Novinky v knihovně (63) - květen 2015


Aich, Johann Albert
Svatý Leonard, mocný ochránce lidu / Johann Albert Aich ; z německého originálu St. Leonhard der grosse Patron des Volkes přeložil Josef Koláček. -- Vydání první. -- 71 stran : ilustrace ; 21 cm. -- (Prameny spirituality ; 42)
ISBN 978-80-7412-161-6
Auerbach, Dieter
Evangelisches Sachsen / Dieter Auerbach. -- 152 stran, fotografie
ISBN 3-374-01713-4
Bartůněk, Václav, 1899-1985
Stručné dějiny kollegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na Pražském hradě ; Pražský arcibiskup Jan Bedřich Valdštejn / Václav Bartůněk ; Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích ; [předml.] Jan Merell. -- Vyd. 1.. -- Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1979. -- 70 s.
Felten, Joseph, 1851-1929
Robert Grosseteste: biskup z Lincolnu : příspěvek k církevním a kulturním dějinám 13. století / Josef Felten ; z německého originálu Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln přeložil Josef Koláček. -- Vydání první. -- 131 stran ; 21 cm. -- (Prameny spirituality ; 55)
ISBN 978-80-7412-187-6
Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179
Nebeská harmonie : výklad Atanášova vyznání víry a výbor z liturgických zpěvů / Hildegarda z Bingen ; z latinských originálů přeložil, úvodní studie a komentáře napsal Miroslav Zvelebil. -- Vydání první. -- 143 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7530-000-3
Koronthály, Pavel
Tertulián o manželství / Pavel Koronthály. -- Vydání první. -- 126 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87183-72-4
Marty, Martin E., 1928-
Křesťanský svět : celosvětové dějiny křesťanství / Martin Marty ; z anglického originálu The christian world. A global history přeložili Dan Drápal a Jan Zámečník. -- 1. vydání. -- 239 stran : mapy ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-346-2
McGrath, Alister E. (Alister Edgar), 1953-
Dějiny křesťanství - úvod / Alister E. McGrath ; z anglického originálu Christian history, and introduction přeložila Markéta Hofmeisterová. -- Vydání první. -- 599 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Diagramma ; 6)
ISBN 978-80-7511-081-7. -- ISBN 978-80-7511-082-4. -- ISBN 978-80-7511-083-1
Nigg, Walter, 1903-1988
Heimliche Weisheit : Mystiker des sechzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts / Walter Nigg. -- 4. Auflage. -- 500 stran
ISBN 3-530-61206-5
Paz, Octavio, 1914-1998
Sor Juana Inés de la Cruz, aneb, Nástrahy víry / Octavio Paz ; ze španělského originálu Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe přeložila Anna Tkáčová. -- 711 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-7272-685-1
Schatz, Klaus, 1938-
Všeobecné koncily : ohniska církevních dějin / Klaus Schatz ; [z německého originálu ... přeložili Pavel Váňa a Jiří Knap]. -- 2. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. -- 338 s. : mapy ; 22 cm
ISBN 978-80-7325-345-5 (váz.)
Tectander, Georg, 1581-1614
Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604 / Georg Tectander. -- Vydání první. -- 119 stran : barevné ilustrace, portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Studie ; 35)
ISBN 978-80-7412-186-9. -- ISBN 978-80-7412-186-9
Veber, Václav, 1931-
Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953 / Václav Veber. -- Vyd. 1.. -- Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014. -- 373 s. ; 25 cm
ISBN 978-80-7395-786-5
Quo vadis, ČCE? : sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 27.1.-31.1.2014. -- 1. vyd.. -- 73 s. ; 21 cm. -- (Knižnice SPEKu ; sv. 19)
ISBN 978-80-88060-00-0
Brož, Prokop, 1972-
Mezi historií a Evangeliem : existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu / Prokop Brož a kol. ; uspořádal a k vydání připravil David Vopřada. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 279 s. ; 22 cm
ISBN 978-80-7465-107-6
Evans, Mike, 1947-
Proč by křesťané měli podporovat Izrael / Mike Evans ; přeložila Miroslava Polová. -- Vydání první. -- 142 stran ; 17 cm
ISBN 978-80-7387-828-3
Filón z Alexandreie, asi 20 př. Kr.-asi 50 po Kr.
Živod Mojžíšův = ???? ??? ß??? ??????? / Filón z Alexandrie ; Filónův text přeložila Lucie Kopecká ; Úvodní studii napsal Petr Pokorný. -- xxxv, 255 nečíslovaných stran
ISBN 978-80-86498-56-0
Grammatica, Alvaro, 1964-
Mesiánští židé a Mesiáš v kontextu současné židovské rozpravy o Ježíši z Nazareta / Alvaro Grammatica ; překlad a úprava textu české verze C.V. Pospíšil. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 244 s. ; 24 cm. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-4257-0
Hauser, Michael, 1972-
Kopat do žuly motykou : rozhovory s Michaelem Hauserem / [editor Roman Kanda]. -- V Praze : Rybka, 2014. -- 178 s. ; 19 cm
ISBN 978-80-87950-10-4
Charbonnier, Georges, 1921-1990
Hovory s Lévi-Straussem : o antropologii, strukturalismu, moderním umění a budoucnosti malířství / Georges Charbonnier ; přeložila Pavla Doležalová. -- 1. vyd.. -- Brno : Barrister & Principal, 2014. -- 132 s. ; 20 cm
ISBN 978-80-7485-040-0
Klíma, Ladislav, 1878-1928
Filosof z předměstí : dialog o Ničem a o Všem / Ladislav Klíma. -- 3. vyd., V nakl. Pulchra 1.. -- Praha : Pulchra, 2014. -- 71 s. ; 17 cm
ISBN 978-80-87377-89-5
Kočandrle, Radim, 1975-
Anaximenés z Mílétu / Radim Kočandrle. -- 341 stran ; 20 cm. -- (Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 21)
ISBN 978-80-7465-123-6
Koestler, Arthur, 1905-1983
Die Nachtwandler : das Bild des Universums im Wandel der Zeit / Arthur Koestler ; Einzig berechtigte Übertragung aus dem Englischen von Wilhelm Michael Treichlinger. -- 559 stran
Nejeschleba, Tomáš, 1972-
Kapitoly z renesanční filosofie / Tomáš Nejeschleba. -- 1. vydání. -- 187 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-350-9
Nietzsche a (ne)přátelé / sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. -- Vydání první. -- 244 stran
ISBN 978-80-7476-070-9
Novák, Lukáš, 1978-
Kapitoly z epistemologie a noetiky / Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka. -- Vydání první. -- 280 stran : ilustrace, grafy ; 21 cm
ISBN 978-80-87183-71-7
Bourgeault, Cynthia, 1947-
Modlitba usebrání : cesta k vnitřnímu probuzení / Cynthia Bourgeault ; z anglického originálu Centering prayer and inner awakening přeložil Pavel Kolmačka. -- Vydání první. -- 191 stran : ilustrace ; 21 cm
ISBN 978-80-262-0808-2
Opatrný, Aleš, 1944-
Pastorace zvláštních skupin / Aleš Opatrný. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014. -- 196 s. ; 19 cm. -- (Bibliotheca theologica ; sv. 2)
ISBN 978-80-7465-116-8
Reinsberg, Jiří, 1918-2004
Misálek pro nejmenší / Jiří Reinsberg ; ilustrace Miro Pogran. -- Vydání třetí. -- 60 stran : barevné ilustrace ; 17 cm
ISBN 978-80-262-0868-6. -- ISBN
Kreeft, Peter, 1937-
Tolkienovo vidění světa : křesťanská filozofie Pána prstenů / Peter J. Kreeft ; [z anglického originálu The philosophy of Tolkien : the worldview behind the Lord of the rings přeložil Štěpán Smolen]. -- První vydání. -- 335 stran ; 21 cm. -- (Svědectví)
ISBN 978-80-7450-154-8
Pröpper, Thomas, 1941-
Der Jesus der Philosophen und der Jesus des Glaubens : ein theologisches Gespräch mit Jaspers, Bloch, Kolakowski, Gardavsky, Machovec, Fromm, Ben-Chorin / Thomas Pröpper. -- 148 stran. -- (Grünewald Reihe)
ISBN 3-7867-0568-2
Šanda, Vojtěch, 1873-1953
O habituální milosti / Vojtěch Šanda ; [překladatelé a editoři] Nora Cuhrová ... [et al.]. -- První vydání. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014. -- 131 s. ; 21 cm. -- (Studijní texty ; 64)
ISBN 978-80-7412-184-5
The Bible in Aramaic : based on old manuscripts and printed texts. Volumes IV A and IV B, The Hagiographa : transition from translation to Midrash. The Targum and the Hebrew Bible / edited by Alexander Sperber. -- 647 stran
ISBN 978-90-04-24233-3. -- ISBN 978-90-04-24234-0
Wagner, Siegfried
Ausgewählte Aufsätze zum Alten Testament / Siegfried Wagner ; herausgegeben von Dietmar Mathias. -- viii, 294 stran ; 23 cm. -- (Beihefte zur Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft ; Band 240)
ISBN 3-11-014833-1
Neubauer, Zdeněk, 1942-
Rozkvétání ibišku : poznámky k eidetické biologii / Zdeněk Neubauer. -- Vydání první. -- 55 stran : ilustrace ; 19 cm
ISBN 978-80-87580-95-0
Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi : inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud : sborník textů ke konferenci pořádané Knihovnou kardinála Berana 6. prosince 2013 v Plzni. -- Vyd. 1.. -- Plzeň : Knihovna kardinála Berana, 2014. -- 55 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-260-5778-9
Applebaum, Anne, 1964-
Železná opona : podrobení východní Evropy 1944-1956 / Anne Applebaumová ; [z anglického originálu ... přeložila Petruška Šustrová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2014. -- 510 s., [24] s. obr. příl. : mapy ; 24 cm
ISBN 978-80-7306-664-2. -- ISBN 978-80-7291-236-0
Badiou, Alain, 1937-
Manifest za filosofii a jiné texty / Alain Badiou ; z francouzských originálů Manifeste pour la philosophie a Conditions vybral a přeložil Ondřej Krochmalný ; předmluvu napsal Michael Hauser. -- Vydání první. -- 134 stran ; 17 cm. -- (SOK ; svazek 15)
ISBN 978-80-87054-37-6
Blahutková, Daniela, 1973-
Patočkovy interpretace literatury / Daniela Blahutková, Miloš Ševčík. -- Vydání 1.. -- 122 stran ; 21 cm. -- (Estetika ; svazek 5)
ISBN 978-80-7465-124-3
Bůžek, Václav, 1959-
Smrt Rudolfa II. / Václav Bůžek, Pavel Marek. -- Vydání první. -- 155 stran, 16 stran obrázové přílohy : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 19 cm. -- (Knižnice Dějin a současnosti ; 55. svazek)
ISBN 978-80-7422-354-9
Čornej, Petr, 1951-
Vše podstatné z českých dějin / Petr Čornej. -- 44 stran : ilustrace
ISBN 80-901278-4-3
Fučíková, Eliška, 1940-
Praha rudolfínská / Eliška Fučíková ; fotografie Ota Palán. -- Vydání první. -- 199 stran : ilustrace ((převážně barevné), portréty, plány, faksimile. -- (Praha)
ISBN 978-80-246-2264-4
Goldman, Wendy Z., 1956-
Vytváření nepřítele : udávání a zastrašování ve stalinském Rusku / Wendy Z. Goldmanová ; z anglického originálu Inventing the enemy : denunciation and terror in Stalin's Russia přeložili Jana Spurná a Matěj Spurný ; doslov napsal Michal Pullmann. -- První české vydání. -- 293 stran. -- (Politeia)
ISBN 978-80-246-2630-7
Hledíková, Zdeňka, 1938-
Svěcení duchovenstva v církvi podjednou : edice pramenů z let 1438-1521 = Ordinationes Clericorum In Ecclesia "Sub Una Specie" : editio fontium ad Bohemiam Moraviamque spectantium annis 1438-1521 / Zdeňka Hledíková. -- Vyd. 1.. -- Dolní Břežany : Scriptorium, 2014. -- 185 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-88013-00-6
Jirsa, Jakub, 1978-
Obec a duše : k Platónově praktické filosofii / Jakub Jirsa, Karel Thein, Jakub Jinek. -- Vydání první. -- 378 stran
ISBN 978-80-7007-426-8
Joinville, Jean de, asi 1224-1317
Život Ludvíka Svatého, krále francouzského : Vyznání víry ; List Ludvíkovi X. / Jan ze Joinvillu ; z francouzských originálů Histoire de Saint Louis, Credo et Lettre a Louis X. přeložila Danuše Navrátilová. -- Vydání v tomto překladu první. -- 254 stran : ilustrace, rodokmeny, mapy. -- (Memoria medii aevi ; svazek 21)
ISBN 978-80-257-1270-2
Korka z Korkyně, Pavel, 1522-1598
Paměti Pavla Korky z Korkyně : zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku / Zdeněk Vybíral (ed.). -- Vydání první. -- 375 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B ; svazek IV)
ISBN 978-80-7394-376-9
Kratochvíl, Zdeněk, 1952-
Anaxagorás / Zdeněk Kratochvíl. -- 275 stran : ilustrace ; 20 cm. -- (Amfibios : práce katedry filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1801-5093 ; svazek 20)
ISBN 978-80-7465-110-6
Malecká, Jana, 1984-
Narození, svatba a pohřeb v sunnitském islámu / Jana Malecká. -- Vydání první. -- 227 stran : ilustrace, faksimile ; 24 cm. -- (Etnologické studie ; 17)
ISBN 978-80-210-7212-1
Pals, Daniel L.
Osm teorií náboženství / Daniel L. Pals ; z anglického originálu Eight theories of religion, second edition přeložila Lucie Valentinová. -- Vydání první. -- 483 stran ; 20 cm. -- (Religionistická knihovna ; svazek 2)
ISBN 978-80-905211-2-4
Pařez, Jan, 1961-
The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 : history of the Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Prague / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová ; [from the Czech original translated by Jana Stoddart and Michael Stoddart]. -- First English edition. -- xiv, 209 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2676-5. -- ISBN 978-80-246-2709-0
Pešek, Jiří, 1954-
Setkávání s Klio : studie z dějin dějepisectví / Jiří Pešek. -- Vydání první. -- 884 stran. -- (Novověk ; sv. 11)
ISBN 978-80-200-2397-1
Příležitosti a výzvy v komunikaci církve ve 21. století / Petra Koudelková (ed.). -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2015. -- 91 s. : tab., grafy ; 20 cm
ISBN 978-80-246-2785-4
Smrt, hroby a záhrobí v islámu : poslední věci člověka pohledem muslimských pramenů / editor Bronislav Ostřanský. -- 305 stran ; 21 cm. -- (Orient)
ISBN 978-80-200-2305-6
Synek, Stanislav, 1978-
Duše jako místo dění světa : studie k pojetí (lidské) duše u Aristotela / Stanislav Synek. -- Vydání první. -- 252 stran ; 19 cm. -- (Scholia ; 21. svazek)
ISBN 978-80-7476-071-6
Ševčík, Miloš, 1973-
Umění jako vyjádření smyslu : filozofie umění Jana Patočky / Miloš Ševčík. -- Vydání 1.. -- 250 stran. -- (Edice estetika ; svazek 4)
ISBN 978-80-7465-115-1. -- ISBN 978-80-261-0322-6
Špinka, Štěpán, 1959-
Přístupy k etice I. / Lenka Karfíková ; Ondřej Krása ; Vladimír Mikeš ; Václav Němec ; Štěpán Špinka ; Karel Thein. -- Vydání první. -- 225 stran
ISBN 978-80-7007-430-5
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
Otázky o ctnostech II : láska a naděje / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Tomáš Machula. -- První vydání. -- 325 stran. -- (Aquinata ; svazek 20)
ISBN 978-80-87183-70-0
Touha a žádostivost v dějinách evropské filosofie / Martin Vrabec (ed.). -- Vydání první. -- 411 stran ; 19 cm. -- (Scholia ; svazek 20)
ISBN 978-80-7476-059-4
Voegelin, Eric, 1901-1985
Zkušenost a symbol : texty z let 1960-1977 / Eric Voegelin ; vybral, uspořádal a z angličtiny přeložil Jan Frei. -- 1. vydání. -- 231 stran. -- (Klasikové společenských věd)
ISBN 978-80-7325-351-6
Vydrová, Jaroslava, 1979-
Starosť o dušu : životy subjektivity a podoby myslenia / Jaroslava Vydrová et al. ; [překladatelé Jacques Joseph]. -- 325 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7465-117-5
Za hranicemi tváře : Levinas a socialita / editoři Jan Bierhanzl, Karel Novotný. -- Vydání první. -- 164 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7007-428-2
Žemlička, Josef, 1946-
Království v pohybu : kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy / Josef Žemlička. -- Vydání první. -- 671 stran : černobílé ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm. -- (Česká historie ; 29)
ISBN 978-80-7422-333-4