Kaňon Vikos

předcházející širší oblast následující

Neprocházeli jsme celý kaňon, jen kousek horní (vlastně střední) části, jako ochutnávku. Uvnitř kaňonu je rozhled silně omezen vegetací, cesta vede většinou mezi stromy po suťovém valu nad potokem. I tak je dno kaňonu úžasné. Potok vytváří tůně i peřeje, skály jsou úžasně členité se spoustou říms a převisů. Zážitkem by bylo, vydat se některou postranní, kratší a strmější severovýchodní větví kaňonu ze dna až nahoru.

1 -- 25 | 26 -- 28

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Při sestupu - hlavní odkaz Mechový kožíšek - hlavní odkaz Barvy - hlavní odkaz Skalní ostroh - hlavní odkaz Focení - hlavní odkaz
Focení - hlavní odkaz Ropucha - hlavní odkaz Na dně kaňonu - hlavní odkaz Pohled vzhůru - hlavní odkaz Tůň - hlavní odkaz
Na dně kaňonu - hlavní odkaz Na dně kaňonu - hlavní odkaz Na dně kaňonu - hlavní odkaz Na dně kaňonu - hlavní odkaz Na dně kaňonu - hlavní odkaz
Skála ve stádiu rozpadu - hlavní odkaz Převis - hlavní odkaz Ve stěnách - hlavní odkaz Stezka kaňonem - hlavní odkaz Mech - hlavní odkaz
V kaňonu - hlavní odkaz Pohled vzhůru - hlavní odkaz V kaňonu - hlavní odkaz Lišejník - hlavní odkaz Lišejník - hlavní odkaz