Gortyn - vykopávky

předcházející širší oblast následující

Gortyn byla hlavním městem Kréty v římské době. Její historie je ovšem daleko starší (hraje roli v Íliadě i Odyssei). Hlavní rozkvět spadá do hellenistické doby, kdy Gortyn ovládla Faistos; později z ní Římané učinili správní centrum Kréty. Prý měla tou dobou 300 tisíc obyvatel. Ruiny zabírají úctyhodnou plochu 4 km2.

Na Krétu vyslal apoštol Pavel svého žáka Tita (srv. epištola Titovi); mluví se o něm jako o prvním krétském biskupovi v Gortyně. Rozhodně byla Gortyn centrem šíření křesťanství.

Významným městem byla i pod byzantskou vládou. Zničilo ji zemětřesení r. 796 a následný vpád Arabů.

1 -- 25 | 26 -- 27

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Ruiny - hlavní odkaz Ruiny - hlavní odkaz