Gournia - vykopávky

předcházející širší oblast následující

Další z velkých mínojských center. Největší rozkvět a osídlení se datuje do mladšího mínojského období, kdy zde stál "palác". Po požáru a destrukci kolem 1450 př. n. l. došlo k úpadku.

Město leželo na kopci pár set metrů od moře. Patřil k němu přístav s obchodními sklady. Pohřbívalo se do komor pod obytnými domy a také do skalních dutin v sousedním kopci. Ze zdejších hrobů pochází řada hezkých exponátů v museích.

1 -- 25 | 26 -- 36

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Ulička - hlavní odkaz
nové
Cihlová zeď - hlavní odkaz
nové
Dům hrnčíře - hlavní odkaz
nové
Manufaktura - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Svatyně - hlavní odkaz
nové
Sklady - hlavní odkaz
nové
Sklady - hlavní odkaz
nové
Hlavní ulice - hlavní odkaz
nové
Kanalisace - hlavní odkaz
nové
Gournia - hlavní odkaz
nové
Nádvoří paláce - hlavní odkaz
nové
Nádvoří paláce - hlavní odkaz
nové
Palácový okrsek - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Gournia - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz
nové
Ulice - hlavní odkaz
nové
Základy domů - hlavní odkaz