Liščí rokle

předcházející širší oblast následující

Zde si opět nejsem jist, jak velkou oblast pod tento pojem zahrnout. Liščí rokle má totiž veliké "povodí" s množstvím přítoků, postranních odboček, roklí a rokliček, které se (při pohledu zdola) rozbíhají směrem k hřebenu. Hlavní turistická cesta ji křižuje a navíc touto roklí vede odbočka k vyhlídce na hřebenu ("Ovčín"). Určitě stojí za mírnou zacházku.

1 -- 25 | 26 -- 37

Kliknutím na náhled dostanete větší formáty.

V Liščí rokli - hlavní odkaz V Liščí rokli - hlavní odkaz Potok - hlavní odkaz V postranní rokli - hlavní odkaz V postranní rokli - hlavní odkaz
V postranní rokli - hlavní odkaz Sestup do Liščí rokle - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz
Okno - hlavní odkaz V Liščí rokli - hlavní odkaz Vodopád - hlavní odkaz nové
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz
nové
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz
nové
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz
nové
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz
nové
Na sněhu - hlavní odkaz
nové
Na sněhu - hlavní odkaz
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz
Nad Liščí roklí - hlavní odkaz Roklička - hlavní odkaz Roklička - hlavní odkaz Roklička - hlavní odkaz Nad roklemi - hlavní odkaz