Propast Vourvoulitis

předcházející širší oblast následující

Podle mého vkusu snad nejhezčí atrakce na Krétě. Jdeme terénem nad pobřežními útesy - samá rokle, strž, skalky, škrapy ... a najednou máme pod nohama obstojnou Macochu. Ze všech stran kolmé, nádherně barevné stěny. Na dně se mele voda - zjevně tam proniká podvodními tunely z příboje. To stálo za hodinové zdržení a (doslova) oblezení ze všech stran. Jednu vadu to mělo (celý ten den): nebe bez mráčku, strašně tvrdé světlo.

Fotky jsou si podobné. Ale ta hodina zde strávená - to nebyl jediný pohled. Jsou seřazené tak, jak jsem díru obcházel kolem dokola. Z každého místa nejdřív širokoúhle a pak blíž a blíž.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Propast - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz
Nad propastí - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz
Nad propastí - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz
Propast - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Propast - hlavní odkaz Nad propastí - hlavní odkaz Mezi propastí a roklí - hlavní odkaz
Nad mořem - hlavní odkaz Příbojové jeskyně - hlavní odkaz