předcházející obsah skupiny následující Kostel sv. Antonína
Kostel sv. Antonína - větší formát
Kostelík nejasného původu. Prý velmi starý, třikrát přestavovaný; nynější podoba je ze 14. či 15. stol. Zasvěcen pochopitelně sv. Antoniu, patronu poustevníků, který založil tradici pouštního poustevnictví v pustině (ejhle, etymologie...), kolem r. 305 (dávno před sv. Benediktem) formuloval mnišskou řeholi anachorétů. Ta určuje základní podobu byzantského a vůbec východního mnišství dodnes. Je daleko víc asketické, mystické a individualistické než mnišství západní navazující na Benediktovu řeholi.

Samozřejmá drobnost: nezaměňovat tohoto sv. Antonia "Velikého" se "svatým Antoníčkem" (Paduánským), což je ryze římsko-katolický světec ze 13. stol.

F: březen 2020, Z: 2020/03   napsat komentář