Výukový portál Moodle Evangelické teologické fakulty se z této adresy přestěhoval na nový server:
http://moodle.etf.cuni.cz.