Irsko - Donegal, Malinmore a Silver Strand

předcházející širší oblast následující

Nabaživše se pohledů na hory a útesy Slieve League (ještě by tam bylo mnohé k vidění!), vydali jsme se údolím po jejich severní straně dál, k nejzápadnější výspě Donegalu. Celá krajina kolem je jedním obrovským rašeliništěm - hnědožlutá plocha od obzoru k obzoru, jako na Marsu. Těžko si představit něco bezútěšnějšího. A přece se zde lidé dokázali nějak uživit. Je zde roztroušena řada pozůstatků megalitických hrobek. Možná, že před těmi 5-6 tisíci let zdejší krajina vypadala jinak- asi byla ještě částečně zalesněná. Obrovské vrstvy rašeliny ale napovídají, že dnešní ráz trvá už dlouho.

Hospodářskou činnost vidíme dvojí: všude kolem ovečky uštipují chudou trávu mezi rašelinou a pár lidí rašelinu pytluje nebo z ní vytváří a suší brikety na topení. Prý jen pro svou potřebu, obchodovat se s tím moc nedá, kdo by topil mizernou rašelinou...

Na západním konci údolí, už nad mořem, jsou rozeseté domečky vesnice Malinmore. Tam se zastavujeme na delší dobu, protože kolem vesnice je pár megalitických památek. A pak se jdeme vykoupat na jednu z nejkrásnějších irských pláží - Silver Strand. Však je náramné vedro...

1 -- 25 | 26 -- 40

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Menhir - hlavní odkaz Nad mořem - hlavní odkaz Nad mořem - hlavní odkaz Rathlin O`Birne Island - hlavní odkaz Nad mořem - hlavní odkaz
Nad mořem - hlavní odkaz Nad mořem - hlavní odkaz Nad mořem - hlavní odkaz Silver Strand - hlavní odkaz Silver Strand - hlavní odkaz
Silver Strand - hlavní odkaz Skály - hlavní odkaz Skály - hlavní odkaz Silver Strand - hlavní odkaz Silver Strand - hlavní odkaz