Ondříkovický kras

předcházející širší oblast následující

Kras v Českém ráji? To musí být omyl. Tam jsou pískovce, takže leda nějaký pseudokras...

Toto paradigma a vůbec dělení podzemních prostor na kras a pseudokras je zpochybňováno a opouštěno. Právě na terénech Českého ráje se ukazuje, že přechod mezi krasem a pseudokrasem je zcela plynulý a že zpravidla se uplatňují obě složky: chemická i mechanická. Pískovec dokáže vytvořit plnohodnotný kras. Zvl᚝, když obsahuje hodně rozpustné složky tmelu (vápnité pískovce). Podél puklin prosakuje voda, rozpouští tmel, tím rozvolňuje písková zrnka a ta jsou odplavována. Prostě krasový proces v pískovci. A vznikají podzemní vodní toky i s typickými "krasovými" útvary na povrchu: závrty, škrapy, poloslepá údolí, ponory a vývěry.

Nejznámější - modelová (nikoliv jediná) oblast, kde tento proces v pískovci probíhá, se nachází mezi Turnovem a Malou Skálou. Je zde řada ponorných toků. Na rozdíl od Punkvy v Moravském krasu jsou ale podzemní trasy pro člověka příli úzké. Nejvýznamnějším vývěrem je Bartošova pec. Ta je potápěči zmapovaná v délce přes 200 metrů. Fotit lze ale jen v jejím výtokovém konci. Jedním z (mnoha) ponorů je jeskyně Šálení smyslů.

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Bartošova pec - hlavní odkaz Vývěr Bartošovy pece - hlavní odkaz Vývěr Bartošovy pece - hlavní odkaz Bartošova pec - hlavní odkaz Bartošova pec - hlavní odkaz
Bartošova pec - hlavní odkaz Vstup do Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz
V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz V Šálení smyslů - hlavní odkaz
Paleovývěr - hlavní odkaz Paleovývěr - hlavní odkaz Paleovývěr - hlavní odkaz Paleovývěr - hlavní odkaz Paleovývěr - hlavní odkaz
Paleovývěr - hlavní odkaz Paleovývěr - hlavní odkaz Nickamínek - hlavní odkaz