Pílio - Lambinú

předcházející širší oblast následující

Několik nekomentovaných obrázků z pobřeží u vesničky Lambinú na severovýchodním konci poloostrova Pílio. Rozervané vápencové skály, členěné puklinami a škrapy všech měřítek. Skalní věže, skalní mosty, plošiny s šachovnicovou sítí puklin, bizarně zkroucené vrstevní plochy. A kdesi pod nohama jeskyně, ve kterých šplouchá příboj. Fantastický svět!

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 74

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz
Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Vrstvy - hlavní odkaz
Na skalách u vody - hlavní odkaz Škrapy a pukliny - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz
Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz
Na skalách u vody - hlavní odkaz Skalní mostek - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz Na skalách u vody - hlavní odkaz