Westminster Abbey

předcházející širší oblast následující

Londýn má dva hlavní kostely: městský (sídlo diecéze) u sv. Pavla a královský ve Westminsteru. Ten druhý je něco jako náš sv. Vít, ale ještě víc spojený s národní identitou a dějinami. Králové jsou zde křtěni, korunováni i pohřbíváni. A nejen králové...

Mám za to, že zde spočívá jeden z klíčů k porozumění britskému úspěchu v dějinách. Do stejného prostoru jako králové patří i ti, kdo se přičinili o poznání, objevy, kulturní dědictví... Každý Brit - včetně korunovaných hlav - má prožívat jejich přítomnost, příklad, autoritu jako část své identity. My máme Slavín na Vyšehradě. Učí se o tom vůbec ještě ve škole? A kdo se tam zajde podívat a vstoupit do rozhovoru s našimi velikány? Chodím na Vyšehrad často, ale zajít na Slavín mě ještě nenapadlo.

Existuje moc hezká knížka o tom, jak duchové Darwina, Newtona a dalších v nočním Westminsteru zasedají ke stolu a diskutují o otázkách, které řešili za svého života, a o tom, kam se lidské poznání posunuje dál. Pěkně napsané, do hloubky i šíře souvislostí. Doporučuju:
Josef Lhotský: Sen noci darwinovské (2016)

1 -- 25 | 26 -- 32

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
Westminster Abbey - hlavní odkaz
nové
Westminster Abbey - hlavní odkaz
nové
Westminster Abbey - hlavní odkaz
nové
Westminster Abbey - hlavní odkaz
nové
Westminster Abbey - hlavní odkaz
nové
Klenby - hlavní odkaz
nové
Klenby - hlavní odkaz
nové
Klenby - hlavní odkaz
nové
Hrobka Jindřicha III. - hlavní odkaz
nové
Hrobka Eduarda III. - hlavní odkaz
nové
Náhrobek - hlavní odkaz
nové
Charles Darwin - hlavní odkaz
nové
Darwin a Wallace - hlavní odkaz
nové
Isaac Newton - hlavní odkaz
nové
J. P. Joule - hlavní odkaz
nové
J. C. Maxwell - hlavní odkaz
nové
P. A. M. Dirac - hlavní odkaz
nové
S. Hawking - hlavní odkaz
nové
John Herschel - hlavní odkaz
nové
D. Livingstone - hlavní odkaz
nové
W. Shakespeare - hlavní odkaz
nové
G. F. Händel - hlavní odkaz
nové
W. Croft - hlavní odkaz
nové
C. S. Lewis - hlavní odkaz
nové
Náhrobek - hlavní odkaz