Novinky v knihovně (185) - leden 2015


Bible Kralická šestidílná : kompletní vydání s původními poznámkami / [pravidla pro přepis textu, jazykový poradce Robert Dittmann ; historická předmluva Robert Dittmann a Jiří Just]. -- 1. vyd.. -- Praha : Česká biblická společnost, 2014. -- 2813 s. : il.
ISBN 978-80-87287-78-1
Dictionary of major biblical interpreters / edited by Donald K. McKim. -- Downers Grove : IVP Academic ; Nottingham : InterVarsity Press, c2007. -- xxviii, 1106 s. ; 26 cm
ISBN 978-0-8308-2927-9 (USA : brož.). -- ISBN 978-1-84474-194-6 (UK : brož.)
Lang, Bernhard, 1946-
Bible : 101 nejdůležitějších otázek / Bernhard Lang ; z německého originálu 101 wichtigsten Fragen přeložila Jindra Hubková. -- První vydání. -- 162 stran : ilustrace, faksimilie ; 20 cm. -- (Cesty ; svazek 18)
ISBN 978-80-7429-483-9
Nickelsburg, George W. E., 1934-
1 Enoch 2 : a commentary on the book of 1 Enoch. chapters 37-82 / by George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam ; edited by Klaus Baltzer. -- Minneapolis, Minn. : Fortress Press, 2012. -- xxx, 618 s.. -- (Hermeneia)
ISBN 978-0-8006-9837-9
Willi-Plein, Ina, 1942-
Das Buch Genesis : Kapitel 12-50 / Ina Willi-Plein. -- Stuttgart : Katholisches Bibelwerk, 2011. -- 356 s. : il.. -- (Neuer Stuttgarter Kommentar. Altes Testament ; 1/2)
ISBN 978-3-460-07012-7
Amica Sponsa Mater : Bible v čase reformace / Ota Halama (ed.). -- Praha : Kalich, 2014. -- 345 s. : il.
ISBN 978-80-7017-213-1
Ať múzy promluví : tři byzantská kvazidramata / [z řeckých originálů přeložila a předmluvou opatřila Alena Sarkissian]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2012. -- 121 s.. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 18) (Byzantská knihovna ; sv. 2)
ISBN 978-80-7465-027-7 (váz.)
Die Familie in der Geschichte / herausgegeben von Heinz Reif ; mit Beiträgen von Gerhard Dohrn van Rossum ... [et al.]. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1982. -- 190 s. ; 19 cm. -- (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 1474)
ISBN 3-525-33460-5
Encountering women of faith : the St. Catherine's vision collection / editor Kyriaki Karidoyanes FitzGerald. -- Brookline : Holy Cross Orthodox Press, 2009-2011. -- 2 sv.
ISBN 978-1-935317-12-8. -- ISBN 978-1-935317-21-0
Frachet, Géraud de, asi 1205-1271
Životy bratří / Gerald Frachet ; [překlad Česká dominikánská provincie]. -- 1. vyd.. -- Praha : Krystal, 2004. -- 191 s.. -- (Dominicana ; sv. 6)
ISBN 80-85929-68-6
Fudge, Thomas A.
The memory and motivation of Jan Hus, medieval priest and martyr / by Thomas A. Fudge. -- Turnhout : Brepols, 2013. -- xiii, 291 s.. -- (Europa sacra ; vol. 11)
ISBN 978-2-503-54442-7
Handbook of classical rhetoric in the Hellenistic period : 330 B.C. - A.D. 400 / edited by Stanley E. Porter. -- Leiden ; New York ; Köln : Brill, 1997. -- xv, 901 s.
ISBN 90-04-09965-4 (váz.)
Holub, Bonifác Jan, 1847-1923
Paměti farnosti u svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí / Bonifác Holub. -- Vyd. v této úpravě 1.. -- Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014. -- xxxv, 202 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm. -- (Pietas benedictina ; 21)
ISBN 978-80-86882-20-8
Kopeček, Pavel, 1964-
Liturgie a architektura : moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě / Pavel Kopeček. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. -- 218 s. : barev. il. ; 25 cm. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-3959-4
Moschus, Johannes, asi 550-asi 620
The spiritual meadow = (Pratum spirituale) / by John Moschos (also known as John Eviratus) ; introduction, translation and notes by John Wortley. -- Collegeville : Liturgical Press, c2008. -- xx, 287 s., [4] s. mapy. -- (Cistercian studies series ; 139)
ISBN 978-0-87907-539-2
Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši / [z řeckých originálů přeložila, úvodní studií a komentáři opatřila] Markéta Kulhánková. -- [Červený Kostelec] : Pavel Mervart, 2014. -- 181 s. : il., mapa. -- (Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; sv. 26) (Byzantská knihovna ; sv. 3)
ISBN 978-80-7465-094-9 (váz.)
Pijte z něho všichni : kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm / [Mikuláš Vymětal (ed.)]. -- 1. vyd.. -- Benešov : Eman, 2014. -- 303 s. : il. (některé barev.), 1 mapa, portréty, plány, faksim. ; 24 cm + vystřihovánky ([2] složené l.)
ISBN 978-80-86211-99-2 (brož.) :
Řeholní život v českých zemích : řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice / [redaktoři druhého vydání Dagmar Kopecká, Pavel Mareš ; ilustrace Františka Lachmanová]. -- 2., přeprac. vyd.. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 398 s. : barev. il. ; 21 cm
ISBN 978-80-7195-231-2
Schönberger, Rolf, 1954-
Thomas von Aquin zur Einführung / Rolf Schönberger. -- 4., erg. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 2012. -- 179 s. ; 17 cm. -- (Zur Einführung ; [251])
ISBN 978-3-88506-351-3 (brož.)
Svoboda, Bohumil, 1924-
Mezi mořem a řekou : kronika pozemského putování svatého Prokopa / Bohumil Svoboda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Triton, c2014. -- 171 s.
ISBN 978-80-7387-805-4 (brož.)
Swedenborg, Emanuel, 1688-1772
Svět duchů a posmrtný stav člověka / Emanuel Swedenborg ; [přeložila Lenka Máchová ; ilustrace Jan Buchta]. -- Vyd. 1.. -- Frýdek-Místek : Lenka Máchová, 2009. -- 159 s. : il. ; 16 cm
ISBN 978-80-254-4186-2
Šlechta, Theodor, 1898-1979
Sám v požáru světovém : vzpomínky z vojenského života za světové války 1916-1918 / Theodor Šlechta ; k vydání připravil Boris Šlechta. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 477 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-111-3
Ten Doornkaat Koolman, Jacobus
Dirk Philips, vriend en medewerker van Menno Simons 1504-1568 / door J. ten Doornkaat Koolman. -- Harlem : H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1964. -- viii, 235 s.
Tesař, Jan, 1933-
Mnichovský komplex : jeho příčiny a důsledky / Jan Tesař. -- Vydání druhé. -- 277 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7260-304-6
Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů o získání a udržení vlastního státu : sborník textů resumé z referátů přednesených na mezinárodní konferenci konané ve dnech 15. a 16. listopadu na zámku Valtice / k vydání připravili Petr Kadlec a Michaela Závodná. -- Vyd. 1.. -- Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ; Brno : Po stopách Lichtenštejnů, 2013. -- 70 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, erby ; 17 cm. -- (Documenta Liechtensteiniana. Series Miscellanea ; t. 1)
ISBN 978-80-7464-225-8
Vondrušková, Alena, 1955-
Církev / Alena a Vlastimil Vondruškovi. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 199 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 25 cm. -- (Průvodce českou historií)
ISBN 978-80-7429-441-9 (váz.) :
Goodwin, Michael, 1966-
Ekonomix : jak funguje (a nefunguje) ekonomika / Michael Goodwin ; ilustrace Dan E. Burr ; úvod David Bach ; předmluva Joel Bakan ; přeložil Jaroslav Veis. -- Vydání první. -- 304 stran : černobílé ilustrace 24 cm
ISBN 978-80-7432-492-5
Jelínková, Jana
Ergoterapie / Jana Jelínková, Mária Krivošíková, Ludmila Šajtarová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2009. -- 270 s. : il.
ISBN 978-80-7367-583-7 (brož.) :
Matoušek, Oldřich, 1947-
Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení / Oldřich Matoušek a kol.. -- Vyd. 2., aktualiz.. -- Praha : Portál, 2011. -- 194 s. ; 24 cm
ISBN 978-80-262-0041-3
Sokol, Jan, 1936-
Etika, život, instituce : pokus o praktickou filosofii / Jan Sokol. -- Vyd. v této podobě 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 260 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7429-223-1 (brož.) :
Stuckler, David
Ekonomika života a smrti : proč úsporná opatření zabíjí : recese, rozpočtové boje a politika života a smrti / David Stuckler, Sanjay Basu ; [z anglického originálu ... přeložil Juraj Barbarič]. -- Vyd. 1.. -- Brno : Emitos, 2014. -- 325 s. : grafy ; 21 cm
ISBN 978-80-87171-40-0
Blaha, Josef, 1963-
Tóra ve světle kabaly / Josef Blaha. -- Vyd. 1.. -- Praha : [Josef Blaha], 2014. -- 200 s.
ISBN 978-80-260-7385-7
Christen und Juden : Dokumente der Annäherung / herausgegeben von Ulrich Schwemer. -- Orig.-Ausg.. -- Gütersloh : Gütersloher Verlagshaus, 1991. -- 191 s.. -- (Gütersloher Taschenbücher/Siebenstern ; 790)
ISBN 3-579-00790-4 (brož.)
Peterová, Zuzana, 1950-
Rabín Gustav Sicher : život, dokumenty, vzpomínky / Zuzana Peterová ; [obrazovou přílohu sestavili Tomáš Pěkný a Daniel Polakovič]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sefer, 2014. -- 142 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm
ISBN 978-80-85924-72-5 (váz.)
Samaritan documents : relating to their history, religion and life / translated and edited by John Bowman. -- Pittsburgh : Pickwick Press, 1977. -- vii, 370 s. ; 22 cm. -- (Pittsburgh original texts and translation series ; 2)
ISBN 0-915138-27-1 (brož.)
Troki, Isaac ben Abraham, 1533-1594
Posílení víry : odpověď křesťanským misionářům / Izák ben Abraham Troki ; [z hebrejského orig. Chizuk Emuna] přeložil Libor Nissim Valko. -- 1. vyd.. -- [Praha] : Agadah, 2014. -- 271 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-87571-03-3
Zur Josephus-Forschung / herausgegeben von Abraham Schalit. -- Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973. -- xx, 419 s. ; 20 cm. -- (Wege der Forschung ; Bd. 84)
ISBN 3-534-03385-X (váz.)
Adna, Jostein
Jesu Stellung zum Tempel : die Tempelaktion und das Tempelwort als Ausdruck seiner messianischen Sendung / Jostein Adna. -- Tübingen : Mohr Siebeck, c2000. -- xv, 502 s. ; 24 cm. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe, ISSN ISSN 0340-9570 ; 119)
ISBN 3-16-146974-7
Anti-Judaism and the Fourth Gospel / edited by R. Bieringer, D. Pollefeyt, and F. Vandecasteele-Vanneuville. -- Louisville : Westminster John Knox Press, 2001. -- xiii, 322 s.
ISBN 0-664-22411-3
Beutler, Johannes, 1933-
Studien zu den johanneischen Schriften / Johannes Beutler. -- Stuttgart : Verlag Katholisches Bibelwerk, 1998. -- 336 s. ; 21 cm. -- (Stuttgarter biblische Aufsatzbände ; 25)
ISBN 3-460-06251-7
Collins, John Joseph, 1946-
Beyond the Qumran community : the sectarian movement of the Dead Sea scrolls / John J. Collins. -- Grand Rapids, Mich. ; Cambridge : William B. Eerdmans, c2010. -- xii, 266 s., [10] s. obr. příl. : mapy
ISBN 978-0-8028-2887-3
Das frühe Christentum und die Stadt / Reinhard von Bendemann, Markus Tiwald (Hrsg.) ; [Reinhard von Bendemann ... et al.]. -- Stuttgart : Kohlhammer, c2012. -- 256 s. : mapa. -- (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 10. Folge ; H. 18) (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament ; H. 198)
ISBN 978-3-17-022073-7 (brož.)
Dunn, James D. G., 1939-
Jesus, Paul, and the Gospels / James D.G. Dunn. -- Grand Rapids, Mich. ; Cambridge : William B. Eerdmans, c2011. -- xx, 201 s.
ISBN 978-0-8028-6645-5
Gathercole, Simon J.
The Gospel of Thomas : introduction and commentary / by Simon Gathercole. -- Leiden : Brill, c2014. -- xi, 723 s. ; 25 cm. -- (Texts and editions for New Testament study ; vol. 11)
ISBN 978-90-04-19041-2 (váz.). -- ISBN 978-90-04-27325-2 (el. kniha)
Harris, Elizabeth
Prologue and Gospel : the theology of the fourth evangelist / Elizabeth Harris. -- Sheffield : Sheffield Academic Press, 1994. -- 215 s.. -- (Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 107)
ISBN 978-1-850-75504-3
Johannine bibliography : 1966-1985 : a cumulative bibliography on the Fourth Gospel / compiled by Gilbert Van Belle. -- Leuven : Leuven University Press, 1988. -- xvii, 563 s.. -- (Bibliotheca ephemeridum theologicarum Lovaniensium ; 82)
ISBN 90-6186-285-X (brož.)
Justification and variegated nomism. Volume I, The complexities of second temple Judaism / edited by D.A. Carson, Peter T. O'Brien and Mark A. Seifrid. -- Tübingen : Mohr Siebeck ; Grand Rapids : Baker Academic, 2001. -- xii, 619 s.. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe, ISSN ISSN 0340-9570 ; 140)
ISBN 3-16-146994-1. -- ISBN 0-8010-2272-X
Justification and variegated nomism. Volume II, The paradoxes of Paul / edited by D.A. Carson, Peter T. O'Brien and Mark A. Seifrid. -- Tübingen : Mohr Siebeck ; Grand Rapids : Baker Academic, c2004. -- x, 545 s.. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe, ISSN ISSN 0340-9570 ; 181)
ISBN 3-16-148400-2. -- ISBN 0-8010-2741-1
Käsemann, Ernst, 1906-1998
Commentary on Romans / by Ernst Käsemann ; translated and edited by Geoffrey W. Bromiley. -- 1st paperback ed.. -- Grand Rapids : William B. Eerdmans, 1994. -- xxix, 428 s.
ISBN 0-8028-0860-3 (brož.)
Keener, Craig S., 1960-
The historical Jesus of the gospels / Craig S. Keener. -- Grand Rapids, Mich. ; Cambridge : William B. Eerdmans, 2009. -- xxxviii, 831 s. ; 25 cm
ISBN 978-0-8028-6888-6
Key events in the life of the historical Jesus : a collaborative exploration of context and coherence / edited by Darrell L. Bock and Robert L. Webb. -- Grand Rapids, Mich. ; Cambridge, U.K. : William B. Eerdmans, 2010. -- xvii, 931 s.
ISBN 978-0-8028-6613-4
Paulsen, Henning, 1944-
Überlieferung und Auslegung in Römer 8 / Henning Paulsen. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 1974. -- viii, 226 s. ; 24 cm. -- (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, ISSN 0512-1582 ; 43. Bd.)
ISBN 3-7887-0409-8 (váz.)
Pokorný, Petr, 1933-
A commentary on the Gospel of Thomas : from interpretations to the interpreted / Petr Pokorný. -- New York ; London : T & T Clark, 2009. -- xi, 177 s.. -- (Jewish and Christian texts in contexts and related studies ; 5)
ISBN 978-0-567-02744-3 (váz.)
Repetitions and variations in the fourth Gospel : style, text, interpretation / edited by G. van Belle, M. Labahn, P. Maritz. -- Leuven ; Paris ; Walpole : Peeters, 2009. -- xi, 711 s.. -- (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium ; 223)
ISBN 978-90-429-2154-2 (brož.)
Texte zur Umwelt des Neuen Testaments / herausgegeben von Jens Schröter und Jürgen K. Zangenberg. -- 3. Aufl. (gänzlich neu bearb. Aufl.). -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2013. -- xxxvi, 826 s. : il.. -- (UTB. Theologie, Religion ; 3663)
ISBN 978-3-8252-3663-2
The apocalyptic Jesus : a debate / Dale C. Allison ... [et al.] ; editor Robert J. Miller. -- Santa Rosa : Polebridge Press, 2001. -- 168 s.
ISBN 0-944344-89-5 (brož.)
Theology and christology in the fourth gospel : essays by the members of the SNTS Johannine Writings Seminar / edited by G. Van Belle, J.G. van der Watt, P. Maritz. -- Leuven : Leuven University Press : Peeters, 2005. -- xii, 561 s. ; 25 cm. -- (Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium ; 184)
ISBN 90-429-1571-4 (brož.)
The world of the New Testament : cultural, social, and historical contexts / Joel B. Green, Lee Martin McDonald editors. -- Grand Rapids : Baker Academic, 2013. -- xxiv, 616 s. : il.
ISBN 978-0-8010-3962-1
Arthur Schopenhauer : die Welt als Wille und Vorstellung / herausgegeben von Oliver Hallich und Matthias Koßler. -- Berlin : De Gruyter, 2014. -- ix, 221 s. ; 23 cm. -- (Klassiker Auslegen ; Bd. 42)
ISBN 978-3-05-005054-6. -- ISBN 978-3-05-006431-4
Friedrich Nietzsche : Jenseits von Gut und Böse / herausgegeben von Marcus Andreas Born. -- Berlin : De Gruyter, 2014. -- vii, 252 s. ; 23 cm. -- (Klassiker Auslegen ; Bd. 48)
ISBN 978-3-05-005674-6. -- ISBN 978-3-05-006344-7. -- ISBN 978-3-11-037997-6
Grondin, Jean, 1955-
Paul Ricoeur / Jean Grondin. -- 1re éd.. -- Paris : Presses universitaires de France, 2013. -- 127 s. ; 18 cm. -- (Que sais-je ?, ISSN 0768-0066 ; no 3952)
ISBN 978-2-13-060639-0
Herz, Dietmar, 1958-
Thomas Morus zur Einführung / Dietmar Herz ; unter Mitarbeit von Veronika Weinberger. -- 1. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 1999. -- 185 s. ; 17 cm. -- (Zur Einführung ; 201)
ISBN 3-88506-301-8 (brož.)
Koblížek, Jan, 1977-
Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze : (o principech politické moci) / Jan Koblížek. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. -- 142 s. ; 21 cm. -- (Studijní texty Centra Aletti ; 63)
ISBN 978-80-7412-157-9 (brož.) :
Maritain, Jacques, 1882-1973
O filosofii dějin / Jacques Maritain ; [přeložil a doslov napsal Karel Šprunk]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Triáda, 2014. -- 173 s. : il. ; 19 cm. -- (Delfín ; 145 sv.)
ISBN 978-80-7474-097-8 (brož.)
Özmen, Elif
Politische Philosophie zur Einführung / Elif Özmen. -- Hamburg : Junius, 2013. -- 160 s. ; 17 cm. -- (Zur Einführung)
ISBN 978-3-88506-069-7 (brož.)
Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr.
Platonis opera. Tomus 5, Tetralogiam IX definitiones et spuria continens / recognovit brevique adnotatione critica instruxit Ioannes Burnet. -- Oxford : Oxford Univeristy Press, 1907, repr. 2011. -- 597 s. ; 19 cm. -- (Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis)
ISBN 978-0-19-814546-2 (váz.)
Schneider, Elisabeth
Das Bild der Frau im Werk des Erasmus von Rotterdam / Elisabeth Schneider. -- Basel : Helbing und Lichtenhahn, 1955. -- 135 s. ; 26 cm. -- (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft ; Bd. 55)
ISBN (Brož.)
Schopenhauer-Handbuch : Leben, Werk, Wirkung / Daniel Schubbe, Matthias Koßler (Hrsg.). -- Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2014. -- vii, 436 s. : tab.
ISBN 978-3-476-02444-2
Stegmaier, Werner
Friedrich Nietzsche zur Einführung / Werner Stegmaier. -- 2., korr. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 2013. -- 212 s.. -- (Zur Einführung ; 395)
ISBN 978-3-88506-695-8 (brož.)
Stein, Edith, 1891-1942
K problému vcítění / Edita Steinová ; úvod napsala a k německému vydání připravila Maria Antonia Sondermannová ; [z německého originálu ... přeložil Petr Urban]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Nadační fond Edity Steinové, 2013. -- 143 s. ; 23 cm. -- (Sebrané spisy Edity Steinové ; 5. Raná fenomenologie ; 1)
ISBN 978-80-905351-0-7 (váz.)
Wolff, Robert Paul, 1933-
A critique of pure tolerance / Robert Paul Wolff, Barrington Moore, Herbert Marcuse. -- 4th ed.. -- Boston : Beacon Press, 1970. -- vi, 123 s.. -- (Beacon paperback ; 328)
Emmanuel, frere de Taizé, 1971-
Málo známá láska : dál za naše představy o Bohu / bratr Emmanuel z Taizé ; [přeložil Jiří Stejskal]. -- 1. vyd.. -- Brno : Cesta, 2014. -- 222 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7295-183-3
Fórum pastorálních teologů. X., Tajemství eucharistie : pascha, oběť, iniciace a spiritualita / [odpovědný redaktor] Pavel Ambros. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013. -- 333 s. ; 21 cm. -- (Studijní texty Centra Aletti, ISSN 1804-3364 ; 61)
ISBN 978-80-7412-143-2 (brož.)
Grün, Anselm, 1945-
Doprovázení na duchovní cestě / Anselm Grün ; [z původního německého rukopisu ... přeložila Kateřina Šedo]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 104 s. ; 19 cm. -- (Malý duchovní život ; sv. 136)
ISBN 978-80-7195-705-8
Halík, Tomáš, 1948-
Obnovíš tvář země : texty k obnově církve a společnosti z let 1989-1998 / Tomáš Halík. -- 1. vyd.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. -- 301 s. : fot.
ISBN 978-80-7422-353-2
Herms, Eilert, 1940-
Kirche in der Gesellschaft / Eilert Herms. -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2011. -- xvi, 454 s. : grafy
ISBN 978-3-16-150587-4
Jan Kronštadtský, svatý, 1829-1909
Můj život v Kristu : (výbor) / Jan Kronštadtský ; [z ruských originálů ... přeložila Zdeňka Vychodilová]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 157 s.
ISBN 978-80-7195-712-6 (váz.)
Mattá al-Miskin, 1919-2006
Rady k modlitbě : pohled křesťanského východu / Matta el-Meskin ; [z italské předlohy ... přeložil David Vopřada]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 75 s.. -- (Spiritualita do kapsy ; 2)
ISBN 978-80-7195-696-9 (brož.)
Neviditelné inspirace : sborník z konference Význam spirituality v lidské tvořivosti / [do sborníku přispěli Pavol Bargár ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Obec širšího společenství českých unitářů, 2014. -- 68 s. : il., portréty ; 25 cm
ISBN 978-80-904909-3-2
Perini, Piergiorgio, 1929-
Systém farních evangelizačních buněk : základní manuál / Piergiorgio Perini ; [z francouzského originálu ... přeložili Lucia Kopasová, Pavel Mikšů, Nina De-Zan]. -- 1. vyd.. -- Dolany u Olomouce : Komunita Blahoslavenství, 2014. -- 197 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-260-6344-5
Řežábek, Karel, 1968-
Reptání a duchovní koroze / Karel Řežábek. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 69 s.. -- (Malý duchovní život ; sv. 141)
ISBN 978-80-7195-830-7
Spiritual needs and pastoral services : readings in research / Larry VandeCreek (editor). -- [Decatur, Ga.] : Journal of Pastoral Care Publications, c1995. -- xi, 378 s. ; 23 cm
ISBN 0-929670-12-4
Vyvolit si lásku : bratr Roger z Taizé / [z franc. originálu ... přeložil Josef Kodet]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 139 s. : foto. -- (Osudy ; sv. 57)
ISBN 978-80-7195-844-4 (brož.)
Hašpl, Karel, 1904-1964
Smysl bytí : přirozená podstata lidské cesty životem / skripta Karla Hašpla nazvané Základní problémy I opatřila podněty ke studiu a meditacemi Iva Fišerová. -- 1. vyd.. -- Praha : Unitaria, 2012. -- 186 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-86105-66-6
Požehnáni ohněm : významné osobnosti unitářské historie / [autoři : Hana Brožková ... et al.]. -- Praha : Unitaria, 2014. -- 174 s.
ISBN 978-80-86105-73-4
Reiter, Florian C., 1948-
Taoismus zur Einführung / Florian C. Reiter. -- 3. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 2011. -- 160 s.. -- (Zur Einführung ; 286)
ISBN 978-3-88506-386-5 (brož.)
Religion und Säkularisierung : ein interdisziplinäres Handbuch / herausgegeben von Thomas M. Schmidt und Annette Pitschmann. -- Stuttgart ; Weimar : Metzler, 2014. -- v, 380 s.
ISBN 978-3-476-02366-7
Samojský, Petr, 1966-
Spiritualita (nejen) pro skeptiky / Petr Samojský ; [ilustrace Stanislav Slach]. -- 1. vyd.. -- Praha : Unitaria, 2014. -- 221 s. : il. ; 22 cm
ISBN 978-80-86105-70-3
Wörterbuch der Religionen / herausgegeben von Christoph Auffarth, Hans G. Kippenberg, Axel Michaels. -- Stuttgart : Kröner, 2006. -- xviii, 589 s. : 22 cm
ISBN 978-3520-14001-2
Allen, Joseph J.
Inner Way : toward a rebirth of Eastern Christian spiritual direction / Joseph J. Allen. -- Brookline : Holy Cross Orthodox Press, c2000. -- xiii, 141 s.
ISBN 1-885652-34-8 (brož.)
Brown, William P., 1958-
The seven pillars of creation : the Bible, science, and the ecology of wonder / William P. Brown. -- New York : Oxford University Press, 2010. -- xviii, 334 s.
ISBN 978-0-19-973079-7
Clément, Olivier, 1921-2009
On human being : a spiritual anthropology / Olivier Clément ; foreward by George A. Maloney ; [translated by Jeremy Hummerstone]. -- London : New City, c2000. -- 155 s. ; 22 cm
ISBN 0-904287-72-6 (UK : brož.). -- ISBN 1-56548-143-7 (USA : brož.)
Cragun, Rodger L.
The ultimate heresy : the doctrine of biblical inerrancy / by Rodger L. Craun ; edited by Thomas V. Koehler. -- Two Harbors : Boreal Light, 1996. -- xxiii, 198 s.
ISBN (Brož.)
Die Wirklichkeit als Interpretationskonstrukt? : Herausforderungen konstruktivistischer Ansätze für die Theologie / Andreas Klein, Ulrich Körtner (Hg.). -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 2011. -- viii, 221 s.
ISBN 978-3-7887-2497-9
Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici / editoři Zdenko Š. Širka, Cristian Panaitescu a Petr Jandejsek. -- Praha : Karolinum, 2014. -- 223 s.
ISBN 978-80-260-7183-9
Journet, Charles, 1891-1975
Promluvy o vykoupení / Charles Journet ; předmluva Georges Cottier; [z francouzštiny přeložila Tereza Hodinová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2014. -- 97 s. ; 18 cm
ISBN 978-80-87183-66-3 (brož.) :
Kallistos, biskup z Diokleia, 1934-
Síla jména / Kallistos Ware ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Gračka]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. -- 61 s.. -- (Spiritualita do kapsy ; sv. 3)
ISBN 978-80-7195-722-5
Krötke, Wolf
Barmen - Barth - Bonhoeffer : Beiträge zu einer zeitgemäßen christozentrischen Theologie / Wolf Krötke. -- 2. Aufl.. -- Bielefeld : Luther-Verlag, 2014. -- 519 s. ; 23 cm. -- (Unio und confessio ; Bd. 26)
ISBN 978-3-7858-0564-0
Krötke, Wolf
Karl Barth und der "Kommunismus" : Erfahrungen mit einer Theologie der Freiheit in der DDR / Wolf Krötke. -- Zürich : Theologischer Verlag, 2013. -- 85 s.
ISBN 978-3-290-17668-6 (brož.)
Liberales Christentum : Perspektiven für das 21. Jahrhundert / Werner Zager (Hg.) ; mit Beiträgen von Wilhelm Gräb ... [et al.]. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener, 2009. -- viii, 212 s.
ISBN 978-3-7887-2377-4
Loretz, Oswald, 1928-
Das Ende der Inspirations-Theologie : Chancen eines Neubeginns. Band I, Untersuchungen zur Entwicklung der traditionellen theologischen Lehre über die Inspiration der Heiligen Schrift / Oswald Loretz. -- Stuttgart : Katholisches Bibelwerk, 1974. -- 193 s.. -- (Stuttgarter biblische Beiträge)
ISBN 3-460-00031-7 (váz.)
Pesch, Otto Hermann, 1931-
Svědectví o víře / Otto Hermann Pesch ; [z německého originálu ... přeložila Helena Medková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 191 s. ; 20 cm. -- (Cesty ; sv. 19)
ISBN 978-80-7429-482-2
Protestantismus zwischen Aufklärung und Moderne : Festschrift für Ulrich Barth / herausgegeben von Roderich Barth, Claus-Dieter Osthövener und Arnulf von Scheliha. -- Frankfurt am Main : Lang, 2005. -- x, 472 s.. -- (Beiträge zur rationalen Theologie ; Bd. 16)
ISBN 3-631-53586-4
Przywara, Erich, 1889-1972
Analogia entis : Metaphysik Ur-Struktur und All-Rhythmus / Erich Przywara. -- 1. Aufl.. -- Einsiedeln : Johannes, 1962. -- 527 s.. -- (Schriften ; Bd. 3)
Przywara, Erich, 1889-1972
Frühe religiöse Schriften / Erich Przywara. -- 1. Aufl.. -- Einsiedeln : Johannes, 1962. -- 518 s.. -- (Schriften ; Bd. 1)
Stăniloae, Dumitru, 1903-1993
The experience of God : orthodox dogmatic theology. Vol. 3, The person of Jesus Christ as God and savior / Dumitru Staniloae ; translated and edited by Ioan Ionita ; introduction by Andrew Louth. -- Brooklin, Massachusetts : Holy Cross Orthodox Press, c2011. -- xv, 165 s.
ISBN 978-1-935317-18-0 (brož.)
Stăniloae, Dumitru, 1903-1993
The experience of God : orthodox dogmatic theology. Vol. 4, The church : communion in the Holy Spirit / Dumitru Staniloae ; translated and edited by Ioan Ionita ; foreword by Peter C. Bouteneff. -- Brooklin, Massachusetts : Holy Cross Orthodox Press, c2012. -- xi, 175 s.
ISBN 978-1-935317-26-5
Stăniloae, Dumitru, 1903-1993
The experience of God : orthodox dogmatic theology. Vol. 5, The sanctifying mysteries / Dumitru Staniloae ; translated and edited by Ioan Ionita and Robert Barringer ; foreword by Alkiviadis C. Calivas. -- Brooklin, Massachusetts : Holy Cross Orthodox Press, c2012. -- xii, 219 s.
ISBN 978-1-935317-29-6 (brož.)
Tradition alive : on the church and the Christian life in our time : readings from the Eastern Church / edited by Michael Plekon. -- Lanham : Rowman & Littlefield Publishers, c2003. -- xvii, 272 s. : il.
ISBN 0-7425-3162-7 (váz.). -- ISBN 0-7425-3163-5 (brož.)
Wagner, Falk, 1939-1998
Zur Revolutionierung des Gottesgedankens : Texte zu einer modernen philosophischen Theologie / Falk Wagner ; aus dem Nachlaß ediert von Christian Danz und Michael Murrmann-Kahl. -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. -- viii, 660 s. ; 24 cm
ISBN 978-3-16-153204-7
Biblical interpretation and method : essays in honour of John Barton / edited by Katharine J. Dell, Paul M. Joyce. -- 1st ed.. -- Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. -- xxiii, 355 s., [1] l. obr. příl. : čb. il.
ISBN 978-0-19-964553-4
Brueggemann, Walter, 1933-
Sabbath as resistance : saying no to the culture of now / Walter Brueggemann. -- 1st ed.. -- Louisville : Westminster John Knox Press, 2014. -- xvii, 89 s. ; 22 cm
ISBN 978-0-664-23928-2
Deuteronomy-Kings as emerging authoritative books : a conversation / edited by Diana V. Edelman. -- Atlanta : Society of Biblical Literature, c2014. -- xi, 289 s.. -- (Ancient Near East monographs ; N. 6)
ISBN 978-1-58983-740-9
Hendel, Ronald
Remembering Abraham : culture, memory, and history in the Hebrew Bible / Ronald Hendel. -- Oxford : Oxford University Press, 2005. -- xi, 200 s. ; 25 cm
ISBN 978-0-19-517796-1 (váz.)
Hendel, Ronald
The book of Genesis : a biography / Ronald Hendel. -- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, c2013. -- xii, 287 s. : il. ; 20 cm. -- (Lives of great religious books)
ISBN 978-0-691-14012-4 (váz.)
Kiuchi, N.
The purification offering in the priestly literature : its meaning and function / N. Kiuchi. -- Sheffield : JSOT Press, 1987. -- 204 s.. -- (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement series, ISSN 0309-0787 ; 56)
ISBN 1-85075-102-1. -- ISBN 1-85075-103-X
Lidzbarski, Mark, 1868-1928
Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften / von Mark Lidzbarski. -- Hildesheim : Olms, 1962. -- 2 sv. (xiv, 508 s., xlvi s. obr.)
Pakkala, Juha
God's word omitted : omissions in the transmission of the Hebrew Bible / Juha Pakkala. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. -- 418 s.. -- (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments ; vol. 251)
ISBN 978-3-525-53611-7. -- ISBN 978-3-647-53611-8
Parables of Enoch : a paradigm shift / edited by James H. Charlesworth and Darrell L. Bock. -- 1st ed.. -- London : Bloomsbury, c2013. -- xxv, 410 s. ; 24 cm. -- (T & T Clark library of biblical studies) (Jewish and Christian texts in contexts and related studies ; 11)
ISBN 978-0-567-65710-7. -- ISBN 978-0-567-62406-2
Reading Genesis : ten methods / edited by Ronald Hendel. -- 1st ed.. -- Cambridge : Cambridge university press, 2010. -- xi, 230 s. ; 23 cm
ISBN 978-0-521-51861-1 (váz.). -- ISBN 978-0-521-73239-0 (brož.)
Reinert, Andreas
Die Salomofiktion : Studien zu Struktur und Komposition des Koheletbuches / Andreas Reinert. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 2010. -- xiv, 210 s. : tab.. -- (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament ; 126. Bd.)
ISBN 978-3-7887-2380-4
Sabastiya : history, conservation and local community / edited by Carla Benelli, Osama Hamdan, Michele Piccirillo. -- Jerusalem : Edkadek modern press, 2007. -- 165 s. : il., fot.. -- (Monograph Series of the Italian Cooperation Office in Jerusalem ; nr. 1)
ISBN (brož.)
Seebass, Horst, 1934-
Genesis II : Vätergeschichte II (23,1 - 36,43) / Horst Seebass. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 1999. -- x, 223-474 s. ; 22 cm
ISBN 3-7887-1583-9
Seebass, Horst, 1934-
Genesis III : Josephgeschichte (37,1 - 50,26) / Horst Seebass. -- Neukirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 2000. -- viii, 239 s. : 22 cm
ISBN 3788715847
Seidel, Bodo
Karl David Ilgen und die Pentateuchforschung im Umkreis der sogenannten älteren Urkundenhypothese : Studien zur Geschichte der exegetischen Hermeneutik in der späten Aufklärung / Bodo Seidel. -- Berlin ; New York : de Gruyter, 1993. -- xii, 357 s., [5] s. obr. příl. ; 24 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN 0934-2575 ; Bd. 213)
ISBN 3-11-013833-6 (váz.)
Sennacherib, Asyrský král, zemř. 681 př. Kr.
The royal inscriptions of Sennacherib, king of Assyria (704-681 BC). Part 2 / A. Kirk Grayson and Jamie Novotny. -- Winona Lake, Ind. : Eisenbrauns, 2014. -- xxxv, 394 s. : il., mapy, plány + DVD. -- (The royal inscriptions of the Neo-Assyrian period / director and editor-in-chief: Grant Frame ; Vol. 3/2)
ISBN 978-1-57506-242-6 (váz.)
Seybold, Klaus, 1936-
Die Wallfahrtspsalmen : Studien zur Entstehungsgeschichte von Psalm 120-134 / Klaus Seybold. -- Neunkirchen-Vluyn : Neukirchener Verlag, 1978. -- 108 s. : il. ; 21 cm. -- (Biblisch-theologische Studien ; 3)
ISBN 3-7887-0565-5 (brož.)
Shields, Martin A., 1965-
The end of wisdom : a reappraisal of the historical and canonical function of Ecclesiastes / Martin A. Shields. -- Winona Lake : Eisenbrauns, 2006. -- xiii, 250 s. ; 24 cm
ISBN 978-1-57506-102-3
Schifferdecker, Kathryn
Out of the whirlwind : creation theology in the Book of Job / Kathryn Schifferdecker. -- Cambridge : Harvard University Press, 2008. -- xii, 217 s.. -- (Harvard theological studies ; 61)
ISBN 978-0-674-02597-4
Schmidt, Ludwig
Studien zur Priesterschrift / Ludwig Schmidt. -- Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1993. -- viii, 281 s. ; 23 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, ISSN ISSN 0934-2575 ; Bd. 214)
ISBN 3-11-013867-0
Ska, Jean Louis, 1946-
The Exegesis of the Pentateuch : exegetical studies and basic questions / Jean-Louis Ska. -- Tübingen : Mohr Siebeck, c2009. -- xvi, 280 s.. -- (Forschungen zum Alten Testament, ISSN ISSN 0940-4155 ; 66)
ISBN 978-3-16-149905-0
Thomas, Benjamin D., 1980-
Hezekiah and the compositional history of the Book of Kings / Benjamin D. Thomas. -- Tübingen : Mohr Siebeck, 2014. -- xix, 508 s.. -- (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe, ISSN 1611-4914 ; 63)
ISBN 978-3-16-152935-1
Beiträge zur Wissenssoziologie, Beiträge zur Religionssoziologie = Contributions to the sociology of knowledge, contributions to the sociology of religion / herausgegeben von Günter Dux ... [et al.] ; [Peter Gross ... et al.]. -- Opladen : Westdeutscher Verlag, c1975. -- 205 s. ; 24 cm. -- (Internationales Jahrbuch für Wissens- und Religionssoziologie ; Bd. 9)
ISBN 3-531-11257-0
Därmann, Iris, 1963-
Kulturtheorien zur Einführung / Iris Därmann. -- 2. unveränd. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 2013. -- 243 s. ; 17 cm. -- (Zur Einführung ; 388)
ISBN 978-3-88506-688-0 (brož.)
Der Brockhaus Religionen : Glauben, Riten, Heilige / herausgegeben von der Lexikonredaktion des Verlags F. A. Brockhaus, Mannheim ; [Projektleitung: Heike Pfersdorff ; Redaktion: Lutz Krupke ... et at.]. -- 2., überarb. und aktualisierte Aufl.. -- Leipzig ; Mannheim : Brockhaus, 2007. -- 704 s. il., 25 cm
ISBN 978-3-7653-3062-9
Dokoupil, Vladislav, 1918-1992
Katalog rukopisů a prvotisků knihovny Biskupského alumnátu v Brně / Vladislav Dokoupil, Jindra Pavelková. -- Brno : Moravská zemská knihovna, 2011. -- 220 s., [17] s. obr. příl. : faksim. ; 25 cm
ISBN 978-80-7051-191-6 (brož.)
English for social services / [editoři Ivana Adámková ... et al.]. -- Praha : Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, [2014]. -- 272 s. : il. ; 22 cm
ISBN 978-80-904681-2-2
Frankl, Viktor Emil, 1905-1997
Prožitek hor a zkušenost smyslu / Viktor E. Frankl ; [fotografie Jan Zahradníček ; z německého originálu ... přeložila Šárka Sládečková, předmluvu napsal Marek Vácha]. -- Brno: Cesta, 2014. -- 39 s. : fotografie ; 17 x 18 cm
ISBN 978-80-7295-185-7 (váz.)
Gesenius, Wilhelm, 1786-1842
Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament / Wilhelm Gesenius ; begonnen von Rudolf Meyer. -- 18. Aufl., Gesamtausg.. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2013. -- XLVIII, 1624 s. ; 26 cm
ISBN 978-3-642-25680-6 (váz.). -- ISBN 978-3-642-25681-3 (e-book)
Gibran, Kahlil, 1883-1931
Údolí nymf / Chalíl Džibrán ; [z anglického vydání ... přeložila Marie Čapková]. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 64 s. ; 18 cm. -- (Mozaika)
ISBN 978-80-7429-462-4 (váz.)
Heins, Volker, 1957-
Max Weber zur Einführung / Volker Heins. -- 4., unveränd. Aufl.. -- Hamburg : Junius, 2010. -- 137 s. ; 17 cm. -- (Zur Einführung ; 290)
ISBN 978-3-88506-390-2 (brož.)
Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny / Tomáš Kostelecký ... [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) : Sociologický ústav AV ČR, 2014. -- 173 s. : il. (některé barev.), mapy ; 26 cm. -- (Studie ; sv. 107)
ISBN 978-80-7419-166-4. -- ISBN 978-80-7330-246-7
Lorenz, Konrad, 1903-1989
Osm smrtelných hříchů civilizace / Konrad Lorenz ; [z německého originálu ... přeložil Petr Příhoda]. -- V nakl. Leda vyd. 1.. -- Voznice : Leda ; Praha : Rozmluvy, 2014. -- 137 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7335-239-4 (LEDA : váz.). -- ISBN 978-80-87440-00-1 (Rozmluvy : váz.)
Mommsen, Wolfgang J., 1930-2004
Max Weber : Gesellschaft, Politik und Geschichte / Wolfgang Mommsen. -- 2. Aufl.. -- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1982. -- 280 s.. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 53)
ISBN 3-518-27653-0 (brož.)
Patterson, David, 1948-
Exile : the sense of alienation in modern Russian letters / David Patterson. -- Lexington : University Press of Kentucky, c1995. -- xii, 204 s. ; 24 cm
ISBN 0-8131-1888-3 (váz.)
Petráček, Tomáš, 1972-
Marie-Joseph Lagrange : Bible a historická metoda / Tomáš Petráček. -- Vyd. 1.. -- Praha : Krystal OP, 2005. -- 183 s.. -- (Dominicana ; [vol.] 7)
ISBN 80-85929-72-4
Preisner, Rio, 1925-2007
Až na konec Česka / Rio Preisner. -- Purley : Rozmluvy, 1987. -- 309 s. ; 18 cm
ISBN 0-946352-41-0
Slovanský svět : známý či neznámý? / editoři Kateřina Kedron (jazykovědná část), Marek Příhoda (literárněvědná a historická část). -- Červený Kostelec ; Praha : Pavel Mervart, 2013. -- 182 s. : il.. -- (Russia Altera ; sv. 24. Slavica ; sv. 11)
ISBN 978-80-7465-063-5 (brož.)
Arnold, Claus, 1965-
Malé dějiny katolického modernismu / Claus Arnold ; [z něm. orig. ... přel. Helena Medková]. -- Praha : Vyšehrad, 2014. -- 158 s.. -- (Studium ; 11)
ISBN 978-80-7429-282-8 (brož.)
Buňatová, Marie
Pražští kupci na cestách : předbělohorská Praha a středoevropské trhy / Marie Buňatová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Mishkezy, 2013. -- 350 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 21 cm
ISBN 978-80-87886-01-4 (váz.)
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení / Marek Junek (ed.). -- Vyd. 1.. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : TOGGA, 2013. -- 268 s. : il.
ISBN 978-80-7308-513-1 (Univerzita Karlova v Praze). -- ISBN 978-80-7476-057-0 (TOGGA)
Diamantová sútra / překlad s komentářem Jiří Holba. -- 359 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Prameny buddhismu ; sv. 3)
ISBN 978-80-7436-043-5
Dostálová, Růžena, 1924-2014
Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole / Růžena Dostálová. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. -- 202 s. : mapky ; 21 cm
ISBN 978-80-86818-96-2
Florja, Boris Nikolajevič, 1937-
Církevní rozkol a slovanský svět / Boris N. Florja ; [z rus. orig. ... přeložil, doslovem a výkladovým jmenným rejstříkem opatřil Michal Téra]. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 187 s. : il., mapy. -- (Pro Oriente ; 27)
ISBN 978-80-7465-097-0 (brož.)
Frencl, Innocenc Antonín, 1818-1862
Postilla, aneb, Wýklady a rozjímání na řeči a episstoly nedělní a sváteční celého roku / ku poučení a wzdělání katolických křesťanů sepsaná od Innocencia Antonína Frencla. -- W Praze : Dědictwí Swatojanské ; 1861. -- 406 s. ; 27 cm. -- (Dědictwj Swatojanské ; r. 1861, č. 46)
Fried, Alfred Hermann, 1864-1921
Handbuch der Friedensbewegung. Zweiter Teil, Geschichte, Umfang und Organisation der Friedensbewegung / von Alfred H. Fried. -- Berlin : Friedens-Warte, 1913. -- 492 s.
Halík, Tomáš, 1948-
Geduld met God : twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven / Tomáš Halík ; Vertaling Peter Morée. -- Zoetermeer : Boekencentrum, 2014. -- 192 s.
ISBN 978-90-239-2766-2 (Nederland). -- ISBN 978-90-289-7958-1 (België)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Die orientalische Welt ; Die griechische und die römische Welt ; Die germanische Welt / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [herausgegeben von Georg Lasson]. -- Hamburg : Felix Meiner, 1988. -- xvi, s. [267]-956. -- (Philosophische Bibliothek ; Bd. 171b-d) (Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte ; Bd. 2-4)
ISBN 3-7873-0774-5. -- ISBN 978-3-7873-2617-4
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Die Vernunft in der Geschichte / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; herausgegeben von Johannes Hoffmeister. -- 6. Aufl.. -- Hamburg : Felix Meiner, 1994. -- xvi, 274 s.. -- (Philosophische Bibliothek ; Bd. 171a) (Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte ; Bd. 1)
ISBN 3-7873-1146-7. -- ISBN 978-3-7873-2618-1
Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte / herausgegeben von Elisabeth Weisser-Lohmann und Dietmar Köhler. -- Bonn : Bouvier, 1998. -- 303 s.. -- (Hegel-Studien, ISSN 0440-5927 ; Beiheft 38)
ISBN 3-416-02774-4
Hlavačka, Milan, 1955-
V zákopech mysli : život, víra a umění na prahu velké války / Milan Hlavačka, Sixtus Bolom-Kotari, Patrik Šimon. -- Vyd. 1.. -- Praha : Historický ústav, 2014. -- 191 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 27 cm. -- (Práce Historického ústavu Akademie věd České republiky. Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae. Series A, Monographia ; sv. 51)
ISBN 978-80-7286-233-7 (váz.)
Hogenová, Anna, 1946-
Nesmíme pospíchat / Anna Hogenová. -- 1. vyd.. -- Chomutov : L. Marek, 2014. -- 208 s. ; 21 cm. -- (Pontes pragenses ; sv. 69)
ISBN 978-80-87127-62-9
Horkheimer, Max, 1895-1973
Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie ; Hegel und das Problem der Metaphysik ; Montaigne und die Funktion der Skepsis / Max Horkheimer ; mit einer Einleitung von Alfred Schmidt. -- Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1971. -- 143 s.. -- (Bücher des Wissens ; 6014)
ISBN 3-436-01340-4 (brož.)
Janáčková, Laura, 1966-
Komunikace ve zdravotnické péči / Laura Janáčková, Petr Weiss. -- Praha : Portál, 2008. -- 134 s. : il.
ISBN 978-80-7367-477-9 (brož.)
Kant, Immanuel, 1724-1804
Základy metafyziky mravů / Immanuel Kant ; přeložil Ladislav Menzel ; třetí, opravené vydání připravili Marina Barabas a Pavel Kouba. -- 3., opr. vyd.. -- Praha : OIKOYMENH, 2014. -- 103 s.. -- (Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 84)
ISBN 978-80-7298-501-2 (brož.) :
Kilián, Jan, 1976-
Jan Beck : 1588-1648 : císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska / Jan Kilián. -- Vyd. 1.. -- České Budějovice : Veduta, 2014. -- 134 s., viii s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, 1 geneal. tab., faksim. ; 21 cm. -- (Osobnosti českých a moravských dějin ; sv. 16)
ISBN 978-80-86829-92-0
Lessing, Gotthold Ephraim, 1729-1781
Tři filosofická pojednání = Drei philosophische Schriften / Gotthold Ephraim Lessing ; [z německého originálu přeložila a úvodní studií opatřila Ruth J. Weiniger]. -- 1. vyd.. -- Praha : Trigon, 2014. -- 173 s.
ISBN 978-80-87908-00-6 (brož.)
Levý, Jiří, 1926-1967
Umění překladu / Jiří Levý. -- Praha : Československý spisovatel, 1963. -- 283 s.. -- (Dílna)
Marek, Jindřich, 1978-
Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích : studie o Jakoubkově postile z let 1413-1414 / Jindřich Marek. -- 1. vydání. -- 260 stran : faksimile ; 25 cm
ISBN 978-80-7050-593-9. -- ISBN 978-80-7050-593-9
Marx, Karl, 1818-1883
Mzda, cena a zisk / Karel Marx. -- Praha : Svoboda, 1946. -- 67 s.. -- (Malá knihovna marxismu a leninismu ; Sv. 10)
Masaryk, Tomáš Garrigue, 1850-1937
Univerzitní přednášky. II, Stručný náčrt dějin filozofie ; Dějiny antické filozofie / T.G. Masaryk ; svazek připravili Jiří Gabriel, Helena Pavlincová, Jan Zouhar. -- První vydání. -- 568 stran : 1 portrét. -- (Spisy T.G. Masaryka ; svazek 5)
ISBN 978-80-86142-50-0. -- ISBN 978-80-87782-28-6
Mayor, Joseph B. (Joseph Bickersteth), 1828-1916
The epistle of St. James : the Greek text with introduction, notes and comments / by Joseph B. Mayor. -- London : Macmillan and Co., 1892. -- xx, ccxx [i.e. ccxxxii], 248 s. ; 22 cm
Nachdenken über Heidegger : eine Bestandsaufnahme / herausgegeben von Ute Guzzoni. -- Hildesheim : Gerstenberg, 1980. -- 306 s.
ISBN 3-8067-0817-7 (brož.)
Newman, John Henry, 1801-1890
Idea univerzity / John Henry Newman. -- Vydání 1.. -- 284 stran. -- (Thesaurus ; svazek 14)
ISBN 978-80-87183-67-0
Novosad, Libor, 1959-
Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe / Libor Novosad. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2009. -- 269 s. ; 23 cm
ISBN 978-80-7367-509-7 (brož.) :
Petráček, Tomáš, 1972-
Člověk, hodnoty a dynamika středověké společnosti : antropologické koncepty středověku v transkulturní perspektivě / Tomáš Petráček. -- 1. vyd.. -- 111 stran
ISBN 978-80-87853-13-9
Po stopách svatého Vojtěcha / k vydání připravili Jiří K. Kroupa, Luboš Polanský, Jiří Sláma, Vojtěch Vaněk. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora : KLP - Koniasch Latin Press, 2014. -- 254 s., [8] barev. obr. příl. ; 24 cm. -- (Antiqua Cuthna, ISSN 1803-1374 ; 3 (2007))
ISBN 978-80-86772-76-9. -- ISBN 978-80-87773-07-9
Religion : beyond a concept / edited by Hent de Vries. -- New York : Fordham University Press, 2008. -- xiv, 1006 s. : il., fot. ; 24 cm. -- (The future of the religious past)
ISBN 978-0-8232-2724-2. -- ISBN 978-0-8232-2725-9
Royt, Jan, 1955-
Sázavský klášter / Jan Royt, Petr Sommer, Martin Stecker. -- Vyd. 1.. -- V Praze : Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze ve spolupráci s územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze, 2013. -- 99 s. : il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 24 cm
ISBN 978-80-86516-57-8 (brož.)
Ševčík, Drahomír
Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševčík, Naděžda Špatenková a kol.. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2011. -- 186 s. : il.
ISBN 978-80-7367-690-2
Ševčík, Miloš, 1973-
Aisthesis : problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho / Miloš Ševčík. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013. -- 262 s. ; 21 cm. -- (Estetika ; sv. 3)
ISBN 978-80-7465-084-0 (váz.)
Šimandl, Josef, 1954-
Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění / Josef Šimandl (s přispěním studujících). -- Vydání první. -- 153 stran : ilustrace, faksimile ; 23 cm
ISBN 978-80-246-2624-6. -- ISBN 978-80-246-2767-0
Štoll, Pavel, 1964-
Lotyšská kultura a Jednota bratrská : české kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. století / Pavel Štoll. -- Vyd. 1.. -- Praha : Karolinum, 2013. -- 323 s. : fot., faksim.
ISBN 978-80-246-2284-2
Zouhar, Jakub, 1980-
František Pubička S.I. (1722-1807) : barokní historik ve století rozumu / Jakub Zouhar. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 450 s. : il., faksim.
ISBN 978-80-7465-096-3 (váz.)
Zuntz, Günther, 1902-1992
Aion Gott des Römerreichs / Günther Zuntz. -- Heidelberg : Carl Winter - Universitätsverlag, 1989. -- 67 s. ; 25 cm. -- (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, ISSN ISSN 0017-9547 ; Jahrgang 1989, 2. Abh.)
ISBN 3-533-04170-0