Novinky v knihovně (97) - prosinec 2015


Batka, Ľubomír
Nebeské štebotanie : žalmy ako slovo Božie v Lutherových výkladoch 1519-1530 / Ľubomír Batka. -- Vydanie prvé. -- 103 stran
ISBN 978-80-904459-5-6
Biela, Andriána
95 výpovedí Dr. Martina Luthera : malý spis - veľké zmeny / Adriána Biela, Maroš Nicák, Ľubomír Batka ; text 95 výpovedí z latinčiny preložila Adriána Biela. -- Vydanie prvé. -- 135 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-904459-4-9
Dučák, Karol, 1953-
Božie svetlo v temnotách Paraguaja : jezuitský štát 1609-1768 / Karol Dučák. -- 469 stran : barevné ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm
ISBN 978-80-85223-93-4
Haight, Roger, 1936-
Christian community in history. Volume 1, Historical ecclesiology / Roger Haight. -- Paperback edition. -- xv, 438 stran
ISBN 978-0-567-23154-3. -- ISBN 978-0-826-41630-8
Haight, Roger, 1936-
Christian community in history. Volume 2, Comparative ecclesiology / Roger Haight. -- Paperback edition. -- xiii, 518 stran
ISBN 978-1-623-56126-0. -- ISBN 978-0-826-41631-5
Haight, Roger, 1936-
Christian community in history. Volume 3, Ecclesial existence / Roger Haight. -- Paperback edition. -- xix, 300 stran
ISBN 978-1-623-56417-9. -- ISBN 978-0-826-42947-6
Homéros, činný 8. století př. Kr.
The Iliad. 2, Books 13-24 / Homer ; with an English translation by A. T. Murray ; revised by William F. Wyatt. -- 2nd ed.. -- Cambridge ; London : Harvard University Press, 1999. -- 591 s.. -- (The Loeb classical library ; 171)
ISBN 0-674-99580-5
Hronek, Miloslav, 1927-
Ludwig van Beethoven : poselství génia : vývoj Beethovenovy osobnosti a tvůrčí činnosti se zřetelem ke křesťanskému základu jeho života / Miloslav Hronek. -- 1. vyd.. -- 111 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, noty, faksim. ; 21 cm. -- (Slovo a obraz ; 28)
ISBN 978-80-7412-185-2
Kéž hoří popel můj : z poezie evropského baroka / uspořádal, doslov a poznámky o autorech napsal Václav Černý. -- Vydání první. -- 280 stran, 14 obrazových příloh ; 21 cm. -- (Máj ; svazek 85)
Lorenz, Willy, 1914-1995
Dialog s českou zemí : esejistické črty a imprese / Willy Lorenz ; z německého originálu Liebe zu Böhmen přeložil Milan Tvrdík. -- V českém jazyce vydání první. -- 271 stran : ilustrace
ISBN 80-902757-2-9
Maurer, Michael, 1954-
Kulturgeschichte : eine Einführung / Michael Maurer. -- 318 stran. -- (UTB ; 3060)
ISBN 978-3-8252-3060-9. -- ISBN 978-3-412-20087-9
Pavlas, Petr, 1902-1985
Trinus liber Dei : Komenského místo v dějinách metaforiky knihy / Petr Pavlas. -- 2. vydání. -- 186 stran. -- (Hermés ; svazek 3)
ISBN 978-80-7465-139-7
Staniforth, Maxwell
The Apostolic Father : early Christian Writings / translated by Maxwell Staniforth, revised translation, introductions and notes by Andrew Louth. -- 199 stran. -- (Penguin classics)
ISBN 978-0-14-044475-9
Dokumente wachsender Übereinstimmung : sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltbene. Band 4, 2001-2010 / herausgegeben von Johannes Oeldemann, Friederike Nüssel, Uwe Swarat, Athanasios Vletsis. -- 1357 stran + 1 CD-ROM
ISBN 978-3-89710-492-1. -- ISBN 978-3-374-02920-4
Dokumente wachsender Übereinstimmung : sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene. Band III, 1990-2001 / herausgegeben und eingeleitet von Harding Meyer, Damaskinos Papandreou, Hans Jörg Urban, Lukas Vischer. -- 840 stran
ISBN 3-89710-256-0. -- ISBN 3-87476-440-0. -- ISBN 3-87088-673-0. -- ISBN 3-87476-277-7
Faggioli, Massimo, 1970-
A council for the global church : receiving Vatican II in history / Massimo Faggioli. -- xiii, 349 stran ; 23 cm
ISBN 978-1-4514-7209-7. -- ISBN 978-1-4514-9663-5
Fuchs, Lorelei F.
Koinonia and the quest for an ecumenical ecclesiology : from foundations through dialogue to symbolic competence for communionality / Lorelei F. Fuchs. -- xxxiv, 565 stran ; 24 cm
ISBN 978-0-8028-4023-3
Lexikon der Ökumene und Konfessionskunde / im Auftrag des Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik ; herausgegeben von Wolfgang Thönissen mit Michael Hardt, Peter Lüning, Bukhard Neumann, Johannes Oeldemann. -- 21, 1462 stran, strany 755-765 ; 25 cm
ISBN 978-3-451-29500-3
Synopsa dokumentov II. Vatikánskeho koncilu / pripravil Jozef Jurko a seminaristi. -- 907 stran : černobílé ilustrace, faksimile, 30 cm
ISBN 80-7165-129-X
The legacy of Vatican II / edited by Massimo Faggioli and Andrea Vicini, SJ. -- xiv, 303 stran ; 23 cm
ISBN 978-0-8091-4922-3. -- ISBN 978-1-58768-486-9
Thönissen, Wolfgang
Ein Konzil für ein ökumenisches Zeitalter : Schlüsselthemen des Zweiten Vaticanums / Wolfgang Thönissen. -- 290 stran
ISBN 978-3-89710-507-2. -- ISBN 978-3-374-03105-4
Discourses in social cohesion : difference, diversity, body, mind and soul / Melinda Madew, Claudia Schulz, Prakash Dhakal (Hg.). -- 226 stran. -- (Schriften der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg)
ISBN 978-3-7918-8058-7
Sokol, Jan, 1936-
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích / Jan Sokol. -- Vydání druhé, opravené, ve Vyšehradu první. -- 296 stran
ISBN 978-80-7429-638-3
Jak se vyrovnáváme s holocaustem? : výběr z textů ze seminářů "Prix Irene" 2003-2005 = Overcoming holocaust? : anthology of the "Prix Irene" 2003-2005 seminars. -- Vydání první. -- 263 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
ISBN 80-86103-93-5
1492 - 1992 : 500 Jahre Vertreibung der Juden Spaniens / Hans Hermann Henrix (Hrausgeber). -- 132 stran ; 21 cm. -- (Aachener Beiträge zu Pastoral- und Bildungsfragen ; 16)
ISBN 3-920284-64-x
De Lange, N. R. M. (Nicholas Robert Michael), 1944-
Judaism / Nicholas de Lange. -- viii, 156 stran. -- (An OPUS book)
ISBN 0-19-219198-5
Maccoby, Hyam, 1924-
Judaism in the first century / Hyam Maccoby. -- 136 stran. -- (Issues in religious studies)
ISBN 0-85969-550-6
Nave Levinson, Pnina, 1921-
Einführung in die rabbinische Theologie / Pnina Nave Levinson. -- 2., univeränderte Auflage. -- xii, 157 stran ; 22 cm. -- (Die Theologie : Einführungen in Gegenstand, Methoden und Ergebnisse ihrer Disziplinen, ISSN 0174-1063)
ISBN 3-534-08558-2
Safrai, Shemuel, 1919-2003
Die Wallfahrt im Zeitalter des Zweiten Tempels / Shmuel Safrai ; Übersetzung Dafna Mach. -- viii, 331 stran ; 22 cm. -- (Forschungen zum jüdisch-christlichen Dialog ; Band 3)
ISBN 3-7887-0595-7
Sand, Shlomo, 1946-
Jak byl vynalezen židovský národ / Šlomo Sand ; z anglického originálu The invention of the Jewish people přeložili Veronika Bránišová a Přemysl Houda. -- Vydání první. -- 491 stran
ISBN 978-80-87950-16-6
Carbone, Giorgio Maria
Marie Magdalská : Šifra mistra Leonarda, nebo evangelia? / Giorgio Maria Carbone ; [z italského originálu ... přeložili Adam Mackerle a Markéta Štěpánková]. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství / 2008. -- 143 s.. -- (Orientace)
ISBN 978-80-7195-151-3
Getty-Sullivan, Mary Ann
Ženy v Novom zákone / Mary Ann Getty-Sullivanová ; preložil Pavol Petrík. -- 301 stran ; 22 cm
ISBN 80-7141-504-9
Jeremias, Joachim, 1900-1979
New Testament theology / Joachim Jeremias ; translated from the German by John Bowden. -- First published in English. -- xv, 330 stran
ISBN 0-334-01144-2
Merell, Jan, 1904-1986
Papyrologie a Nový zákon = La papyrologie et le Nouveau Testament / Jan Merell. -- Praha : Českoslovanská akciová tiskárna, 1938. -- 33 s.. -- (Knihovna časopisu katol. duchovenstva ; 11)
Young, Brad H.
Jesus, the Jewish theologian / Brad H. Young. -- xxxvi, 308 stran :
ISBN 1-56563-060-2
Clément, Olivier, 1921-2009
Berdiaev : un philosophe russe en France / Olivier Clément. -- 241 stran
ISBN 2-220-03236-1
Levinas, Emmanuel, 1906-1995
L'au-dela du verset : lectures et discours talmudiques / Emmanuel Levinas. -- Paris : Éditions du minuit, c1982. -- 234 s. ; 22 cm. -- (Collection "Critique")
ISBN 2-7073-0602-9
Mounier, Emmanuel, 1905-1950
Personalism / by Emmanuel Mounier ; [translated by Philip Mairet]. -- Notre Dame ; London : University of Notre Dame Press, 1952. -- xxviii, 132 s. ; 21 cm
Nykl, Hanuš, 1975-
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma : příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století / Hanuš Nykl. -- 255 stran. -- (Práce Slovanského ústavu AV ČR, v.v.i. Nová řada ; svazek 38)
ISBN 978-80-86420-49-3
Rivetti Barbo, Francesca
Základy filozofickej antropológie / Francesca Rivetti Barboová ; preklad Ladislav Hučko, Peter Volek. -- 1. vyd.. -- 265 stran ; 21 cm. -- (Humanitné štúdie ; zv. 10)
ISBN 978-80-8084-322-9
Vita activa, vita contemplativa : Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám / editor Josef Kružík. -- Praha : Fakulta humanitních studií UK, 2006. -- 519 s. ; 21 cm
ISBN 80-239-6980-3 (brož.) :
Bucher, Anton A., 1960-
Psychobiographien religiöser Entwicklung : Glaubensprofile zwischen Individualität und Universalität / Anton A. Bucher ; Unter Mitarbeit von Micha Brumlik und Helmut Reich. -- 335 stran ; 24 cm
ISBN 3-17-018225-0
Lehmann, Karl, 1936-
Duchovní jednání / Karl Lehmann ; přeložil Jaroslav Vokoun. -- 1. vyd.. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1993. -- 46 s.
ISBN 80-85527-22-7
Sanson, Henri, 1917-2010
Spiritualita třetího věku / Henri Sanson ; z francouzského originálu Spiritualité du grand âge přeložil Tomáš Chudý. -- 68 stran. -- (Malý duchovní život ; svazek 144)
ISBN 978-80-7195-806-2
Agamben, Giorgio, 1942-
Politik und Religion : zur Diagnose der Gegenwart / Friedrich Wilhelm Graf und Heinrich Meier (Hg.) ; mit Beiträgen von Giorgio Agamben, Robert C. Bartlett, Hillel Fradkin, Gregory L. Freeze, Friedrich Wilhelm Graf, Hans Ulrich Gumbrecht, Jürgen Habermas, Hans Joas, Heinrich Meier, Peter Schäfer. -- Originalausgabe. -- 324 stran. -- (Beck'sche Reihe ; 6105)
ISBN 978-3-406-65297-4
Ambros, Pavel, 1955-
Europe and Islam : collective monograph / Pavel Ambros, Laurent Basanese, Bert Broeckaert, Jan Graubner, Stanisław Grodź, Timo Aytaç Güzelmansur, Damian Howard, Cornelis Hulsman, Luboš Kropáček, Michaela Moravčíková, Michael Weninger, Francesco Zannini ; Jaroslav Franc (ed.). -- First edition. -- 309 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7412-204-0
Benzine, Rachid
Islam und Moderne : die neuen denker / Rachid Benzin ; aus dem Französischen von Hadiya Gurtmann. -- Erste Auflage. -- 273 stran
ISBN 978-3-458-71038-7
Binder, Alfred
Religion : eine kurze Kritik / Alfred Binder. -- Zweite, korrigierte Auflage. -- 172 stran ; 190 mm x 115 mm. -- (Kritikpunkt.e)
ISBN 978-3-86569-120-0
Brück, Michael von
Einführung in den Buddhismus / Michael von Brück. -- Erste Auflage. -- 601 stran : grafy
ISBN 978-3-458-71001-1
Religion and Common Good : principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts / Pavel Ambros, Michael Barnes, Waldemar Cisło, Nicholas Denysenko, Jaroslav Franc, Tomáš Halík, Pavel Hošek, George Kovalenko, Dorian Llywelyn, Jarosław Pastuszak, Jarosław Różański, Wilhelmus Valkenberg ; Jarosław Pastuszak (ed.). -- First edition. -- 239 stran : barevné ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7412-203-3
Religion und Gesellschaft : zur Aktualität einer unbequemen Beziehung / herausgegeben von Volker Bernius, Klaus Hofmeister und Peter Kemper. -- Erste Auflage. -- 300 stran. -- (Taschenbuch / Verlag der Weltreligionen ; 17)
ISBN 978-3-458-72017-1
Sonninger, Thiemo
Einführung in die Islamkritik / Thiemo Sonninger. -- 1. Auflage. -- 174 stran
ISBN 978-1-5118-5058-2
Weltreligionen : Verstehen, Verständigung, Verantwortung / herausgegeben von Karl Kardinal Lehmann. -- Erste Auflage. -- 321 stran
ISBN 978-3-458-71025-7
Blancy, Alain
Mary in the plan of God and in the communion of the saints : toward a common Christian understanding / by Alain Blancy and Maurice Jourjon and the Dombes Group ; translated by Matthew J. O'Connell ; foreword by Joseph A. Fitzmyer. -- vii, 162 stran ; 22 cm
ISBN 0-8091-4069-1
Pospíšil, Ctirad Václav, 1958-
Jako v nebi, tak i na zemi : náčrt trinitární teologie / Ctirad Václav Pospíšil. -- Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 590 s. ; 23 cm + schéma (2 s. ; 20 x 14 cm). -- (Teologie)
ISBN 978-80-85929-99-7 (Krystal OP : brož.). -- ISBN 978-80-7195-123-0 (Karmelitánské nakladatelství : brož.)
Wagner, Falk, 1939-1998
Was ist Religion? : studien zu ohrem Begriff und Thema in Geschichte und Gegenwart / Falk Wagner. -- 596 stran
ISBN 3-579-00267-8
Assmann, Jan, 1938-
Exodus : die Revolution der Alten Welt / Jan Assmann. -- 2. Auflage. -- 493 stran : černobílé ilustrace ; 22 cm
ISBN 978-3-406-67430-3
Honigman, Sylvie
Tales of high priests and taxes : the Books of the Maccabees and the judean rebellion against Antiochos IV / Sylvie Honigman. -- ix, 554 stran
ISBN 978-0-520-27558-4. -- ISBN 978-0-520-95818-0
Miller, Patrick D., 1935-
The way of the Lord : essays in Old Testament theology / Patrick D. Miller. -- Grand Rapids : William B. Eerdmans, 2007. -- x, 341 s. ; 23 cm
ISBN 978-0-8028-3272-6 (brož.)
Rösel, Martin, 1961-
Adonaj - warum Gott "Herr" genannt wird / Martin Rösel. -- x, 257 stran. -- (Forschungen zum Alten Testament ; 29)
ISBN 3-16-147193-8
Stuhlmueller, Carroll
New paths through the Old Testament / Carroll Stuhlmueller. -- v, 97 stran ; 21 cm
ISBN 0-8091-3094-7
The T&T Clark companion to the Septuagint / edited by James K. Aitken. -- xxx, 592 stran
ISBN 978-0-56703-134-1
The text of the Hebrew Bible : from the Rabbis to Masoretes / Elvira Martín-Contreras, Lorena Miralles-Maciá (eds.). -- 262 stran. -- (Journal of Ancient Judaism. Supplements ; Band 13)
ISBN 978-3-525-55064-9
Turkanik, Andrzej S.
Of kings and reigns : a study of translation technique in the gamma/gamma section of 3 Reigns (1 Kings) / Andrzej S. Turkanik. -- xiv, 231 stran. -- (Forschungen zum Alten Testament. 2. Reihe, ISSN 1611-4914 ; 30)
ISBN 978-3-16-149541-0
Žák, Vladislav A., 1925-1998
Pozvání k lásce : výklad proroka Ozeáše / Vladislav Amos Žák. -- Vydání 1.. -- 119 stran ; 21 cm
ISBN 80-85013-43-6
Akademie u sv. Mikuláše : sborník přednášek 2006/2007 / výběr a uspořádání Irena Štěpánová. -- Vydání první. -- 117 stran. -- (Blahoslav)
ISBN 80-7000-624-2
Balvín, Jaroslav, 1947-
Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti: Miroslav Dědič a Přemysl Pitter / Jaroslav Balvín. -- Vydání první. -- 112 stran, 24 stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile ; 23 cm
ISBN 978-80-87573-13-6
Ber?o, Anat
The path to paradise : the inner world of suicide bombers and their dispatchers / Anat Berko ; translated by Elizabeth Yuval ; foreword by Moshe Addad. -- xv, 194 stran : ilustrace ; 23 cm
ISBN 978-1-59797-364-9
Fořt, Karel Jaroslav, 1921-2014
Život voněl člověčinou : Karel Fořt v rozhovoru s Janem Paulasem. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007. -- 259 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty. -- (Rozhovory)
ISBN 978-80-7195-109-4
Frye, Northrop, 1912-1991
Dvojí vidění : jazyk a význam v náboženství / Northrop Frye ; přeložila Kateřina Černá. -- 94 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87580-94-3
Helus, Zdeněk, 1935-
Psychologie pro střední školy / Zdeněk Helus. -- Vyd. 2.. -- Praha : Fortuna, 1997. -- 119 s. : tab., grafy.
ISBN 80-7168-406-6
Pavlát, Leo, 1950-
Tajemství knihy / Leo Pavlát. -- 2. přepr. a dopl. vyd.. -- Praha : Albatros, 1988. -- 269 s. : obr., obr. příl.
Personenlexikon Ökumene / im Auftrag des Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik ; herausgegeben von Jörg Ernesti und Wolfgang Thönissen mit Michael Hardt, Burkhard Neumann und Johannes Oeldemann. -- 248 stran
ISBN 978-3-451-30600-6
Rejchrt, Pavel, 1942-
Vyznání nejistého chodce / Pavel Rejchrt. -- Vyd. 1.. -- Benešov : EMAN, 2013. -- 287 s. : il. ; 20 cm
ISBN 978-80-86211-89-3
Schiélé, Robert
Don Bosco / Robert Schiélé ; [z francouzského originálu Petite vie de don Bosco přeložila Milada Hanáková]. -- Vydání první. -- 95 stran, obrazová příloha : mapa
ISBN 80-7178-196-7
Bouzek, Jan, 1935-
Mezi archeologií a historií / Jan Bouzek. -- Vydání 1.. -- 243 stran, 24 stran ilustrací (převážně barevných) : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 23 cm
ISBN 978-80-87398-52-4
Čáp, Jan, 1925-2001
Psychologie : obecná psychologie pro střední pedagogické školy / Jan Čáp, Věra Čechová, Marie Rozsypalová. -- 3. vyd. (v Nakladatelství H&H 1. upravené). -- Praha : H & H, 1998. -- 206 s. : tab.
ISBN 80-86022-36-6 (brož.)
Eliade, Mircea, 1907-1986
Tajemství doktora Honingbergera : [povídky] / Mircea Eliade ; z rumunských originálů În curte le Dionis a La tigănci şi alte povestiri vybral, přeložil a doslovem opatřil Jiří Našinec. -- Vydání první. -- 258 stran
ISBN 80-7021-023-0
Fourier, Charles, 1772-1837
Výbor z díla / Charles Fourier ; [z francouzštiny přeložil Stanislav Lyer ; výbor pořídil a úvodní biografickou stať "Charles Fourier, jeho život a dílo" napsal Jaroslav Vozka]. -- 1. vyd.. -- Praha : Orbis, 1950. -- 161 s.. -- (Politická knihovna historická)
Homéros, činný 8. století př. Kr.
The Iliad. 1, Books 1-12 / Homer ; with an English translation by A. T. Murray ; revised by William F. Wyatt. -- 2nd ed.. -- Cambridge ; London : Harvard University Press, 1999. -- 591 s.. -- (The Loeb classical library ; 170)
ISBN 0-674-99579-1
Hus, Jan, asi 1371-1415
Knihy kacířů se mají číst / Mistr Jan Hus ; z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným sloven opatřil Martin Wernisch. -- První vydání. -- 93 stran
ISBN 978-80-7017-223-0
Il'jin, Ivan Aleksandrovič, 1883-1954
Hegelova filosofie jako nauka o konkrétnosti Boha a člověka / Ivan A. Iljin ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous]. -- Vyd. 1.. -- Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2008. -- 654 s. ; 24 cm + zkratky (2 s.). -- (Studie ; 26)
ISBN 978-80-7412-000-8 (váz.) :
Justoň, Zdeněk, 1942-
Setkání Lévi-Strausse s Tolkienem / Zdeněk Justoň. -- Praha : Dauphin, 1997. -- 194 s.. -- (Ethnos ; sv. 12)
ISBN 80-86019-55-1
Karfíková, Lenka, 1963-
Anamnesis : Augustin mezi Platonem a Plotinem / Lenka Karfíková. -- Vydání první. -- 137 stran ; 14 cm. -- (Krystal ; svazek 19)
ISBN 978-80-7429-639-0
Kejř, Jiří, 1921-2015
Husovo odvolání od soudu papežova k soudu Kristovu / Jiří Kejř. -- 1. vyd.. -- Ústí nad Labem : Albis International, 1999. -- 59 s.
ISBN 80-86067-24-6
Mukařovský, Jan, 1891-1975
Kapitoly z české poetiky. Díl třetí, Máchovské studie / Jan Mukařovský. -- Vyd. 1.. -- Praha : Svoboda, 1948. -- 325 s.
Muralt, Leonhard von
Die Badener Disputation 1526 / Leonard von Muralt. -- 167 stran. -- (Quellen und Abhandlungen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte (2. Serie der Quellen zur Schweizerischen Reformationsgeschichte) ; iii) (Quellen zur schweizerischen Reformationsgeschichte ; vi)
Němec, Jiří, 1932-2001
Únos Európy : mýtus - divertimento k filozofii dějin / Jiří Němec. -- 136 stran
ISBN 80-901842-0-0
Payne, Jan, 1953-
Smrt : jediná jistota : (apoteóza skepse) / Jan Payne. -- Vyd. 1.. -- Praha : Triton, 2008. -- 223 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7387-046-1 (váz.) :
Pokorný, Martin, 1973-
Způsoby četby / Martin Pokorný. -- V českém jazyce vyd. 1.. -- Praha : Prostor, 2002. -- 164 s. ; 18 cm. -- (Střed ; sv. 53)
ISBN 80-7260-077-X (váz.) :
Příběhy povolání a obrácení v biblických textech / Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.). -- 1. vyd.. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2009. -- 135 s.. -- (Quaestiones quodlibetales ; No 8)
ISBN 978-80-7325-177-2 :
Saunders, Nicholas J., 1953-
Mytická síla zvířat / Nicholas J. Saunders ; z angl. orig. přel. Kristýna Kučerová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Knižní klub, 1996. -- 184 s.
ISBN 80-7176-360-8 (Knižní klub). -- ISBN 80-85809-47-8 (Práh)
Slavík, Jan, 1885-1978
Leninova vláda : (1917-1924) / Jan Slavík. -- Vydání druhé, (V NLN první). -- 371 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-7106-978-2
Snyder, Timothy, 1969-
Černá zem : holokaust, historie a varování / Timothy Snyder ; z anglického originálu Black Earth: the Holocaust as history and warning přeložil Martin Pokorný. -- V českém jazyce vydání první. -- 399 stran : mapy
ISBN 978-80-7432-655-4. -- ISBN 978-80-7260-322-0
Strauss, David Friedrich, 1808-1874
Výbor z filozofických spisů mladohegelovců. 1, D. F. Strauss, A. von Cieszkowski, B. Bauer / D. F. Strauss, A. von Cieszkowski, B. Bauer ; [text vybr., uspoř. a úvod. studii naps. Jiří Pešek ; z něm. orig. přel. Naděžda Pelcová, Jiří Pešek]. -- 1. vyd.. -- Praha : Svoboda, 1989. -- 355 s. ; 19 cm. -- (Filozofické dědictví)
ISBN 80-205-0078-2
Šimsa, Martin, 1959-
Filosof a reforma světa : pokus o filosofickou interpretaci díla Emanuela Rádla a konstituci reformní filosofie / Martin Šimsa. -- Vydání první. -- 74 stran. -- (Acta Universitatis Purkynianae. Studia philosophica ; 19)
ISBN 80-7044-166-6
Zuska, Vlastimil, 1951-
Temporalita metafory : časovost estetického znaku / Vlastimil Zuska. -- Praha : Gryf, 1993. -- 70 s.. -- (Estetická řada)