Kastória

předcházející širší oblast následující

Třetí den jsme se věnovali městům a památkám. A Kastórii nelze jen tak minout. Je to město mimořádně malebné a zajímavé. Polohou i památkami. Je situováno na šíji poloostrova vybíhajícího do velkého jezera Orestiada. Tak je to i u mnoha jiných významných měst - voda zde byla vždy limitujícím faktorem. V jezeru žilo hodně bobrů (řec. kastór - Kastória je Bobříkov; nevím, nakolik by to ocenil Jaroslav Foglar...) a tak město zbohatlo na obchodu s kožešinami.

K vidění jsou památky dvojího typu: měšťanské domy (archondika) ze 17.-19. stol. a středověké kostely. Těch je ve městě opravdu mnoho (udává se od 50 do 80). Asi tak jeden kostel na dva domy (skoro nepřeháním). Ono to odpovídá jejich rozměrům - žádné katedrály, ale velice komorní prostory tak pro 20 lidí. Mnohé jsou otevřené a lidi se tam chodí pomodlit nebo zapálit svíčku. V Řecku se totiž nekrade. Některé pocházejí z byzantské doby (10.-14. stol.), některé jsou pozdější. Ale návštevník (jako my) je stejně nerozpozná. Východní křesťanství - pravoslaví - je totiž nesmírně konservativní a styl architektury, fresek, ikon, zobrazované výjevy a výtvarná klišé atd. se nemění. U nás i povrchní pozorovatel pozná kostel románský od gotického či barokního, o obrazech nemluvě. V pravoslavných kostelích nikoliv (leda po odborném školení). Totéž platí i o liturgii a hudbě. Ale o pravoslaví a jeho specifikách zde napíšu časem víc.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 61

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Fresky - hlavní odkaz Fresky - hlavní odkaz Post-byzantský kostel - hlavní odkaz Voda! - hlavní odkaz Kormorán - hlavní odkaz
Pelikán s kormoránem - hlavní odkaz Pelikán - hlavní odkaz Pelikán - hlavní odkaz Čokl - hlavní odkaz Vrány - hlavní odkaz
Vrány - hlavní odkaz