Novinky v knihovně (107) - říjen 2015


Dogniez, Cécile
Bibliography of the Septuagint : (1970-1993) = Bibliographie de la Septante / par Cécile Dogniez ; avec une préface de Pierre-Maurice Bogaert. -- xxxii, 329 stran. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume LX)
ISBN 90-04-10192-6
Bartlová, Milena, 1958-
Pravda zvítězila : výtvarné umění a husitství 1380-1490 / Milena Bartlová. -- Vydání první. -- 358 stran : barevné ilustrace, faksimile ; 27 cm
ISBN 978-80-200-2502-9
Bibliotheca Strahoviensis. 10 / redakce Jan Pařez. -- Vydání první. -- 240 stran : ilustrace, faksimile
Brandes, Detlef, 1941-
Germanizovat a vysídlit : nacistická národnostní politika v českých zemích / Detlef Brandes ; přeložil Petr Dvořáček. -- V českém jazyce vydání první. -- 357 stran, 8 stran obrazových příloh : barevné mapy ; 24 cm. -- (Obzor ; 89. svazek)
ISBN 978-80-7260-310-7
Bukowski, Douglas 1952-
American history : concise documents collection / Douglas Bukowski. -- 2 svazky (xi, 291, xi, 338 stran) : ilustrace
ISBN 0-312-19667-9. -- ISBN 0-312-19668-7
Dokumenty tridentského koncilu : latinský text a překlad do češtiny / z latinského originálu přeložil Ignác Antonín Hrdina ; předmluva Dominik Duka. -- Vydání první. -- 335 stran
ISBN 978-80-87183-75-5
Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie / Tomáš Sterneck (ed.). -- Praha : Historický ústav, 2010. -- 440 s. : fotografie rukopisů. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; svazek II-1)
ISBN 978-80-7286-169-9
Larisch, Jan, 1963-
Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století / Jan Larisch. -- Vydání první. -- 54 stran, obrazová příloha
ISBN 978-80-7266-407-8
Makarij, 1788-1860
Russian letters of direction : 1834-1860 / Macarius ; selection, translation and foreword by Iulia de Beausobre. -- Crestwood, NY : Saint Vladimir's Seminary Press, 1975. -- 115 s.
ISBN 0-913836-23-0 (brož.)
O'Dochartaigh, Pól
Germany since 1945 / Pól O'Dochartaigh. -- First published. -- xx, 278 stran : mapy. -- (Studies in contemporary history)
ISBN 0-333-96472-1. -- ISBN 0-333-96471-3
Plútarchos, asi 50-asi 120
O historii / Plútarchos ; z řeckých originálů přeložil, předmluvu a poznámky napsal a rejstřík sestavil Pavel Oliva. -- První vydání. -- 118 stran : fotografie. -- (Antická knihovna ; sv. 86)
ISBN 978-80-86410-76-0. -- ISBN 978-80-7340-157-3
Škarpová, Marie, 1977-
"Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými" : Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity / Marie Škarpová. -- Vydání první. -- 552 stran ; 19 cm. -- (Trivium ; 7. svazek)
ISBN 978-80-7308-547-6
Šmíd, Marek, 1979-
Apoštolský nuncius v Praze : významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950 / Marek Šmíd. -- 1. vydání. -- 543 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-362-2
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O andělech v Teologické sumě / Tomáš Akvinský ; překlad a úvodní studie Tomáš Machula a Daniel D. Novotný. -- Vydání první. -- 2 svazky (227, 107 stran) ; 21 cm. -- (Summa theologiae)
ISBN 978-80-87183-80-9. -- ISBN 978-80-87183-81-6
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274
O Boží moci. I / Tomáš Akvinský ; překlad, poznámky a úvod Karel Floss. -- 245 stran. -- (Aquinata ; svazek 20)
ISBN 978-80-87183-78-6
Vaško, Václav, 1921-2009
Dům na skále. 3, Církev vězněná, 1950-1960 / Václav Vaško. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008. -- 343 s. : fot.
ISBN 978-80-7192-893-5
Vurm, Bohumil, 1952-
Rudolf II and his Prague : mysteries and curiosities of Rudolfine Prague : Prague between the period 1550-1650 / Robert B. Vurm ; English translation by Helena Baker. -- 136 stran, [16] stran obrazových příloh : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 80-902363-0-8
Lumen Fidei = Světlo víry : encyklika / Papež František ; [z italského originálu přeložil Milan Glaser]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2013. -- 61 s.
ISBN 978-80-7195-741-6 (brož.)
Rogal, Samuel J.
Essays on John Wesley and his contemporaries : the texture of eighteenth-century English culture / Samuel J. Rogal. -- ii, 227 stran ; 24 cm
ISBN 0-7734-5563-9
Thils, Gustave, 1909-2000
Synchrétisme ou catholicité? / par Gustave Thils. -- 195 stran. -- (Église vivante)
Tomacinskij, Simeon
Pomestnye pravoslavnye cerkvi / Simeon Tomacinskij. -- 543 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm
ISBN 5-7533-0290-4
Fernández, Aurelio
Fundamentální morálka : uvedení do teologie / Aurelio Fernández ; přeložila Blanka Čaplová. -- První vydání. -- 165 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-903864-6-4
Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu / Zuzana Havrdová ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2011. -- 206 s.
ISBN 978-80-87398-15-9
Piketty, Thomas, 1971-
Kapitál v 21. století / Thomas Piketty ; z francouzského originálu Le Capital au XXIe siecle přeložila Jana Chartier. -- Vydání první. -- 663 stran : grafy, tabulky ; 24 cm. -- (Universum)
ISBN 978-80-242-4870-7
Reconstructing early intervention after trauma : innovations in the care of survivors / edited by Roderick Orner and Ulrich Schnyder. -- repr.. -- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. -- xii, 287 s. : il. ; 24 cm. -- (European Society for Traumatic Stress Studies (Series))
ISBN 0-19-850834-4
Setrvat v pravdě Kristově : manželství a svaté přijímání v Katolické církvi / uspořádal Robert Dodaro ; přeloženo z anglického vydání Remaining in the truth of Christ, vyd. Ignatius Press, San Francisco 2014, s přihlédnutím k italskému vydání Permanere nella verita di Cristo. -- 205 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87864-33-3
Suchánek, Vladimír, 1949-
A vdechl duši živou ... : aneb malé zamyšlení nad duchovními souvislostmi animovaného a trikového filmu jako umělecké tvorby / Vladimír suchánek. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Burget, 2004. -- 386 s. : obr.
ISBN 80-902798-6-4 :
Chapman, David W.
The Trial and Crucifixion of Jesus : texts and commentary / David W. Chapman, Eckhard J. Schnabel. -- xxiv, 867 stran. -- (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, ISSN 0512-1604 ; 344)
ISBN 978-3-16-153786-8
Ryšková, Mireia, 1951-
Druhý list Tesalonickým / Mireia Ryšková. -- 1. vydání. -- 111 stran ; 23 cm. -- (Český ekumenický komentář k Novému zákonu ; svazek 14)
ISBN 978-80-87287-74-3
Benyovszky, Ladislav, 1958-
Tři studie k problému naladění (Stimmung) / Ladislav Benyovszky, Jaroslav Novotný, Marie Pětová. -- Vydání první. -- 162 stran ; 19 cm. -- (Scholia ; 22. svazek)
ISBN 978-80-7476-077-8. -- ISBN 978-80-87398-70-8
Dialog als Methode / Herausgeber Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl ; beiträge von Karl-Otto Apel, Reiner Wiehl, Richard M. Martin, Kuno Lorenz, Paul K. Feyerabend. -- 171 stran. -- (Neue Hefte für Philosophie ; Heft 2/3)
ISBN 3-525-80303-6
Grassi, Ernesto, 1902-1991
Die Macht der Phantasie : zur Geschichte abendländischen Denkens / Ernesto Grassi. -- xix, 267 stran ; 22 cm
ISBN 3-7610-8050-6
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
Hegel : texts and commentary : Hegel's preface to his system in a new translation with commentary on facing pages, and "Who thinks abstractly?" / translated and edited by Walter Kaufmann. -- x, 132 stran ; 20 cm
ISBN 0-268-01069-2
Janoušek, Hynek, 1983-
Intencionalita a apriorita : studie ke vztahu Brentanovy a Husserlovy filosofie / Hynek Janoušek. -- Vydání první. -- 343 stran ; 19 cm. -- (Scholia ; 23. svazek)
ISBN 978-80-7476-078-5
Jaspers, Karl, 1883-1969
Nietzsche and Christianity / Karl Jaspers ; translated from the German by E.B. Ashton. -- ix, 111 stran ; 18 cm. -- (A Gateway edition)
Kaufmann, Walter Arnold, 1921-1980
Hegel : a reinterpretation / Walter Kaufmann. -- xxv, 404 stran
Malebranche, Nicolas, 1638-1715
Conversations chrétiennes dans lesquelles on justifie la vérité de la religion et de la morale de Jésus-Christ / Malebranche ; avec une introduction et des notes par L. Bridet. -- Édition critique. -- xxii, 261 stran
Ortega y Gasset, José, 1883-1955
Vom Menschen als utopischem Wesen : vier Essays / José Ortega y Gasset ; aus dem Spanischen übersetzt von G. Kilpper und G. Lepiorz. -- 200 stran
Phänomenologie und Sprachanalyse / herausgeber Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl ; beiträge von Gilbert Ryle ... [et al.]. -- Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971. -- 107 s.. -- (Neue Hefte für Philosophie ; Heft 1)
Po cestách kritického myšlení / Jitka Paitlová (ed.). -- Vydání první. -- 175 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2933-9
Recht und Moral / Herausgeber Rüdiger Bubner, Konrad Cramer, Reiner Wiehl ; beiträge von Otfried Höffe, Günter Ellscheid, Jacques Ellul, Norbert Hoerster, Kenley R. Dove, Rüdiger Bubner. -- 125 stran. -- (Neue Hefte für Philosophie, ISSN 0085-3917 ; Heft 17)
ISBN 3-525-80295-1
Sozialforschung als Kritik : zum sozialwissenschaftlichen Potential der Kritischen Theorie / herausgegeben von Wolfgang Bonß und Axel Honneth. -- Erste Auflage. -- 517 stran ; 18 cm. -- (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 400)
ISBN 3-518-28000-7
Boháč, Jan Nepomuk, 1888-1968
Český kancionál svatováclavský [hudebnina] / [Jan Nep. Boháč ... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Universum, 1947. -- 1 zpěvník (205 s.)
Corbon, Jean, 1924-2001
Liturgie pramene / Jean Corbon ; z francouzštiny přeložil Radek Tichý. -- Vydání první. -- 199 stran
ISBN 978-80-87183-77-9
Dobríková-Porubčanová, Patricia
Trauerbegleitung in unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Kontexten / Patricia Dobríková, Walter Gebhardt, Grzegorz Giemza, Vasile Grajdian, Adrian Kacian. -- 189 stran
ISBN 978-83-63562-76-2
Lohse, Timm H., 1939-
Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství : metodická příručka / Timm H. Lohse. -- Benešov : EMAN, 2014. -- 166 s.
ISBN 978-80-86211-95-4
Miras, Jorge, 1959-
Manželství a rodina : uvedení do teologie / Jorge Miras, Juan Ignacio Banares ; přeložil Jakub Sluka. -- Vyd. 1.. -- 165 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-903864-9-5
Mixa, Josef, 1925-
Manželství? Jen přes mou mrtvolu! / Josef Mixa. -- 110 stran : ilustrace ; 17 cm
ISBN 978-80-260-8284-2
Opatrný, Aleš, 1944-
Pastorace svátostí / Aleš Opatrný. -- 159 stran. -- (Malá teologie ; svazek 15)
ISBN 978-80-7195-799-7
Pérez-Soba, Juan José, 1964-
Pastorační péče o rodiny : od pastoračních programů k rozvoji života / Juan José Pérez-Soba ; z italského originálu La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una vita ... přeložil Jiří Plhoň. -- První vydání. -- 154 stran ; 25 cm. -- (Studium o rodině ; 1. svazek)
ISBN 978-80-906025-0-2
Roger z Taizé, bratr, 1915-2005
Einfach vertrauen : Gedanken und Begegnungen / Frere Roger, Taizé ; Ausgewählt von Marcello Fidanzio ; [Übersetzung der französischen Originaltexte: Communauté de Taizé]. -- 159 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm. -- (Edition Taizé)
ISBN 3-451-28832-X
Schneider, Athanasius, 1961-
Corpus Christi : Svaté Přijímání a obnova Církve : Eucharistickému Ježíši, nejchudšímu a nejbezbrannějšímu / biskup Athanasius Schneider ; z anglického vydání knihy Corpus Christi přeložil Filip M. Antonín Stajner. -- Vydání první. -- 79 stran : ilustrace
ISBN 978-80-88068-03-7
Zieliński, Jerzy
Krize očima víry / Jerzy Zieliński ; z polského originálu Przezwyciezić kryzys. Spojrzenie z perspektywy wiary ... přeložila Jindra Hubková. -- 117 stran. -- (Malý duchovní život ; svazek 145)
ISBN 978-80-7195-835-2
Ťupek, Pavel, 1980-
Salafitský islám / Pavel Ťupek. -- Vydání 1.. -- 161 stran ; 21 cm. -- (Orient ; svazek 24)
ISBN 978-80-200-2487-9
Brin, Gershon, 1935-
The concept of time in the Bible and the Dead Sea Scrolls / by Gershon Brin. -- xii, 389 stran ; 25 cm. -- (Studies on the texts of the desert of Judah ; Volume xxxix)
ISBN 90-04-12314-8
Burggraf, Jutta, 1952-2010
Fundamentální teologie : uvedení do teologie / Jutta Burggraf ; přeložila Helena Vepřeková. -- Vydání druhé. -- 134 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-903864-8-8
Gisel, Pierre, 1947-
L'exces du croire : expérience du monde et acces a soi / Pierre Gisel. -- 192 stran ; 22 cm. -- (Collection DDB, ISSN 0993-5916)
ISBN 2-220-03172-1
Kubalík, Josef, 1911-1993
Ježíš : světlo národů / Josef Kubalík. -- [1. vyd.]. -- Praha : Vydáno vl. nákl., 1993. -- 105 s.
Monforte, José María
Úvod do Písma svatého : uvedení do teologie / Josemaría Monforte ; ze španělského originálu Conocer la Biblia: iniciación a la Sagrada Escritura ... přeložil Jakub Sluka. -- Vydání první. -- 138 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-88037-04-0
Neuner, Peter, 1941-
Přijď království tvé : praktické učení o církvi / Peter Neuner, Paul M. Zulehner ; z německého originálu Dein Reich komme ... přeložila Helena Medková. -- Vydání první. -- 265 stran. -- (Základní teologická témata ; svazek 1)
ISBN 978-80-7429-540-9
Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
Zápolení o naději a lidskou důstojnost : česká katolická teologie 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu / Ctirad Václav Pospíšil. -- 1. vyd.. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 281 s.
ISBN 978-80-244-3855-9
Schüssler, Werner, 1955-
Paul Tillich : Leben - Werk - Wirkung / Werner Schüßler, Erdmann Sturm. -- 2., aktualisierte Auflage. -- viii, 278 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-3-534-26297-7
A king like all the nations? : kingdoms of Israel and Judah in the Bible and history / edited by Manfred Oeming and Petr Sláma. -- 336 stran : tabulky ; 24 cm
ISBN 978-3-643-90674-8
Akkermans, Peter M. M. G.
The archaeology of Syria : from complex hunter-gatherers to early urban societies (c. 16,000 - 300 BC) / Peter M.M.G. Akkermans, Glenn M. Schwartz. -- Fifth printing. -- xviii, 467 stran ; černobílé ilustrace. -- (Cambridge world archaeology)
ISBN 978-0-521-79666-8
Beneš, Jiří, 1961-
Kniha o Bohu soudci : teologie knihy Daniel / Jiří Beneš ; ilustrace Jan Bárta. -- 178 stran : ilustrace. -- (Pontes pragenses ; svazek 75)
ISBN 978-80-7172-762-0. -- ISBN 978-80-87127-72-8
Duguid, Iain M.
Ezekiel and the leaders of Israel / by Iain M. Duguid. -- vii, 163 stran : ilustrace. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume lvi)
ISBN 90-04-10074-1
Edlin, James Oliver
Literary design in Jeremiah 30-33 / by James Oliver Edlin. -- x, 176 stran
Haggai / übersetzt und ausgelegt von Martin Leuenberger. -- 259 stran ; 25 cm. -- (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament)
ISBN 978-3-451-26852-6
Chambers, Wycliffe Valentine, 1940-
The confessions of Jeremiah : a study in prophetic ambivalence / by Wycliffe Valentine Chambers. -- iv, 222 listů
Když království sestoupilo z nebes : mezopotamské kroniky od časů nejstarších až do doby perské vlády / ze sumerských a akkadských originálů přeložil a úvodní studie napsal Jiří Prosecký. -- Vydání první. -- 359 stran ; 21 cm. -- (Orient ; sv. 25)
ISBN 978-80-200-2471-8
Kossmann, Ruth
Die Esthernovelle : vom Erzählten zur Erzählung : Studien zur Traditions- und Redaktionsgeschichte des Estherbuches / von Ruth Kossmann. -- viii, 400 stran ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume lxxix)
ISBN 90-04-11556-0
Loader, James Alfred, 1945-
A tale of two cities : Sodom and Gomorrah in the Old Testament, early Jewish and early Christian traditions / J.A. Loader. -- 150 stran ; 23 cm. -- (Contributions to biblical exegesis and theology ; 1)
ISBN 90-242-5333-0
Marx, Alfred
Les offrandes végétales dans l'Ancien Testament : du tribut d'hommage au repas eschatologique / par Alfred Marx. -- xiii, 186 stran. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume lvii)
ISBN 90-04-10136-5
Schäfer-Lichtenberger, Christa
Josua und Salomo : eine Studie zu Autorität und Legitimität des Nachfolgers im Alten Testament / von Christa Schäfer-Lichtenberger. -- xii, 424 stran. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume lviii)
ISBN 90-04-10064-4
The book of Daniel : composition and reception / edited by John J. Collins and Peter W. Flint. -- 2 svazky (xx, 290, xxii, 292-769 stran) ; 25 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum ; volume LXIII.I, LXXXIII.II) (Formation and interpretation of Old Testament literature ; II.1, II.2)
ISBN 90-04-12202-8. -- ISBN 90-04-11675-3. -- ISBN 90-04-12200-1
Wyatt, Nick
Myths of power : a study of royal myth and ideology in Ugaritic and biblical tradition / by N. Wyatt. -- vii, 492 stran. -- (Ugaritisch-Biblische Literatur (UBL) ; Band 13)
ISBN 3-927120-43-X
Aron, Raymond, 1905-1983
German sociology / Raymond Aron ; translated by Mary and Thomas Bottomore. -- First published. -- viii, 141 stran. -- (Heinemann books on sociology)
Baštecká, Bohumila, 1955-
Klinická psychologie / Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol.. -- Vydání první. -- 759 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-262-0617-0
Lawrence, John Shelton
The myth of the American superhero / John Shelton Lawrence and Robert Jewett. -- xi, 416 stran ; černobílé ilustrace
ISBN 0-8028-4911-3
Levy, David J., 1947-2003
Realismus : pojednání o interpretaci a společenské realitě / David J. Levy ; přeložila Jana Ogrocká. -- 1.vyd.. -- Brno : Proglas, 1993. -- 192 s.
Osolsobě, Petr, 1962-
Umění a ctnost : k teorii umělecké reprezentace / Petr Osolsobě. -- 1. vyd.. -- Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, 2013. -- 313 s. ; 24 cm
ISBN 978-80-7485-015-8 (váz.) :
Putna, Martin C., 1968-
Martin C. Putna : vždycky v menšině / rozhovor s Martinem Bedřichem. -- Vyd. 1.. -- Praha : Portál, 2013. -- 214 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-262-0510-4 (váz.)
Zimmermannová, Marie, 1961-
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog / Marie Zimmermannová. -- Vydání první. -- 263 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2962-9
Bürger, Peter, 1936-
Teorie avantgardy ; Stárnutí moderny : stati o výtvarném umění / Peter Bürger ; přeložili Tomáš Dimter a Martin Pokorný ; přeložil a předmluvu napsal Václav Magid. -- Vydání první. -- 345 stran : ilustrace. -- (Edice VVP AVU ; 5)
ISBN 978-80-87108-59-8
Cappelli, Adriano, 1859-1942
Lexicon abbreviaturarum : Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen wie sie in Urkunden und Handschriften besonders des Mittelalters gebräuchlich sind, dargestellt in über 14000 Holzschnittzeichen / von Adriano Cappelli. -- lxvi, 543 stran, 8 listů obrazových příloh
Čapský, Martin, 1974-
Město pod vládou kazatelů : charizmatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích / Martin Čapský. -- Vydání první. -- 200 stran. -- (Každodenní život ; svazek 63)
ISBN 978-80-257-1426-3
Gjuričová, Adéla, 1971-
Rozděleni minulostí : vytváření politických identit v České republice po roce 1989 / Adéla Gjuričová [et al.]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Knihovna Václava Havla, 2011. -- 415 s.. -- (Edice Knihovny Václava Havla ; sv. 4)
ISBN 978-80-87490-03-7 (váz.)
Gombár, Eduard, 1952-
Dějiny Libye / Eduard Gombár. -- První vydání. -- 249 stran : mapy, tabulky, ilustrace, portréty. -- (Dějiny států)
ISBN 978-80-7422-363-1
Havrdová, Zuzana
Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení / Zuzana Havrdová a kol.. -- 1. vyd.. -- Praha : FHS UK, 2011. -- 102 s. ; 19 cm
ISBN 978-80-87398-14-2
Historica Třeboň 1526-1547 : listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl II., Písemnosti z let 1536-1540 / Tomáš Sterneck (ed.). -- 471 stran : černobílé ilustrace. -- (Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada A = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series A ; svazek II-2)
ISBN 978-80-7286-239-9
Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 / Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (editoři). -- Vyd. 1.. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008. -- 320 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7185-876-8
Kilián, Jan, 1976-
Hermann Hallwich 1838-1913 : historik, politik, byrokrat, sběratel a básník / Jan Kilián, Robert Rebitsch, Milan Svoboda a kol.. -- Vydání první. -- 238 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), 1 mapa, portréty, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-88013-12-9
Krčál, Martin, 1978-
Naučte (se) citovat / Martin Krčál a Zuzana Teplíková. -- 1. vyd.. -- Blansko : Citace.com, 2014. -- 156 s., [46] s. příl. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-260-6074-1 (brož.)
Lefranc, Abel, 1863-1952
La vie quotidienne au temps de la renaissance / Abel Lefranc. -- Paris : Hachette, c1938. -- 253 s.
Musílek, Martin, 1980-
Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415-2015) : Mistr Jan Hus a jeho dědictví : katalog výstavy / Martin Musílek a kol.. -- Vydání první. -- 151 stran : ilustrace, mapy, faksimile
ISBN 978-80-7036-446-8
Novotná, Eva, 1965-
The treasures of map collection : exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014 / Eva Novotná, Mirka Tröglová Sejtková, Josef Chrást. -- 1st ed.. -- Prague : Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014. -- 105 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 30 cm
ISBN 978-80-7444-026-7
Rataj, Jan, 1951-
Československo v proměnách komunistického režimu / Jan Rataj, Přemysl Houda. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2010. -- 455 s. : il.. -- (Vysokoškolská učebnice)
ISBN 978-80-245-1696-7
Růže chuti přerozkošné : antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století / k vydání připravila Kateřina Smyčková ; přepis not Šárka Hálečková. -- Vydání první. -- 181 stran : faksimile, noty
ISBN 978-80-7308-563-6
Řehoř z Nyssy, svatý, asi 335-asi 395
Katechetická řeč : řecko-české vydání / Řehoř z Nyssy ; úvodní studie Markéta Bendová ; překlad a poznámky Magdalena Bláhová. -- První vydání. -- 261 stran. -- (Knihovna raně křesťanské tradice ; XVIII)
ISBN 978-80-7298-513-5
Smith, Mark S., 1955-
The Ugaritic Baal cycle. Volume I, introduction with text, translation and commentary of KTU 1.1-1.2 / by Mark S. Smith. -- Leiden ; New York ; Köln : E.J. Brill, 1994. -- xxxvi, 446 s., [48] s. obr. příl. : il., čb. fot. ; 24 cm. -- (Supplements to Vetus Testamentum, ISSN 0083-5889 ; vol. 55)
ISBN 90-04-09995-6
Soukup, Pavel, 1976-
Jan Hus : život a smrt kazatele / Pavel Soukup ; z německého originálu Jan Hus přeložil Pavel Soukup. -- Vydání první. -- 227 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 21 cm. -- (Česká historie ; sv. 31)
ISBN 978-80-7422-374-7
Stejskalová, Eva, 1934-
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 / Eva Stejskalová. -- Vydání první. -- 346 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : faksimile ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2613-0. -- ISBN 978-80-7036-431-4
Šarochová, Gabriela V., 1968-
České země v evropských dějinách / Gabriela V. Šarochová. -- Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006. -- 4 sv. : il., mapy, portréty
ISBN 80-7185-795-5 (soubor : váz.). -- ISBN 80-7185-791-2 (1. díl : váz.). -- ISBN 80-7185-792-0 (2. díl : váz.). -- ISBN 80-7185-793-9 (3. díl : váz.). -- ISBN 80-7185-794-7 (4. díl : váz.)
Škoda, Milan, 1956-
Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. -- Vydání první. -- 280 stran, 8 stran nečíslovaných obrazových příloh : ilustrace, mapy. -- (Historica)
ISBN 978-80-7429-473-0
Taraba, Luboš, 1958-
V zájmu všeho křesťanstva : bitva u Lepanta 1571 / Luboš Taraba. -- První vydání. -- 264 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm. -- (Polozapomenuté války ; svazek 36)
ISBN 978-80-7425-256-3
Toufar, Josef, 1902-1950
Vrátíme se do otcovské náruče : tři kázání P. Josefa Toufara : u příležitosti uložení ostatků P. Josefa Toufara v Číhošti 12. července 2015 / Miloš Doležal (ed.). -- První vydání. -- 77 stran
ISBN 978-80-260-8304-7
Urválek, Aleš, 1974-
Vyměřování Německa : promluvy o podstatě němectví / Aleš Urválek. -- První vydání. -- 414 stran. -- (Studium ; svazek 36)
ISBN 978-80-7491-524-6