předcházející obsah skupiny následující Dunbeg Fort
Dunbeg Fort - větší formát
V celém kraji se zachovala řada dokladů starého osídlení a opevněných míst - venkovských pevností. Poměry tu byly vždy neklidné a pevnosti sloužily k ochraně proti mnohým nájezdníkům. Datování je obtížné - jen v případě, že se dochová pár uhlíků z ohniště. Zde vedlo radiokarbonové datování k údaji cca 580 př. n. l. Ale pevnost mohla klidně fungovat už v době bronzové.
F: červen 2013, Z: 2013/06   napsat komentář