Roverky jarní

předcházející širší oblast následující

Čili obrázky odjinud než z Vlhoště, Čapu, Husy a podobných známých lokalit.

Roverky se charakterem skal podobají ostatním oblastem Kokořínska. Většinou se jedná o stěny skalnatých roklí, jen výjimečně lze nalézt samostatné věže. Pískovec je poměrně měkký, málo odolný a snadno erodující. Díky tomu se na stěnách a zejména na jejich úpatí vyvinula pestrá paleta mikroreliéfu, především populárních voštin, dutin a jeskyní, zjevný je silný vliv vymrzání a bioturbace. A jako v celém Kokořínsku velké množství železivců, které vytvářejí odolnější vrstvy a výplně puklin, čímž přispívají k selektivní erosi a k bohatství tvarů. Na každé skále je něco zajímavého k vidění, což vynahradí nedostatek možností k lezení.

Jedinou, zato vážnou negativní stránkou je nedostatek vody. Rokle jsou suché, pramenů jen pár a to na okraji oblasti.

Obrázky vznikly většinou při příležitosti brigád, které pořádáme na jaře (konec dubna) a na konci léta - ty jsou v následující skupině.

1 -- 25 | 26 -- 50 | 51 -- 61

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Věž - hlavní odkaz Jeskyně - hlavní odkaz Skalní jazyk - hlavní odkaz Okrajovka - hlavní odkaz Ronov - hlavní odkaz
Kapsy - hlavní odkaz Třešeň - hlavní odkaz Ronov - hlavní odkaz Sloup Nejsvětější trojice v Blíževedlech - hlavní odkaz Strážce - hlavní odkaz
Tvář - hlavní odkaz