Ochrid a Ochridské jezero

předcházející širší oblast následující

Prvním cílem na cestě bylo místo, kde se mimořádně silně pojí všechny půvaby Balkánu: hory, jezera a pravoslavné památky. Navíc se silnou vazbou na naši národní historii. Ochrid. Město s 365 kostely - ano, na každý den v roce jeden. :-)

Pro nás je Ochrid významný zejména tím, že právě zde pokračovala misijní a literární práce započatá Cyrilem a Metodějem na Moravě. Poté, co Svatopluk vyhnal Metodějovy žáky z Moravy (z politických důvodů chtěl latinsky orientovanou církev), uchýlili se do bulharské říše. Někteří - v čele se sv. Klimentem řečeným Ochridským - se pak usadili v Ochridu a věnovali se literární práci. Zde vznikla cyrilice jako náhrada nepříliš praktické hlaholice a byly sepsány staroslověnské liturgické texty. O tom všem se lze dočíst jinde.

Dorazili jsme v podvečer, na letmou prohlídku nebylo mnoho času. Ale mé hlavní přání - západ Slunce u sv. Joana Kaneo - se splnilo.

1 -- 25 | 26 -- 31

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona - hlavní odkaz Kostel sv. Klimenta a sv. Pantelejmona - hlavní odkaz Nad jezerem - hlavní odkaz Nad jezerem - hlavní odkaz Samuelova pevnost - hlavní odkaz
Ochridské střechy - hlavní odkaz Ulička - hlavní odkaz Překočkáno - hlavní odkaz Sv. Jovan Kaneo - hlavní odkaz Sv. Jovan Kaneo - hlavní odkaz
Kostel a hory - hlavní odkaz Sv. Jovan Kaneo - hlavní odkaz Sv. Jovan Kaneo - hlavní odkaz Sv. Jovan Kaneo - hlavní odkaz Pobřeží jezera - hlavní odkaz
Šutr - hlavní odkaz Šutr - hlavní odkaz Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz
Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz Stezka nad jezerem - hlavní odkaz Hory nad jezerem - hlavní odkaz Večer nad Ochridským jezerem - hlavní odkaz