglického originálu ... přeložili Petr Urban ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2013. -- 231 s. : il. ; 21 cm. -- (Základní filosofické texty ; sv. 12)
ISBN 978-80-7007-405-3 (brož.)
Young, Iris Marion, 1949-2006
Proti útlaku a nadvládě : transnacionální výzvy politické a feministické teorii / Iris Marion Young ; editorka Zuzana Uhde ; [z anglických originálů přeložili Zuzana Kubišová ... et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Filosofia, 2010. -- 256 s.. -- (Filosofie a sociální vědy ; sv. 37)
ISBN 978-80-7007-341-4 (váz.)
Zanden, Gerhard van,
How to speak about God properly? A controversy in the Netherlands about the existence of God / Gerhard van Zanden