předcházející obsah skupiny následující Vrstvy
Vrstvy - menší formát
Ve skalních stěnách lze číst geologickou historii, i když nepříliš dávnou. Materiál. do kterého se rokle zařízla, jsou terasové sedimenty z mladších třetihor a pleistocénu, převážně tzv. kalkarenity, tedy usazený materiál tvořený zrníčky vápence. Na pohled to vypadá jako pískovec, vznikalo to podobně jako pískovec, ale převažujícím materiálem nejsou silikáty, nýbrž karbonáty. Proto ještě ochotněji erodují a vytvářejí malebné korosní útvary.
F: březen 2019, Z: 2019/03   napsat komentář