Stříbrné vodopády

předcházející širší oblast následující

Zajímavé místo, jehož lokalisaci nebudu uvádět. Ve Stěnách se lze na několika místech setkat s tím, že jedna rokle navazuje na jinou vysokým skalním stupněm s vodopádem. V tomto místě jde dokonce o kaskádu dvou vodopádů v úzké soutěsce.

1 -- 25 | 26 -- 31

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

Šlehačka - hlavní odkaz Stříbrné vodopády - hlavní odkaz Stříbrné vodopády - hlavní odkaz Pěna - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz
Ve Stříbrných - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz Dekorace - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz
Ve Stříbrných - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz Ve Stříbrných - hlavní odkaz Anatomie vodopádu - hlavní odkaz
Rampouchy - hlavní odkaz Rampouchy - hlavní odkaz Velerampouch - hlavní odkaz Rampouchy - hlavní odkaz Rampouchy - hlavní odkaz
Ledopád - hlavní odkaz Žebřík - hlavní odkaz Žebřík - hlavní odkaz Soutěska - hlavní odkaz Soutěska - hlavní odkaz